Login

Hydrotheek

help
Geotextielen in de waterbouw [Boek]
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving \ Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving \ Rijkswaterstaat \ 1995
help
Water : van natuurgebeuren tot dienstbaarheid [Boek]
Dirkzwager, J.M. \ 1977
Waterloopkundig Laboratorium 50 jaar
help
Presentatie naam en logo Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW [Video]
2015
Presentatie van de nieuwe naam en het nieuwe logo van het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW, de voormalige Studiegroep Pijpleidingen, tijdens het vijftigjarig jubileum op 12 november 2015.
help
Hoogleraar Bas Jonkman werkt aan herwaardering van waterbouw en techniek : ‘we moeten terug naar de inhoud’ [interview] \ WaterForum [Artikel]
Veering, A. \ 2013
Met zijn 35 jaar is Bas Jonkman de jongste hoogleraar op de TU Delft. Sinds oktober bekleedt hij de invloedrijke leerstoel voor waterbouw. Hij wil met zijn generatie een nieuw hoofdstuk schrijven in de waterbouwgeschiedenis van Nederland, maar beseft ...
help
Notitie ‘historische sets’ partiële veiligheidsfactoren [Boek]
Hemert, H. van \ 2015
Binnen het Ontwikkelingsprogramma (ORK-II) is aandacht besteed aan partiele veiligheidsfactoren. Hierbij is onder andere een overzicht opgesteld van alle partiele veiligheidsfactoren, per toetsspoor. Naar aanleiding van dit overzicht heeft de Bgroep ...
help
Waterbouwdag 2012: hoe lossen we het tekort aan technici op? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Thoorn, A. van den \ 2012
De economische crisis heeft tot nu toe weinig effect op de civiele techniek in Nederland, waaronder de waterbouw. Her en der lopen grote infrastructurele werken, zoals de Tweede Maasvlakte en de rivierverruimingen. Wat een groter probleem vormt is he ...
help
Deltares van kennis naar kassa [bedrijfsportret] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2013
Ze hebben allemaal een passie voor water. Toch verschillen bedrijven in de waterketen aanzienlijk qua visie, activiteiten en cultuur. H2O portretteert verschillende bedrijven met verschillende gezichten. In de achtste aflevering aandacht voor Deltare ...
help
Bouwen met natuur, meer dan woorden [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Vriend, H.J. de \ 2013
Bouwen met natuur is het realiseren van (waterbouwkundige) infrastructuur in harmonie met de natuurlijke omgeving. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van de dynamiek en het adaptieve vermogen van die omgeving en worden tegelijkertijd nieuwe ...
help
'De lus is verbroken' : interview \ Delft integraal [Artikel]
Dijk, T. van \ 2013
Hoogleraar waterbouwkunde prof.dr.ir. Han Vrijling ziet met lede ogen toe hoe de aandacht in Nederland voor dijken afbrokkelt. Op 23 mei 2013 ging hij met pensioen. "De mensen houden zich bij Rijkswaterstaat nog enkel bezig met management, niet meer ...
help
Voordelig bouwen met de natuur \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Baptist, M. \ 2012
Bouwen mét de natuur, het zou iedereen winst op kunnen leveren. Met de zandmotor voor de kust en met kunstmatige oesterriffen die zandplaten in de Oosterschelde beschermen, en wellicht met nieuwe kwelders in het Waddengebied. Profijtelijk voor de nat ...
help
Deltares : enabling delta life [Website]
Deltares \ [ca. 2012]-
Website from Deltares; information following their core business: 1. coasts and sea; 2. rivers, lakes and groundwater; 3. soil and subsurface; policy and planning
help
Rapportage inspecties waterkeringen [Boek]
Kok, J.W. \ 2009
Naar aanleiding van de kadeverschuiving te Wilnis en Terbregge in de zomer van 2003 en de afschuiving van de kanaaldijk bij Stein in januari 2004 is besloten onderzoek te doen naar mogelijke verbeteringen van inspecties van waterkeringen. Het rapport ...
help
Advies en onderzoek waterkeringen en overige waterbouwkunde binnen de RWS naar aanleiding van de afloop van de Deltawerken [Boek]
Mazure, P.C. \ 1983
Met het oog op het aflopen van de Deltawerken is onder meer als onderdeel van de Operatie Drieluik nagegaan in hoeverre de huidige waterbouwkundige kennis van de Deltadienst behouden moet blijven en zo ja, bij welke dienst
help
Nederlandse waterbouw versterkt samenwerking : waterbouwonderzoek in Nederland \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Thoorn, A.W. van den \ 1999
CUR komt met een voorstel aan de minister van Verkeer en Waterstaat om de onderzoekstructuur in de waterbouwsector te verbeteren
help
Achtergronden hydraulische belastingen dijken IJsselmeergebied - Een ontwerpmethodiek [Boek]
Westphal, R. \ Hartman, J. \ 1999
help
Vijfenzeventig jaar deskundig in weg en water, 1927-2002 : Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Wegbouwkundige Dienst, Rijkswegenbouwlaboratorium [Boek]
Neve, R. de \ 2002
help
'Het milieu mogen we niet achteruit helpen' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keuts, B. \ 2009
Topadviseur bij Rijkswaterstaat prof.dr.ir. Bart Schultz gaat met pensioen. Na een loopbaan van 36 jaar met verschillende functies binnen Waterstaat houdt hij het voor gezien. Hij blijft via IHE buitenlandse studenten lesgeven over integrale laagland ...
help
Assetmanagement van natte infrastructuur [: thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Voortman, H. \ Seinen, W. \ 2012
De wereld van de constructieve waterbouw is de laatste jaren flink in beweging. De toetscyclus voor primaire waterkeringen, het programma Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK) en het Programma Asset Management (PAM) van Rijkswaterstaat, geve ...
help
Roteerbare waterkering van hogesterktebeton [thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Sloten, J.J. van \ 2012
Beweegbare waterkeringen worden in de regel uitgevoerd als staalconstructie: een bewezen concept, maar duur in onderhoud. Johan van Sloten ontwierp voor zijn afstudeerscriptie een roteerbare waterkering, uitgevoerd in hogesterktebeton. Net zo goed al ...
help
Verantwoord opdrachtgeverschap : thema duurzaamheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2011
Publieke opdrachtgevers, zoals de waterschappen, streven er naar om maatschappelijk verantwoord opdrachten te verstrekken, waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Om dit doel versneld en efficiënter te bereiken, hebben velen van hen de hande ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.