Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 109

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="waterbescherming"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Het waterlabel \ Stadswerk magazine [Artikel]
Goedbloed, D. \ Jacobs, J. \ Tirion, M. \ 2016
Bij een extreme clusterbui moet het water tijdelijk geborgen worden. Als we niets doen, lopen vanzelf de laagste plekken onder en dat zijn lang niet altijd de plekken waar je het water het liefst wil bergen. Het waterlabel maakt inzichtelijk in welke ...
help
De Klimaatboom : multifunctionele, uitgekiende inzet \ Stadswerk magazine [Artikel]
Polen, B. van \ 2016
De Klimaatboom staat voor een gezonde stadsboom die verschillende functies vervult in het stedelijk gebied. Afvangen van fijnstof, opname CO2, biodiversiteit, huisvesting Flora & Fauna, schaduwwerking, beeldvorming en verkoeling door verdamping. Voor ...
help
The urban harvest approach as framework and planning tool for improved water and resource cycles \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Leusbrock, I. \ Nanninga, T.A. \ Lieberg, K. \ Agudelo-Vera, C.M. \ Keesman, K.J. \ Zeeman, G. \ Rijnaarts, H.H.M. \ 2015
Water and resource availability in sufficient quantity and quality for anthropogenic needs represents one of the main challenges in the coming decades. To prepare for upcoming challenges such as increased urbanization and climate change related conse ...
help
Delivering integrated flood risk management : governance for collaboration, learning and adaptation [Proefschrift]
Herk, S. van \ [2014]
De doelstelling van dit onderzoek is om richtlijnen te ontwikkelen voor de organisatie van projecten in integraal (hoog)waterbeheer, en zodoende ook om een bijdrage te leveren aan de transitie van overstromingsbescherming naar integraal (hoog)waterbe ...
help
Pesticiden in grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, J. \ Moonen, H. \ Frankhuizen, E. \ Bonte, M. \ 2012
WML en Provincie Limburg hebben onderzoek laten doen naar gewasbeschermingsmiddelen in grondwater onder de naam 'PESTO'. Het onderzoek bestond uit bureaustudies, veldmetingen en modelberekeningen. KWR Watercycle Research Institute, DHV, DLV Plant, Ce ...
help
Einde van een tijdperk: 15 jaar H2O bij Nijgh Periodieken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vissers, R. \ 2012
Dit nummer 25/26 van het tweewekelijkse vakblad H2O is het laatste dat uitgeverij Nijgh Periodieken met haar team in opdracht van de Stichting H2O voor de watersector heeft gemaakt. Daarmee is het de afronding van een succesvolle samenwerking, die 15 ...
help
Handboek voor waterzuiverheid en -kwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verberk, J. \ 2010
Het ‘Handbook water purity and quality’ beschrijft vanuit verschillende invalshoeken relevante waterproblemen in ontwikkelings- en westerse landen, zowel wat betreft waterproblematiek als analysemethoden, regelgeving en waterverontreiniging.
help
Invloed humane en animale verontreinigingen op grondwaterwinningen : van veldonderzoek naar beschermingsbeleid [Boek]
Wuijts, S. \ 2008
Sommige ondiepe, zandige grondwaterwinningen die worden gebruikt voor de productie van drinkwater kunnen sporen bevatten van verontreinigende stoffen en micro-organismen, afkomstig van mens of dier. Dit blijkt uit een veldonderzoek dat het RIVM heeft ...
help
Achtergronddocument case business as usual : kostenschattingen [Boek]
Sprong, T.A. \ Kind, J. \ 2008
Ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek voor het project 'Aandacht voor Veiligheid' zijn 2 cases uitgewerkt. Eén er van is de case 'Business as usual', waarbij onder verschillende klimaatscenario’s naar de kosten van dijkverhoging en rivierverruim ...
help
Het berekenen van de veiligheid tegen overstromingen in zuidwest Nederland \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Deugd, H. de \ 2008
In dit artikel gaat het om de veiligheidsbenadering tegen overstromingen als gevolg van het overstromen en/ of doorbreken van primaire waterkeringen in Zuidwest Nederland, met name in de Rijn-Maasmonding. De primaire waterkeringen zijn de waterkering ...
