Login

Hydrotheek

help
Eindrapportage Proefbedrijf Slibverwerking Zeeland bv [Boek]
1997
Slibverwerking Zeeland bv exploiteert een pilot-plant voor de verwerking van zuiveringsslib in Vlissingen-Oost. Deze installatie verwerkt een deel van het zuiveringsslib van Waterschap Zeeuwse Eilanden en heeft een capaciteit van 2000 ton droge stof ...
help
Het CZV als maat voor de stookwaarde van zuiveringsslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wouda, T.W.M. \ Boleij, F.M. \ 1989
CZV: Chemisch Zuurstof Verbruik
help
Nieuwe technologie maakt slibverbranding op waterzuivering mogelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Een nieuwe technologie op het gebied van slibverbranding maakt het mogelijk het slib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties op het terrein van de rwzi's zelf te verbranden. Volgens Marcel de la Fonteijne, die in samenwerking met de EM Group de op pulse ...
help
Zuiveringsslib per schip naar Moerdijk \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leijsten, K. \ 1999
help
AVR Chemie gaat afvalwater verbranden : opgewekte warmte wordt weer benut voor waterproductie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bolier, D. \ 1999
AVR Chemie is gestart met de bouw van een installatie voor behandeling van industrieel agressief afvalwater. Door koppeling aan een destillatiewaterfabriek wordt er energie en water bespaard
help
Moderne techniek van slibverbranding : geen kringloop meer van cadmium \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Marskamp, M. \ Vlies, A.W. van der \ 1990
help
Slibverbranding, al of niet gecombineerd met huisvuil \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Overbeek, Th.A.A. van \ 1982
Afvalverwerking
help
Slibverbranding, gecombineerd met huisvuilverbranding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wuerdemann, M. \ 1982
Enkele verbrandingstechnische aspecten van de gecombineerde verwerking van huisvuil en zuiveringsslib
help
Elk slib verbrandt op zijn eigen wijze \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bartelds, H. \ 1984
Het lijkt onontkoombaar dat in de nabije toekomst een aanzienlijk deel van de slibproduktie, ontstaan bij de waterzuivering, verbrand zal worden. Nader onderzoek is nu gedaan naar de verbranding van slib in wervelkoloms
help
Thermische balans van slibverbranding in wervelbedovens en toepassingsmogelijkheden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Fastenau, F.A. \ 1985
help
Verslag van het NVA-symposium 'Verbranding van zuiveringsslib' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oers, R.E.M. van \ 1986
help
Verbranden van zuiveringsslib, energetische en milieuhygienische aspecten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Marvelde, J.H.B. te \ 1986
help
Kwaliteit, veiligheid en milieu : milieujaarverslag 2004 / DRSH \ Kwaliteit, veiligheid, milieu ... : milieujaarverslag / DRSH NV [Artikel]
2005
Slibverwerking via verbranding, een samenwerking tussen vijf waterschappen / hoogheemraadschappen: Delfland, Schieland, Rijnland, Hollandse Delta en Rivierenland
help
Trends in sludge incineration in the Netherlands \ The ...Japan-the Netherlands workshop on integrated water quality management... [Artikel]
Marsman, M. \ 1993
help
Slibverbrandingsinstallatie Dordrecht : van mogelijkheid tot realisatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vlies, A.W. van der \ Bresters, A.R. \ Marvelde, J.H.B. te \ 1994
help
Slibverbrandingsinstallatie Dordrecht, een technische uitdaging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Marvelde, J.H.B. te \ Lans, W.C. van der \ Verbeek, E. \ 1994
help
Slibverbrandingsinstallatie Dordrecht : opzet, planning en uitvoering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Breukelen, H.H. van \ Verbeek, E. \ Kamp, A.J. \ 1994
help
De werking van brandbaargas meetapparatuur in een zwavelwaterstofhoudend milieu \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oorthuizen, W.A. \ Werumeus Buning, W.G. \ 1988
help
Milieu-aspecten bij slibverbranding : het project voor oostelijk Noord-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Marskamp, M. \ 1989
help
De integrale slibketen gemodelleerd en geanalyseerd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Wiegant, W. \ Koopmans, W. \ Kamphuis, H. \ Uijterlinde, C. \ 2006
Afvalwaterslib wordt gevormd tijdens de behandeling van afvalwater. De hele slibketen bestaat uit de vorming, behandeling, indikking, vergisting en ontwatering van dit slib op de rwzi en de verdere verwerking bij de eindverwerker van het slib. Deze k ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.