Login

Hydrotheek

help
Evilim ziet markt voor industriewater weer groeien \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Evilim Industriewater in Echt levert waterdiensten aan de industrie in Limburg en omgeving. Voor de productie van proceswater, de zuivering van afvalwater en het hergebruik van effluent bouwt (en onderhoudt) het bedrijf, dochter van drinkwaterbedrijf ...
help
Gepatenteerde technologie bespaart op water, energie en chemie : World Economic Forum onderscheidde Voltea als Technology Pioneer 2013 \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Groote, Y. de \ 2013
Voltea ontwikkelde een innovatieve, efficiënte technologie voor onder meer het ontzouten en ontharden van water. Uniek is de gepatenteerde combinatie van elektrochemische en membraantechnologie, waardoor ook (selectieve) scheiding van andere componen ...
help
Productie van drinkwater, 1950-2014 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2015
De productie van drinkwater stabiliseert sinds 1990 door het stimuleren van waterbesparing en technologische ontwikkelingen.
help
Witteveen+Bos : van Amsterdam tot Kazachstan : bedrijfsportret \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2013
Ze hebben allemaal een passie voor water. Toch verschillen bedrijven in de waterketen qua visie, bedrijfsactiviteiten en -cultuur. Maandblad H2O portretteert verschillende bedrijven met verschillende gezichten. De vijfde aflevering: advies- en ingeni ...
help
One-Stepfilter : in één stap naar effluent van KRW-kwaliteit \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2012
Waternet heeft eind mei op rwzi Horstermeer als eerste waterschap het One-Stepfilter in gebruik genomen voor de nabehandeling van effluent. Het filter verwijdert in één behandelingsstap een groot aantal stoffen vergaand uit het effluent, zoals stikst ...
help
Inzicht en oplossingen voor kwesties in de waterzuivering door Computational Fluid Dynamics (CFD) [Boek]
Wols, B.A. \ Akker, B. van den \ 2014
Drinkwaterzuiveringsinstallaties zijn meestal ontworpen op basis van vuistregels en/of proefinstallatie-onderzoek, zonder dat er precies bekend is wat er op microschaal gebeurt. Hierbij is vaak een overcapaciteit ingebouwd. Bovendien zijn er vaak ver ...
help
Upgrading coagulation with hollow-fibre nanofiltration for improved organic matter removal during surface water treatment \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Köhler, S.J. \ Lavonen, E. \ Keucken, A. \ Schmitt-Kopplin, P. \ Spanjer, T. \ Persson, K. \ 2016
Rising organic matter concentrations in surface waters in many Nordic countries require current drinking water treatment processes to be adapted. Accordingly, the use of a novel nanofiltration (NF) membrane was studied during a nine month period in p ...
help
Vitens maakt duurzaam drinkwater in Dalfsen : hoogstandje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2016
Hoe realiseer je een gecompliceerde locatie voor de productie van drinkwater in een omgeving vol rust en natuur? Drinkwaterbedrijf Vitens vond het antwoord met Vechterweerd, naar eigen zeggen de ‘duurzaamste productielocatie van Nederland’.
help
Manganese removal from groundwater : role of biological and physico-chemical autocatalytic processes [Proefschrift]
Bruins, Jantinus \ 2016
In The Netherlands, manganese is removed by conventional groundwater treatment consisting of aeration and rapid (sand) filtration. Such a treatment process is easy to operate, cost effective and sustainable as it does not require the use of strong ox ...
help
Oppervlaktewaterkwaliteit nabij rwzi’s : periode 2008 - 2014 [Boek]
Zuilichem, H. van \ Moorman, J. \ Sande, R. van de \ 2015
Waterschap Aa en Maas is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in haar beheergebied. Het waterschap heeft rwzi’s die effluent lozen op het oppervlaktewater. Daarom is het voor het waterschap van belang om te monitoren in ho ...
help
Rioolslib wordt kunstmest : proef met Belgisch proces dat werkt met zoutzuur \ C2W [Artikel]
Dijkgraaf, A. \ 2011
Twee Nederlandse afvalverwerkers onderzoeken of zoutzuur bruikbaar is om fosfaat terug te winnen uit rioolwaterzuiveringsslib. Als het lukt om er zo weer kunstmest van te maken, levert dat een forse bijdrage aan de sluiting van de fosfaatkringloop.
