Login

Hydrotheek

help
Open steenasfalt : kennis van de eigenschappen verzameld uit onderzoek uitgevoerd in de periode tot 1984 [Boek]
Herpen, J.A. van \ 1985
Gezien het toch al grootschalige gebruik van open steenasfaIt in de waterbouw acht werkgroep 4A (asfaltbekledingen) van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen het belangrijk dat meer duidelijkheid in de eigenschappen van het materiaal wo ...
help
Besluitvorming voor rioolvervanging [Proefschrift]
Riel, Wouter van \ 2016
Samenvatting van het proefschrift van Wouter van Riel. Om tot mogelijke verbeteringen in besluitvorming te komen, is inzicht nodig in hoe de huidige rioolvervangingsbeslissingen tot stand komen. Daarnaast is het relevant na te gaan of betere informat ...
help
Hurricane season in Nederland? : anticiperen op dreigende vervangingsgolf riolering \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bouwman, A. \ Jansen, D. \ 2012
In het orkaanseizoen is het voor landen rond de Atlantische- en Grote oceaan altijd weer spannend of er een orkaan op komt zetten. Wat doe je als de geleerden hebben berekend dat er weer natuurgeweld over jouw land gaat razen. Helemaal als dit een or ...
help
Rioolvervanging met oog voor de omgeving \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Eijking, T. \ Kwaadsteniet, M. de \ 2014
Veel rioolstelsels in binnenstedelijke gebied zijn verouderd en aan vervanging toe. De aanleg van een nieuwe riolering gaat niet zonder slag of stoot. Gemeentes kiezen steeds vaker voor een zorgvuldige voorbereiding. Ingenieursbureau Fugro start met ...
help
Winst door een juiste timing van investeringsvoorstellen : afvalwater & riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boomen, M. van den \ 2013
Het goed plannen van vervangingsinvesteringen loont. In de praktijk wordt hier echter maar mondjesmaat aan gerekend. Met de toegenomen roep om doelmatigheid en de noodzaak om de kapitaalslasten te beteugelen, wordt aan technici en financiële experts ...
help
Tijdige sanering leidingen moet levering drinkwater zeker stellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Horst, P. \ Drevijn, A. \ 2012
PWN heeft een pilot uitgevoerd met een saneringsondersteuningsmodel. Met dergelijke modellen is het mogelijk om voor alle individuele leidingen te voorspellen in welk jaar ze voor sanering in aanmerking komen. Tevens kunnen voor de komende decennia p ...
help
On decision-making for sewer replacement [Proefschrift]
Riel, Wouter van \ 2016
Het doel van dit proefschrift is de werkelijke besluitvormingsprocessen en het onderliggend gebruik van informatie te beschrijven voor rioolvervanging, om vervolgens na te gaan of variaties in informatiekwaliteit de uitkomst van besluitvorming be¨ınv ...
help
Geo-analyse bij rioolvervanging \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kwaadsteniet, M. de \ Kooijman, W. \ 2014
Gemeenten kiezen vaker voor een zorgvuldige risicoanalyse voorafgaand aan het vervangen van riolering. Daarbij is het nodig de (ondiepe) ondergrond, de kwetsbaarheid van de bebouwing en de effecten van de aanleg op de omgeving inzichtelijk te maken. ...
help
Het sleufloze alternatief : alle renovatiemethoden zijn maatwerkoplossingen [thema:] Riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Snaterse, C. \ 2000
Voor het beheer van het ondergrondse leidingensysteem zijn de laatste 15 jaar nieuwe technieken voor sleufloze renovatie beschikbaar gekomen. Op een rijtje is gezet wat hiervan de mogelijkheden en beperkingen zijn.
help
Waterzuivering Aa en Maas gaat energie opleveren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
In 2013 gaat de waterzuivering in Den Bosch radicaal op de schop. Een belangrijk deel van de installatie is aan renovatie of vervanging toe. Dit megaproject is een technologische en organisatorische uitdaging. Bovendien heeft Waterschap Aa en Maas zi ...
