Login

Hydrotheek

help
Verdrogingsbestrijding: een nieuwe impuls : advies van de Taskforce Verdroging [Boek]
Taskforce Verdroging \ 2006
Rapport van de Task Force Verdroging. De natuur in Nederland lijdt aan verdroging. De aanpak hiervan zit in een impasse. De taskforce beschrijft in het rapport hoe de impasse kan worden doorbroken
help
Droogtestudie Nederland : watertekortopgave : eindrapport [Boek]
Versteeg, R. \ Klopstra, D. \ Kroon, T. \ RIZA \ 2005
De Droogtestudie Nederland is een voorbereiding op de herijking van het nationale beleid op het gebied van watertekorten. Dat is een wezenlijk onderdeel van de in het Nationaal Bestuursakkoord Water aangekondigde acties om de watersystemen in Nederla ...
help
Kwantificering verdroging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ 2007
Bij het karakteriseren van de verdroging wordt onderscheid gemaakt in historische verdroging (grondwaterstandsdaling) en de bestuurlijke verdroging (vernattingsbehoefte). In dit artikel wordt verdroging gezien als een verlaging van de gemiddelde gron ...
help
Kanttekeningen bij 'Oorzaak en gevolg van numerieke verdroging' [inclusief weerwoord] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ Maas, C. \ Runhaar, J. \ 2008
Naar aanleiding van het platformartikel 'Oorzaak en gevolg van numerieke verdroging' van Van der Gaast, Vroon en Massop in nummer 5 van 7 maart jl. is een reactie binnengekomen van Kiwa Water Research. In deze reactie betogen ondergetekenden dat zij ...
help
Verdrogingsbestrijding: een nieuwe impuls : de kern van het advies [Boek]
Taskforce Verdroging \ 2006
Verdrogingsbestrijding is niet vrijblijvend. Het ligt vast in plannen en beleid. Er is een duidelijk beeld van rollen en taken van provincies en waterschappen in regie en uitvoering. De bestuurlijke uitdaging is om beleid en plannen om te zetten naar ...
help
Water in beeld: voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2012 \ Water in beeld... : voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland [Jaarverslag]
2013
Water in beeld is de voortgangsrapportage over de uitvoering van de actiepunten uit het Nationaal Waterplan 2009-2015 (NWP) en het Bestuursakkoord Water (BAW). In de voortgangsrapportage staat dat we goed op koers liggen. "Terugkijkend op 2012 kunnen ...
help
Reactie op het artikel 'Oorzaken van de verdroging in de regio ten zuiden van Tilburg' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schouten, G.A. \ Edelman, D.H. \ 1994
Reactie en commentaar op artikel uit H2O (1994) 15
help
Verdroging door beregening uit het grondwater: een onvermijdelijke ontwikkeling? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zweegman, J. \ 1982
Naast de waterleidingbedrijven gaat ook de landbouw een belangrijke rol spelen in de grondwaterontrekking. De schrijver gaat in op de totaal winbare hoeveelheid grondwater, de schaderegeling voor landbouwer en andere belanghebbenden en een wettelijke ...
help
Een nieuwe kijk op maatregelen tegen verdroging in Midden Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haarman, F.G. \ 1998
help
Verdroging en de gewenste grondwatersituatie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Runhaar, J. \ Beugelink, G.P. \ Ruytenberg, R. \ 1995
Sinds het einde van de jaren tachtig mag de verdroging van de natuur in Nederland rekenen op een toenemende belangstelling in beleidskringen. Deze ontwikkeling is op zich verheugend, omdat hiermee de kans toeneemt dat er ook daadwerkelijk oplossingen ...
help
Verdroging : hoe ga ik er wat aan doen? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Kessel, A.A.L. van \ 1999
help
Verdroging bestrijden rond de Langbroekerwetering \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]Meer over Watergebiedsplan Langbroekerwetering op website HH De Stichtste Rijnlanden
Klaarenbeek, R. \ 2008
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft in de afgelopen periode een watergebiedsplan opgesteld voor het Langbroekerweteringgebied. Dit is een ecologisch waardevol gebied met diverse landgoederen, en een nauwe verweving van natuur, landbouw en ...
help
Mate van verdroging [opinie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gaast, J. van der \ 2012
Recentelijk zijn enkele nieuwsberichten verschenen, waarin verdroging een rol speelt. Om een beter beeld te krijgen van de onderlinge verhouding tussen deze berichten is een analyse gemaakt van de ontwikkelingen en de bijbehorende informatie, die de ...
help
Op zoek naar de 'vergeten' verticale weerstand hoog in het bodemprofiel \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Querner, E.P. \ Bakel, P.J.T. van \ 2010
De artikelen van Van der Gaast e.a. over verwaarlozing van ondiep in de ondergrond voorkomende verticale weerstand en de daaruit voortvloeiende 'numerieke verdroging', gepubliceerd in het tijdschrift H2O, hebben geleid tot veel discussie. Vooral de m ...
help
Het verloop van de grondwaterstand ten westen van de IJsel in de zomer en herfst 1947 [Boek]
Wit, C.T. de \ 1949
Effect droge zomer van 1947
help
Verdroging van de Brabantse Wal \ Aarde en mens [Artikel]
Vogel, R. \ 1997
help
Forse impuls aanpak verdroging Noord-Brabant \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bovenkamp, J.T. van den \ 1998
help
Verdroging : visie op de toekomst \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Gierveld, H.A.J. \ 1995
help
Flexibel peilbeheer : huidige mogelijkheden in Brabantse polders [Boek]
Sikma, H. \ 1998
help
Verdroging, hoor wat tikt daar \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Beugelink, G.P. \ 1997
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.