Login

Hydrotheek

help
De zwakste schakel : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2008
Soms zijn eeuwenoude documentenbest actueel. Zoals de kaart die Johannes Bloteling in 1732 maakt van Ter Heijde. De kaart biedt een 18e-eeuwse oplossing voor de kustverdediging van Ter Heijde. Dat plaatsje is eeuwenlang een zwakke schakel in Delfland ...
help
Het waterlabel \ Stadswerk magazine [Artikel]
Goedbloed, D. \ Jacobs, J. \ Tirion, M. \ 2016
Bij een extreme clusterbui moet het water tijdelijk geborgen worden. Als we niets doen, lopen vanzelf de laagste plekken onder en dat zijn lang niet altijd de plekken waar je het water het liefst wil bergen. Het waterlabel maakt inzichtelijk in welke ...
help
De waterhuishouding [van bossen in Nederland] \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Dolman, A.J. \ Moors, E.J. \ 1993
help
The urban harvest approach as framework and planning tool for improved water and resource cycles \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Leusbrock, I. \ Nanninga, T.A. \ Lieberg, K. \ Agudelo-Vera, C.M. \ Keesman, K.J. \ Zeeman, G. \ Rijnaarts, H.H.M. \ 2015
Water and resource availability in sufficient quantity and quality for anthropogenic needs represents one of the main challenges in the coming decades. To prepare for upcoming challenges such as increased urbanization and climate change related conse ...
help
De toekomstige behoefte aan suppletiewater van de glastuinbouw in Zuid-Holland bij gebruik van regenwaterbassins [Boek]
Tangena, B.H. \ Hamaker, P. \ 1982
help
Het spaarbekken Jannezand geohydrologisch gezien \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Waals, J.M.J. \ Salverda, A.P. \ 1997
Bepaling van de te verwachten geohydrologische effecten van een vierde Biesbosch spaarbekken
help
De relatie water en bos. 1. De betekenis van water voor het bos \ Bosbouwvoorlichting : informatie over het beheer van het bos, natuur en landschap [Artikel]
Brand, J.M. \ 1992
help
Het proefschrift "De kwaliteit van water" van mr. dr. H.F.M.W. van Rijswick \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Havekes, H.J.M. \ 2002
Bespreking van een proefschrift over waterkwaliteit. De aanleiding voor het promotieonderzoek en de onderzoeksvraag luidde: Met welke juridische instrumenten kan de kwaliteit van het oppervlaktewater worden beschermd?
help
De prijs van water(conservering) : een vergelijkend warenonderzoek van "boerenstuwen" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vandenbosch, T. \ Strijker, J. \ 2001
Overzicht en vergelijking van de verschillende stuwen die in het project Watermanagement Benelux Middengebied (WMBM) zijn toegepast
help
De nota 'Toekomst voor water' in het kort : diagnose en prognose [Boek]
Direct Dutch \ Rijksinstituut voor Kust en Zee \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ [ca. 1998]
help
De nitraatrichtlijn (91/676/EEG) : het aquatisch milieu en landbouwpraktijk : stand van zaken en tendensen : leidraad voor de opstelling van verslagen door de lidstaten [Boek]
Europese Commissie \ 2000
help
A new regime for the Meuse \ Review of European Community and international environmental law [Artikel]
Bouman, N. \ 1996
help
De lozer als looser? : afvalwater in het buitengebied \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kwast, H. van der \ Dielen, L. \ 2001
Het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier en het Zuiveringsschap Rivierengebied willen een actieve rol spelen bij het plaatsen en beheren van IBA-systemen (Individuele Behandeling van Afvalwater) in het buitengebied. ...
help
De kwaliteit van water : Europese en nationale instrumenten voor de bescherming van oppervlaktewater [Proefschrift]
Rijswick, H.F.M.W. van \ 2001
De verbetering van de kwaliteit van oppervlaktewater stagneert momenteel. Een reden hiervoor is de gestaag groeiende omvang en complexiteit van de regelgeving op Europees niveau, waardoor niet langer duidelijk is wat precies van lidstaten en van wate ...
help
De invloed van bos in Nederland op de afvoer van beekgebieden [Boek]
Bon, J. \ 1968
help
The influence of artificial mixing and other factors on algal biomass in the Biesbosch reservoirs \ Aqua : the quarterly bulletin of the International Water Supply Association [Artikel]
Breemen, L.W.C.A. van \ Ketelaars, H.A.M. \ 1995
help
Het hanteren van doelstellingen bij het waterbeheer : verslag van een enquete onder waterbeheerders [Boek]
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater \ 1988
In totaal zijn 27 waterkwaliteitsbeherende instanties geenqueteerd (rijk, provincies, water- en zuiveringsschappen). De evaluatie betrof zowel het beleidsniveau (het proces van toekenning van ecologische doelstellingen, de afwegingen) als het onderzo ...
help
De groei van geurbedervers : onderzoek naar de factoren die het voorkomen verklaren van geosmine-producerende benthische cyanobacterien in het spaarbekken Petrusplaat [Boek]
Carpentier, C.J. \ 1996
help
An example of water conservation and wastewater minimization by membrane filtration \ Desalination : the international journal on the science and technology of desalting and water purification [Artikel]
Faber, J. \ Oort, P.P.J.M. van \ Reigersman, A. \ 1998
help
The effects of an increase in CO2 on the hydrology of forests \ Climate change research : evaluation and policy implications : proceedings of the international climate change research conference, Maastricht, The Netherlands, 6 - 9 December 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Lankreijer, H.J.M. \ 1995
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.