help
Investeringsprognose voor het vervangen van leidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beuken, R. \ Moolhuijsen, P. \ Rosenthal, L. \ 2002
Een methode voor het maken van een investeringsprognose voor het vervangen van distributieleidingen wordt beschreven. Dit leidt tot managementinformatie over toekomstige investeringen, bijbehorende kapitaallasten en gevolgen voor de waterprijs. Centr ...
help
Project Labyrinth : vastlegging (financiële) medebetrokkenheid van (semi-) overheden en waterleidingbedrijven bij rioleringen [Boek]
1994
In de provincie Gelderland is momenteel circa 8.500 km riool aanwezig. Doel van deze omvangrijke ondergrondse infrastructuur is zoveel mogelijk afvalwater in te zamelen en te transporteren naar rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzis) ten- einde onge ...
help
Integrative framework for long term reinvestment planning for the replacement of hydraulic structures \ PIANC World Congress San Francisco, USA 2014 [Artikel]
Bernardini, P. \ Vuren, S. van \ Wiel, W. van der \ Wolters, M. \ Roovers, G. \ Tosserams, M. \ 2015
During the last century many structures were built within the main water systems of the Netherlands to facilitate a number of important societal functions. As a result the main water system nowadays provides safety against flooding, sufficient and cl ...
help
Renovatie waterleiding PWN met 'subline' [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
Bij het renoveren van de waterleiding bij Andijk heeft drinkwaterbedrijf PWN gekozen voor een voor Nederlandse begrippen tamelijk nieuwe techniek: subline. Hierbij wordt van de ene werkput naar de volgende gewerkt. Door het sleufloze karakter hoeven ...
help
Verlegging waterleiding A2 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Odé, J. \ 2007
Terwijl het verkeer over de A2 voorbij raast, zijn mannen bezig met de aanleg van nieuwe waterleidingbuizen. Sinds mei 2006 worden hoofdtransportleidingen van Brabant Water verlegd in verband met de reconstructie van de snelweg
help
Regierol voor overheid bij vervanging ondergrondse infrastructuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vos de Wael, A. \ Glerum, H. \ 2012
Wie wel eens een kijkje neemt in een bouwput, treft vaak een spaghetti van kabels en leidingen aan: water- en gasleidingen, kabels voor elektriciteit, telefoon en dataverkeer brengen producten via een grootschalige ondergrondse infrastructuur bij de ...
help
Toekomstig optimaal drinkwaterleidingnet in Helmond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vogelaar, A. \ Haaijer, T. \ Blokker, M. \ Zaadstra, E. \ 2012
Tegenwoordig hoeven nog maar relatief weinig compleet nieuwe drinkwaterleidingnetten te worden aangelegd. De Nederlandse drinkwaterbedrijven richten zich daarom vooral op het beheer van de bestaande leidingnetten. In de komende decennia zullen grote ...
help
Comparison of core sampling and visual inspection for assessment of concrete sewer pipe condition \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Stanić, N. \ Haan, C. de \ Tirion, M. \ Langeveld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2013
Sewer systems are costly to construct and even more costly to replace, requiring proper asset management. Sewer asset management relies to a large extent on available information. In sewer systems where pipe corrosion is the dominant failure mechanis ...
help
Notitie onderzoek asfaltdijkbekledingen 2012-2015 [Boek]
Vries, W.S. de \ Mom, R.J.C. \ 2011
Asfaltdijkbekledingen bieden bescherming tegen erosie van het dijklichaam. Het goed functioneren van deze bescherming moet gedurende vele jaren gewaarborgd blijven, waarbij goed beheer cruciaal is. Er treedt veroudering op van de asfaltbekleding, wat ...
help
Replacement strategies of large numbers of similar components in hydraulic structures \ Safety and reliability: proceedings European safety and reliability (ERSEL) 2003 [Hoofdstuk uit boek]
Schouten, S.P.F. \ Gelder, P.H.A.J.M. van \ Graaf, H.J. van \ 2003
A simulation model is described to derive the optimal replacement strategies for components in large hydraulic flood defence structures.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.