Login

Hydrotheek

help
Freshwater [Boek]
Salverda, Z. \ Seibert, P. \ Lindenbergh, P.C. \ 1968
help
De invloed van bos in Nederland op de afvoer van beekgebieden [Boek]
Bon, J. \ 1968
help
Geohydrologie van spaarbekkens [Boek]
Bruggeman, G.A. \ 1972
help
De Biesbosch [Boek]
Michels, F.W. \ Zonneveld, I.S. \ Knoppert, P.L. \ 1974
help
Modelonderzoek 1971-1974 : ten behoeve van de waterhuishouding in Gelderland [Boek]
1975-1976
help
Projekt planktonbeheersing in spaarbekkens en meren : limnologisch onderzoek 1975 [Boek]
Projektgroep Planktonbeheersing in Spaarbekkens en Meren \ 1976
help
Problemen en studies betreffende de waterhuishouding in Zuidwest- Nederland [Boek]
Rijkswaterstaat \ 1977
help
Doelstelling voor eutrofieringsbestrijding in Nederland : een discussienota met betrekking tot gewenst onderzoek [Boek]
Zoeteman, B.C.J. \ Kappers, F.I. \ Vlugt, J.C. van der \ 1978
help
Water in Noord-Holland : gebruik en gebrek : Projektfase 1978 eindverslagen [Boek]
Universiteit van Amsterdam \ 1978
help
Hydrologisch onderzoek Broekpolder : augustus 1978 [Boek]
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij \ 1978
Heidemij onderzoek
help
Waterkwaliteit in Noord-Holland : een overzicht 1977 en 1978 [Boek]
Provinciale Waterstaat van Noord-Holland \ 1979
help
Waterkwaliteitsplan Benedenrivierengebied [Boek]
Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 1979
Plan voor de sanering van de lozingen van afvalwater zoals bedoeld in de wet op de verontreiniging van oppervlaktewater
help
Twente : ecologische aspecten van geprojecteerde spaarbekkens [Boek]
Eijsink, J.G.H.M. \ Reimerink, H.G.A. \ Colaris, W.J.J. \ 1980
De doelstelling van het onderhavige vergelijkende onderzoek is het inventariseren, karteren en interpreteren van het natuurlijke milieu van vier locaties en hun aangrenzende gebieden. Op grond van deze ecologische kennis wordt een bijdrage geleverd a ...
help
De Oosterschelde en de zorg voor het milieu [Boek]
Saeijs, H.L.F. \ Jong, A. de \ 1981
help
De toekomstige behoefte aan suppletiewater van de glastuinbouw in Zuid-Holland bij gebruik van regenwaterbassins [Boek]
Tangena, B.H. \ Hamaker, P. \ 1982
help
Bemesting, waterhuishouding, perceelscheidingen en landbouw : commentaar op een RIN-rapport [Boek]
Rijtema, P.E. \ Feddes, R.A. \ Grotentraast, G.J. \ 1982
De discussies rond het rapport 'Bemesting, waterhuishouding en intensivering in de landbouw en het natuurlijk milieu' (De Molenaar, 1980) en de aan het IOW gestelde vragen naar aanleiding van dit rapport zijn de redenen om commentaar op dit rapport t ...
help
Plan Lievense : waterloopkundig en geohydrologische aspecten bij diverse lokaties van energiebekkens in het Markermeer en IJsselmeer [Boek]
Barends, F.B.J. \ Rijkswaterstaat \ 1982
help
Beleidseffektiviteit en waterkwaliteitsbeleid : een bestuurskundig onderzoek [Proefschrift]
Bressers, J.T.A. \ 1983
Bestuurskundige evaluatie van de mate waarin de doelen, gesteld in het "Meerjarenplan voor de waterkwaliteit 1974-1979", zijn bereikt wat betreft de sanering van het rioolwater en het industrieel afvalwater in Nederland
help
Policy analysis of water management for the Netherlands : summary report [Boek]
Goeller, B.F. \ 1983
PAWN studie
help
Systeemanalyse in waterkwaliteitsbeheer [Collegedictaat]
Lijklema, L. \ [ca. 1984]
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.