Login

Hydrotheek

help
Flexibel peilbeheer : huidige mogelijkheden in Brabantse polders [Boek]
Sikma, H. \ 1998
help
Milieu en baggeren, een vak apart \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Geldermalsen, L.A. van \ 1992
help
Nieuwe waarde van water : discussienota [Boek]
Land- en Tuinbouw Organisatie-Nederland \ 2000
help
Maatregelen ter vermindering van de stikstofbemesting : toelichting en commentaar op het Advies van de Commissie Stikstof \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beek, C.G.E.M. van \ Kreutz, R.H.F. \ 1991
help
Van Lekbeek naar Spaarbeek : het stroomgebied als voorraadkamer \ Beken in de 21ste eeuw : de ideale beek vanuit maatschappelijk, technisch en ecologisch perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Knol, W.C. \ Kwakernaak, C. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Wolfert, H.P. \ 2001
help
Het hanteren van doelstellingen bij het waterbeheer : verslag van een enquete onder waterbeheerders [Boek]
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater \ 1988
In totaal zijn 27 waterkwaliteitsbeherende instanties geenqueteerd (rijk, provincies, water- en zuiveringsschappen). De evaluatie betrof zowel het beleidsniveau (het proces van toekenning van ecologische doelstellingen, de afwegingen) als het onderzo ...
help
Mogelijke heffing op onttrekking oppervlaktewater : industrie beducht voor extra kosten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Is de Kaderrichtlijn Water betaalbaar? Dat was de titel van de jaarlijkse waterdag van de VEMW (Vereniging Energie, Milieu en Water), dit jaar gehouden in Den Bosch op 29 april. Gedeputeerde Onno Hoes van Noord-Brabant liet direct aan het begin duide ...
help
Inspectie van problemen : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2007
Archiefstukken van waterschappen gaan vooral over water. De inspectieverslagen van het hoogheemraadschap van Rijnland laat meer zien dan louter waterhuishouding. Zoals illegale activiteiten van bewoners, dreigende overstromingen en een verwoest Neder ...
help
De nota 'Toekomst voor water' in het kort : diagnose en prognose [Boek]
Direct Dutch \ Rijksinstituut voor Kust en Zee \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ [ca. 1998]
help
Policy analysis of water management for the Netherlands : summary report [Boek]
Goeller, B.F. \ 1983
PAWN studie
help
Final report key informant study, 2nd generation water conservation project, North Brabant and Limburg [Boek]
Jiggins, J. \ Röling, N. \ 2003
The focus is on the 'success and fail' factors that might explain observed differences in the ways that the water conservation projects had been interpreted and implemented, and their resulting effects, in the two neighbouring Dutch provinces of Nort ...
help
Key informant study : final report : Interreg project watermanagement in het Benelux middengebied : water management in the central Benelux area [Boek]
Jiggings, J. \ 2004
Dit rapport is het vervolg op de eerdere voorstudie. In dit rapport worden de genoemde faal- en slaagfactoren besproken en wordt geprobeerd antwoord te geven op de volgende twee vragen: … Wat zijn de succes- en faalfactoren om te komen tot een effect ...
help
De prijs van water(conservering) : een vergelijkend warenonderzoek van "boerenstuwen" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vandenbosch, T. \ Strijker, J. \ 2001
Overzicht en vergelijking van de verschillende stuwen die in het project Watermanagement Benelux Middengebied (WMBM) zijn toegepast
help
An example of water conservation and wastewater minimization by membrane filtration \ Desalination : the international journal on the science and technology of desalting and water purification [Artikel]
Faber, J. \ Oort, P.P.J.M. van \ Reigersman, A. \ 1998
help
State of the Art voor waterbesparing in de papierbranche \ Watersymposium '99, 13 april 1999 : [water als energiedrager] [Hoofdstuk uit boek]
Wissel, J.T.M. van der \ 1999
help
Soil erosion and soil conservation policy in South Limburg, The Netherlands \ Adopting conservation on the farm : an international perspective on the socioeconomics of soil and water conservation : [proceedings of an international symposium held in Honolulu, Hawai, October 1992] [Hoofdstuk uit boek]
Duijsings, J.J.H.M. \ 1994
help
Living with water : ruimte voor water, waarden van water [Boek]
Kluit, R. van der \ 2003
help
De Klimaatboom : multifunctionele, uitgekiende inzet \ Stadswerk magazine [Artikel]
Polen, B. van \ 2016
De Klimaatboom staat voor een gezonde stadsboom die verschillende functies vervult in het stedelijk gebied. Afvangen van fijnstof, opname CO2, biodiversiteit, huisvesting Flora & Fauna, schaduwwerking, beeldvorming en verkoeling door verdamping. Voor ...
help
Handboek voor waterzuiverheid en -kwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verberk, J. \ 2010
Het ‘Handbook water purity and quality’ beschrijft vanuit verschillende invalshoeken relevante waterproblemen in ontwikkelings- en westerse landen, zowel wat betreft waterproblematiek als analysemethoden, regelgeving en waterverontreiniging.
help
Natte natuur tussen wal en schip?! : verslag van een workshop van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, Subgroep Standaardisatie [Congresverslag]
Friedrich, J.C. \ Fortuin, A. \ Fellinger, M. \ 1997
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.