Login

Hydrotheek

help
Hoe voorspelbaar zijn hydrologische voorspellingen? [korte golf] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Savenije, H.H.G. \ 2007
Prediction in Ungauged Basins (PUB) is een onderzoeksinitiatief van de IAHS dat zich richt op schaars bemosterde gebieden. Het initiatief heeft als doel om met beperkte of ontbrekende informatie toch nauwkeurige hydrologsche uitspraken te kunnen doen ...
help
The Netherlands and its rivers \ Tijdschrift voor economische en sociale geographie = Dutch journal of economic and social geography = ... : orgaan der Nederlandsche Vereeniging voor Economische Geographie [Artikel]
Ven, G.P. van de \ 1996
help
Valse voorspelling van verdroging in een numeriek model. Oorzaak : de onderschatting van de weerstand van de 1e scheidende laag onder een waterloop \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Lange, W.J. de \ 2011
Het verkeerd voorspellen van de freatische grondwaterstand met een numeriek model is mijns inziens de enig juiste context van de term "numerieke verdroging", zoals die is geïntroduceerd door Jaco van der Gaast en collega's (Van der Gaast e.a.,2006). ...
help
Koppelingen in het NHI [Boek]
Veldhuizen, A.A. \ Mulder, H.M. \ Verkaik, J. \ cop. 2010
Dit rapport doet verslag van de werkzaamheden van Alterra en Deltares aan de koppelingen binnen het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) en tussen het NHI en het agrohydrologische effectmodel AGRICOM.
help
Operationeel besluiten onder onzekerheid [Boek]
Loenen, A. van \ 2012
Het project ‘Studie naar de invloed van onzekerheden op besluitvorming in operationele context’ had als doel waterschappen beter in staat te stellen om deze onzekerheden in waterstandsverwachtingen te benutten bij bestuurlijke keuzes. Concreet is gek ...
help
Hoogwatervoorspelling: fysisch gebaseerde regen - afvoermodellering : dilemma of deja vu? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Rientjes, T. \ Zaadnoordijk, W.J. \ 2000
help
Is het Nationaal Hydrologische instrumentarium gereed voor het voorspellen van natuureffecten? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Witte, J.P.M. \ Pastoors, R. \ Hoek, D.J. van der \ Bartholomeus, R.P. \ Loon, A. van \ Bodegom, P.M. van \ 2011
Grondwatermodellen worden doorgaans geijkt op en gevalideerd aan stijghoogten die gemeten zijn in peilbuizen en, in het gunstige geval, ook aan gemeten balanstermen, zoals afvoeren verdampingsfluxen. Vaak liggen de peilbuizen om praktische redenen op ...
help
The role of bathymetry, wave obliquity and coastal curvature in dune erosion prediction [Proefschrift]
Heijer, C. den \ 2013
Coastal areas have traditionally been an attractive place for people to live, but if these areas are low-lying, they are also prone to flooding. In the Netherlands, half of the population lives in coastal areas below mean sea level. Dunes are the pri ...
help
Water \ De ongekende ruimte verkend [Hoofdstuk uit boek]
Derksen, W. \ 2003
Water als sturend principe in de ruimtelijke ordening: beleidsontwikkeling in Nederland. Met prognosekaarten voor veiligheid, wateroverlast, veranderingen watertekort voor grond- en oppervlaktewater, verzilting. De studie is onderdeel van de periodie ...
help
Predicting the sound power and impact of a wastewater treatment plant \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Deheyder, B. \ Ockier, P. \ Jansen, R. \ 2001
help
Hydrogeochemische parametrisatie : integraal karakteriseren en betrouwbaar voorspellen \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Grift, B. van der \ Griffioen, J. \ 2002
help
Analyse und Evaluierung der 2-D-Module zur Berechnung des Stofftransportes in der Windows-Version des Rheinalarmmodells in Theorie und Praxis [Boek]
Mazijk, A. van \ Gils, J.A.G. van \ Weitbrecht, V. \ 2000
help
Scenarios for the Dutch Rhine and Meuse delta : climate, floods, income and the population \ Floods, flood management and climate change in The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Tol, R.S.J. \ 2001
help
Een perspectief voor hemelwatersystemen \ WT-afvalwater [Artikel]
Worst, W. \ Clemens, F. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Oomens, A. \ 2012
Om een beeld te vormen van hoe het afvalwatersysteem van de toekomst in Nederland (2050), en in het bijzonder het hemelwatersysteem, eruit zal zien, is in dit artikel beschreven op welke wijze een dergelijke voorspelling kan worden gedaan en wat het ...
help
De maatgevende hoogwaterstanden voor de rivierdijkversterkingen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Graeff, J.J. de \ 1986
help
Beter voorspellen faalmechanismen : proef zettingsvloeiingen : thema Dijken en delta \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Aantjes, H. \ Gerlofs, H. \ 2014
Begin oktober 2014 is in de Westerschelde de veldproef zettingsvloeiing van Stichting FloodControl IJkdijk succesvol afgerond. Zettingsvloeiingen kunnen de veiligheid van dijken ernstig bedreigen.
help
Impacts of trends and uncertainties in river flooding due to climate change \ Proceedings of the European expert meeting on the Oder flood 1997 : 18 May 1998, Potsdam, Germany : Ribamod concerted action [Hoofdstuk uit boek]
Booij, M.J. \ Vreugdenhil, C.B. \ 1999
help
Directives for 4-D soil moisture data assimilation in hydrological modelling \ Soil-vegetation-atmosphere transfer schemes and large-scale hydrological models : proceedings of an international symposium (symposium S5) held during the sixth scientific assembly of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS) at Maastricht, The Netherlands, from 18 to 27 July 2001 [Hoofdstuk uit boek]
Loon, E.E. van \ Troch, P.A. \ 2001
help
Automatic prediction of high-resolution daily rainfall fields for multiple extents : the potential of operational radar \ Journal of hydrometeorology [Wetenschappelijk artikel]
Schuurmans, J.M. \ Bierkens, M.F.P. \ Pebesma, E.J. \ Uijlenhoet, R. \ 2007
This study investigates the added value of operational radar with respect to rain gauges in obtaining high-resolution daily rainfall fields as required in distributed hydrological modeling. To this end data from the Netherlands operational national r ...
help
Noord-Brabantse waterbeheerders anticiperen samen op hoogwater \ H2O online [Artikel]
Douben, K.J. \ Heeringen, K.J. van \ IJpelaar, R. \ Loenen, A. van \ Wouw, M. van de \ 2015
Waterbeheerders lopen met hun maatregelen zoveel mogelijk vooruit op verwacht hoogwater. Soms zijn de totale maatschappelijke kosten lager als daarbij over de grens van het beheergebied heen wordt gekeken. Dat maakt nauwe samenwerking tussen beheerde ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.