Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Toetsingsinstrumentarium ontwikkeld : duurzaam omgaan met beregening \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Gehrels, J.C. \ 2003
De provincie Limburg wil de effecten van waterwinning voor beregening in verdrogingsgevoelige natuurgebieden kunnen beoordelen en voorspellen. Wat betekenten deze ingrepen voor de grondwaterstand. Dat bepaalt vervolgens of de provincie een vergunning ...
help
Onderzoek wateroverlast [Boek]
Hakvoort, H.A.M. \ 2003
Het doel van het project “Waterconservering 2e generatie” is het tegengaan van verdroging van natuurgebieden én droogteschade landbouwgebieden door het verhogen van de grondwaterstand. Eén van de maatregelen betreft het plaatsen van ongeveer 2000 kle ...
help
Final report key informant study, 2nd generation water conservation project, North Brabant and Limburg [Boek]
Jiggins, J. \ Röling, N. \ 2003
The focus is on the 'success and fail' factors that might explain observed differences in the ways that the water conservation projects had been interpreted and implemented, and their resulting effects, in the two neighbouring Dutch provinces of Nort ...
help
Van stuw tot gronddam : vergelijkend onderzoek project Waterconservering 2e Generatie, 2001-2004 [Boek]
Waterconservering 2e generatie \ 2003
De afgelopen 6 jaar is er binnen de projecten Waterconservering 2e generatie en Watermanagement in het Benelux middengebied veel ervaring opgedaan met allerlei waterconserveringsmaatregelen. In de praktijk bestaan deze uit zogenaamde instelbare en va ...
help
Living with water : ruimte voor water, waarden van water [Boek]
Kluit, R. van der \ 2003
help
Waterkansen in het SGR2 : evaluatie van de wateropgaven in relatie tot de netto-EHS [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ 2003
In het Structuurschema Groene Ruimte 2 (SGR2) is een belangrijke plaats ingeruimd voor water; voor 8 landschapsregio’s en 17 deelstroomgebieden worden waterdoelstellingen en bijbehorende ruimteclaims gespecificeerd. Het ministerie van LNV heeft Alter ...
help
Natuur en waterberging : indicaties van overlappend ruimtegebruik [Boek]
Massop, H.T.L. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2003
Voor natuurgebieden, die geschikt geacht worden voor waterberging is de tolerantie voor overstroming bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt voor kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van overstroming
help
Planologische consequenties en planschade bij waterberging in het landelijk gebied [Boek]
Hoekstra, J.R. \ Bos, L. \ 2003
help
Op weg naar een meer natuurlijke Delta : opties voor de Deltawateren in het kader van Delta InZicht nader bekeken voor LNV-beleidsvelden [Boek]
Meij, V. van der \ Boomaerts, A.C.C.M. \ Bisseling, C.M. \ 2003
help
Wateroverlast als gevolg van waterconservering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hakvoort, H. \ Gun, J. van der \ 2003
Sinds 2001 loopt in Noord-Brabant en Limburg het project 'Waterconservering 2e generatie'. Het doel van dit project is het tegengaan van verdroging van natuurgebieden en droogteschade in landbouwgebieden door het verhogen van de grondwaterstand. Eén ...
help
Mogelijkheden verstandig watergebruik nog lang niet uitgeput : aanzienlijke besparing mogelijk door samenwerking tussen overheden en industrie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2003
Hoe kunnen bedrijven zuiniger omgaan met water? Hoe kan de waterketen gesloten worden? Hoe bereik je dat koelwater het (rivier)milieu niet teveel belast? Dit zijn enkele vragen die aan bod kwamen op het zesde watersymposium op 6 mei in Breda
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.