help
Long-term strategies for flood risk management : scenario definition and strategic alternative design [Boek]
FLOODsite \ 2008
This report reviews some mainstream existing methods of scenario development and use, as well as experiences with the design and assessment of strategic alternatives for flood risk management. Next, a procedure and methods are proposed and discussed. ...
help
Ontsluiten van natte basisinformatie Rijkswaterstaat [Boek]
Oosterwijk, H.J.M. \ 2005
Dit rapport beschrijft de huidige situatie van het beschikbaar stellen van natte basisinformatie, de ontwikkelingen, die invloed hebben op dit proces en de gewenste situatie in de vorm van een minimaal te ontwikkelen scenario voor het centraal beschi ...
help
Kaderrichtlijn Water gaat verder dan terugbrengen bemesting \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Hoving, I.E. \ Absil, L. \ 2005
Een nadere uitleg van wat er met de Kaderrichtlijn Water wordt beoogd
help
Regenwater verantwoord afkoppelen in Zeeland : een beslisboom voor het verantwoord afkoppelen van verharde oppervlakken [Boek]
Loots, F. \ 2004
In opdracht van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) is onderzoek gedaan naar het afkoppelen van regenwater van verharde oppervlakken in Zeeland. Of een oppervlak kan worden afgekoppeld en wat er vervolgens met het regenwater kan worden gedaan, isafhanke ...
help
Effecten van waterconservering op de waterkwaliteit in Noord-Brabant en Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rozemeijer, J. \ Griffioen, J. \ 2004
In Brabant en Limburg worden op veel plaatsen stuwen geïnstalleerd en sloten minder diep gemaakt. Het doel van deze lokale waterhuishoudkundige maatregelen is het verminderen van verdroging in landbouw- en natuurgebieden. Naar aanleiding van deze maa ...
help
Stuwkracht : integrale gebiedsgerichte aanpak waterconservering Limburg en Noord-Brabant [Boek]
Noorduyn, L. \ Kierkels, T. \ Jacobs, W. \ 2004
Dit is het eindverslag van het project Waterconservering 2e generatie. In tal van landbouw- en natuurgebieden in Noord-Brabant en Limburg zijn maatregelen genomen om het water langer vast te houden. Als het water langer in de sloten blijft staan, zal ...
help
Het effect van waterconservering op waterkwaliteit in Noord-Brabant en Limburg [Boek]
Water Conservering 2e Generatie \ 2004
Het rapport vormt de weerslag van anderhalf jaar onderzoek naar de effecten van waterconservering op de waterkwaliteit in Noord-Brabant en Limburg. De rapportage bestaat uit 5 zelfstandig leesbare rapporten, die samenhangen met de fasering van het on ...
help
De bescherming van oppervlaktewater voor drinkwaterproductie : verplichting in Europese Kaderrichtlijn Water [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bernhardi, L. \ Rijk, S. de \ 2004
Eén van de verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water is dat lidstaten zorgen voor de nodige bescherming van waterlichamen die gebruikt worden als drinkwaterbron. Oppervlaktewater bestemd voor drinkwatervoorziening dient van dusdanige kwaliteit te zi ...
help
Mogelijke heffing op onttrekking oppervlaktewater : industrie beducht voor extra kosten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Is de Kaderrichtlijn Water betaalbaar? Dat was de titel van de jaarlijkse waterdag van de VEMW (Vereniging Energie, Milieu en Water), dit jaar gehouden in Den Bosch op 29 april. Gedeputeerde Onno Hoes van Noord-Brabant liet direct aan het begin duide ...
help
Drukhandhaving en debietregeling bij infiltratie van water in de bodem : drinkwatersector kan zijn voordeel doen met kennis uit energiewereld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bretveld, R. \ Willemsen, A. \ 2004
In de Nederlandse drinkwaterwereld is diepinfiltratie van water in het verleden uitgebreid onderzocht. Infiltratieputten voor drinkwater worden nu op een aantal plaatsen toegepast. Het infiltreren van water in de bodem is een techniek die momenteel v ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.