Login

Hydrotheek

help
Natuur en waterberging : indicaties van overlappend ruimtegebruik [Boek]
Massop, H.T.L. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2003
Voor natuurgebieden, die geschikt geacht worden voor waterberging is de tolerantie voor overstroming bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt voor kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van overstroming
help
Waterkansen in het SGR2 : potenties voor realisatie van de wateropgaven [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ 2002
In het Structuurschema Groene Ruimte 2 (SGR2) is een belangrijke plaats ingeruimd voor water; voor 8 landschapsregio's en 17 deelstroomgebieden worden waterdoelstellingen en bijbehorende ruimteclaims gespecificeerd. Het ministerie van LNV heeft Alter ...
help
Bescherming en beheer van het Schelde-estuarium [thema Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Haan, W.A.M. de \ Van den Bergh, E. \ Jacobusse, C. \ 2001
Overzicht van nationale en internationale instrumenten, richtlijnen en wetgeving m.b.t. bescherming en beheer van het Schelde-estuarium. Wat is bereikt en wat zijn de verwachtingen. O.a. verwerving en beheer van natuurgebieden, ruimtelijke ordening, ...
help
LNV waterbeleid [Boek]
Beesen, A. van der \ Bodegraven, J. van \ Harkink, L. \ 1995
help
Erosienormeringsonderzoek Zuid-Limburg - Dl. 1: Veld- en simulatiestudie [Boek]
Roo, A.P.J. de \ Dijk, P.M. van \ Ritsema, C.J. \ 1995
help
Erosienormeringsonderzoek Zuid-Limburg - Dl. 2: Kosten en baten van erosiebestrijdingsmaatregelen in Zuid-Limburg [Boek]
Eck, W. van \ 1995
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.