help
Spuiwater: vier zuiveringsmethoden getest, Juiste combinatie maakt honderd procent reiniging mogelijk \ Onder glas [Artikel]
Bouwman-van Velden, P. \ 2013
Nog altijd is de emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit de glastuinbouw door middel van spui groter dan menigeen vermoedt. Gelukkig blijkt het mogelijk om met deels bestaande, deels aangepaste reinigingsapparatuur spuiwater te ontdoen van gewasbes ...
help
Aanbevelingen voor de behandeling van afstromend regenwater : analyse van de vervuilingsrisico's bij verharde oppervlakken en selectie van behandelingstechnieken [Boek]
Lemmen, G.B. \ Mossevelde, T. van \ Schipper, P. \ Werkgroep Waterkwaliteit West-Nederland \ 2005
Met het oog op het bovenstaande heeft de wWw Grontmij opdracht gegeven het verwachte rendement van de mogelijke maatregelen voor de behandeling van water voor verschillende vuilparameters op basis van de beschikbare kennis te beschrijven. Onderscheid ...
help
Individuele behandeling van afvalwater bij verspreide bebouwing (IBA) : onderzoek fase 2C : Evaluatie van het praktijkonderzoek Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) : samenvattend eindrapport [Boek]
Witteveen+Bos \ 1989
Doel van het totale onderzoeksproject is het verbeteren van kennis en van inzicht in de toepassing in Nederland van installaties voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA-systemen) tot een zodanig niveau dat tot een verantwoorde keuze, ontw ...
help
Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen TVVL : voorstudie ST-6 Grijswater binnen de perceelgrens : eindrapport [Boek]
Velde, R. T. van der \ 2000
Ter completering van het thema "Waterhuishouding binnen de perceelgrens" bestaat behoefte aan richtlijnen voor ontwerp en uitvoering van installaties voor de grijswaterkringloop binnen de perceelgrens. Het thema is een aandachtspunt van de Vierde Not ...
help
Zachter drinkwater? Minder zuiveringskosten? Anders wassen! \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Steeds meer drinkwaterbedrijven gaan hun drinkwater (nog) verder ontharden. Dat kost ze geld, maar het levert ook veel voordelen op. Consumenten kunnen veel minder wasmiddel gaan gebruiken en daarmee dalen de zuiveringskosten voor het waterschap. Dat ...
help
Bring in the Dutch : waterschappen als export-hulpen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kesteren, D. van \ 2015
De kennis van de Nederlandse waterschappen is geld waard over de grens. Daarom gaan ze hun expertise nu structureel internationaal vermarkten, samen met het Nederlandse bedrijfsleven. Maar zijn de publieke waterschappen wel op aarde om de BV Nederlan ...
help
Levenscyclusanalyse van een nieuw drinkwaterproductieproces \ H2O online [Artikel]
Zijp, M. \ Laan, H. van der \ 2015
Drinkwaterbedrijf Oasen heeft een verlanglijst: onberispelijk drinkwater, een toekomstbestendig productieproces en een duurzaam bedrijf. Mooie wensen, maar zijn die gelijktijdig te realiseren? Hoe verhouden nieuwe technologiën zich tot de conventione ...
help
‘Groene’ goud nog niet gedolven : Combinatie algen en waterzuivering roept twijfels op \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Brand, P. van den \ 2016
De combinatie van algen en waterzuivering lijkt een prima businesscase. Het scheelt in zuiveringskosten en de algen zelf zijn een verkoopbaar product voor tal van toepassingen. Maar de praktijk blijkt weerbarstig en de eerste proefprojecten stemmen v ...
help
De food wil waterproof zijn : conclusie na AquaNed Gorinchem 15 t/m 17 maart 2016 \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Brand, P. van den \ 2016
Als een van ’s werelds grootste voedselexporteurs heeft de vaderlandse levensmiddelenindustrie een stevige waterimpact. Maar de food werkt aan het terugdringen en hergebruik van zijn proceswater. De membraanbioreactor doet zijn intrede voor het recyc ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.