Login

Hydrotheek

help
Verslag Workshop Lambertsmühle II, 24 februari 2005, Bonn [Boek]
Mons, M. \ 2005
De Lambertsmühle is een historische watermolen vlak bij de plaats Burscheid. Omdat de molen te ver weg ligt om aangesloten te worden op de riolering was een zelfstandige waterzuivering nodig. Daarom is een nieuw afvalwaterconcept ontwikkeld en onderz ...
help
Tweede rapport en aanbevelingen van de Contactgroep Archivering en Automatische Verwerking van Hydrologische Gegevens, TNO [Boek]
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek \ 1976
help
Lucht-persriool overwint kinderziekten : huishoudelijk afvalwater intelligent inzamelen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 1997
help
Het centrale zoekarchief voor hydrologische gegevens \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Arnold, G.E. \ 1983
Presentatie van gegevens in de vorm van stippenkaarten is een belangrijke taak van de Contactgroep voor Archivering en Automatische verwerking van hydrologische gegevens (CAA)
help
Is meten weten? \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Colenbrander, H.J. \ 1982
help
Een beschouwing over de frequentie van weerkeren van hydrologische gebeurtenissen [Boek]
Stol, P.T. \ 1972
help
Optimal cost effective sampling for monitoring and dredging of contaminated sediments \ Journal of environmental quality : a quarterly journal devoted to the protection and improvement of environmental quality [Artikel]
Winkels, H.J. \ Stein, A. \ 1997
help
Calculation methods for two - dimensional groundwater flow [Proefschrift]
Veer, P. van der \ [ca. 1979]
help
Deuren open voor nieuwe wc-potten : afvalwaterzuivering gebaat bij inzameling urine \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Het apart inzamelen en behandelen van urine kan ingevoerd worden op campings, ziekenhuizen, scholen en overheidsgebouwen. De snelheid waarmee de gebruiker aan de nieuwe soort wc went en de resultaten van onderzoek naar de verwerking van de ingezameld ...
help
Concurrentie voor de struisvogel : de camerasonde \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Lambert, J.W.M. \ 2000
Een sonde is ontwikkeld om de slibdikte van de waterbodem te meten. Een videocamera in die sonde geeft een continu beeld van de ondergrond
help
Calculation methods for two-dimensional groundwater flow [Boek]
Veer, Peter van der \ 1978
Dit proefschrift over berekeningsmethoden voor tweedimensionale grondwaterstroming bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt de basistheorie vermeld. In het tweede deel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bestaande oplossingsmetho ...
help
Noordenveld leeft met water : afkoppelgids [Boek]
Gemeente Noordenveld \ 2006
Het meeste regenwater wordt goed benut, het valt in onze tuinen en plantsoenen en het spoelt de straten schoon. Het vult de vijvers in de openbare ruimte en bij u in de tuin. Toch kunnen we er meer mee doen, ook in onze huishoudens. In deze gids is b ...
help
Penman-Monteith referentieverdamping: inventarisatie beschikbaarheid en mogelijkheden tot regionalisatie [Boek]
Schuurmans, J.M. \ Droogers, P. \ 2010
In 2009 heeft STOWA een definitiestudie afgerond naar het verbeteren van de bepaling van actuele verdamping van water, bodem en diverse vormen van landgebruik in ruimte en tijd voor toepassingen in het regionale waterbeheer. In het kader van deze stu ...
help
Automatic processing of hydrological data [Congresverslag]
Horst, L. \ Herfst, B.A. \ Volker, W.F. \ 1973
help
Bias adjustment of radar-based 3-hour precipitation accumulations [Boek]
Holleman, I. \ 2006
In this technical report it is demonstrated that the quality of the 3-hour accumulation product can be significantly enhanced by a straightforward gauge adjustment procedure. The KNMI network of automatic rain gauges is used for this real-time adjust ...
help
Networks for groundwater quantity \ Design aspects of hydrological networks [Hoofdstuk uit boek]
Brouwer, G.K. \ 1986
help
Design and optimization of water quality monitoring networks : paper presented at the international symposium on methods and instrumentation for the investigation of groundwater systems (MIIGS) Noordwijkerhout, the Netherlands, May 1982 [Boek]
Schilperoort, T. \ Groot, S. \ 1983
help
Neerslaginformatie voor het bebouwde gebied : stand van zaken en ontwikkelingen [Boek]
Reichard, H.L. \ Stichting RIONED \ cop. 2011
'Neerslaginformatie voor het bebouwde gebied' geeft rioleringsbeheerders een toegankelijk overzicht van de stand van zaken en de ontwikkelingen van neerslaginformatie uit radar en regenmeters. Het gebruik van radar is niet nieuw, maar wordt wel steed ...
help
Van nonolet tot compost: de kringloop hersteld [Boek]
De Twaalf Ambachten \ [ca. 2005]
Van juli 2003 tot en met april 2005 is gewerkt aan het project: ‘Haalbaarheid introductie GFT-keten: van toilet tot compostkorrel, beginnende in Noord-Brabant’. Deze eindrapportage is een uitvoerig verslag van de activiteiten in het kader van dit pro ...
help
Beslisboom aan- en afkoppelen verharde oppervlakken 2003 [Boek]
Boogaard, F.C. \ Do, T.T. \ 2003
Het afkoppelbeleid en niet-aankoppelbeleid staat beschreven in de 'Beslisboom aan- en afkoppelen verharde opervlakken'. Aan deze Beslisboom is de aanvulling over bezinkvoorzieningen voor regenwaterafvoer van de werkgroep Riolering west Nederland (wRw ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.