Login

Hydrotheek

help
Grote waternavel : aan de waterkant \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Zonderwijk, M. \ 2008
In de reeks exotische planten die zich in een rap tempo langs de Hollandse waterkant verspreiden, is de belangrijkste boef en passant vaak genoemd, maar nog niet apart behandeld. We hebben het dan over de grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides)
help
De groene invasie: de moeizame strijd tegen watercrassula, waternavel en waterteunisbloem \ Boomblad [Artikel]
Moons, K. \ 2009
Waterschappen hebben al tiental jaren last van de buitensporige groei van invasieve waterplanten. Nu ondervonden ook steeds meer natuurbeheerders problemen met de exotische vijverplanten. De Platenziektenkundige Dienst roept op tot doorgeven van waar ...
help
Exotisch overlast : nieuwe soorten waterplanten vragen extra onderhoud \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Augustijn, J. \ 2008
Waterbeheerders ondervinden in toenemende mate last van ongewenste waterplanten, veroorzaakt door de komst van nieuwe, exotische soorten. Ze kunnen een watergang plotseling volledig overwoekeren. Welke planten zijn de laatste jaren opgedoken, hoe zie ...
help
Logistic regression as a tool for defining habitat requirements of two common gammarids \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Artikel]
Peeters, E.T.H.M. \ Gardeniers, J.J.P. \ 1998
help
Aquatic macrophytes : restore, eradicate or is there a compromise? \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Nes, E.H. van \ Scheffer, M. \ Berg, M.S. van den \ 2002
help
Landoltia punctata (G. Mey.) D.H. Les & D.J. Crawford (Smal kroos), nieuw voor Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Valkenburg, J.L.C.H. van \ Pot, R. \ 2008
Veel exoten zijn ons land binnengekomen via de handel, bedoeld (als tuinplant) of onbedoeld (als verstekeling). LNV wil in vier jaar tijd een informatiesysteem over potentieel invasieve exotische plantensoorten opzetten. Tijdens verkennende bezoeken ...
help
Snavelruppia, doelsoort bij brakwaterherstel? \ De levende natuur [Artikel]
Coops, H. \ 2004
Ruppia's worden vooral aangetroffen in brakke sloten, maar ook in grotere wateren. In de vroegere Zuiderzee kwamen op veel plaatsen ruppiavelden voor. In het Volkerak-Zoommeer verscheen de onderwaterplant tijdelijk. In brakke condities is er toekomst ...
help
Afvalstof tot waarde brengen \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Makkink, C. \ 2008
Kroos op oppervlaktewater wordt meestal als negatief ervaren. Er kan ook iets positiefs van worden gemaakt. Een samenwerkingsverband van de Animal Sciences Group, het Waterschap Vallei & Eem en twee agrarische ondernemers, onderzocht de mogelijkheden ...
help
Meer kroos in de toekomst, maar doen we er iets aan? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peeters, E.T.H.M. \ Heuts, G.M. \ Netten, J.C. \ 2013
Hogere temperaturen zullen leiden tot meer kroosvorming, wat de kwaliteit van het oppervlaktewater negatief beïnvloedt. Het sterker verminderen van de toevoer van voedingsstoffen (nutriënten) in het water, kan de effecten van klimaatverandering neutr ...
help
Natuurkwaliteit van macrofauna in oppervlaktewater, 1990 - 2010 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2014
De natuurkwaliteit van macrofauna is laag voor alle typen oppervlaktewater. Slechts op enkele plaatsen wordt een goede kwaliteit aangetroffen. In de periode 1990-2005 is sprake van een lichte verbetering, maar de laatste jaren is geen verdere verbete ...
help
Waterplanten in natuurvriendelijke oevers langs scheepvaartkanalen \ De levende natuur [Artikel]
Boedeltje, G. \ Besteman, B. \ Duijn, P.P. \ 2009
Ruim 25 jaar geleden werden de eerste natuurvriendelijke oevers langs scheepvaartkanalen aangelegd. Doel was onder meer het verbeteren van de vestigingsmogelijkheden van water- en moerasplanten, die in drukbevaren kanalen met steile oevers geen kans ...
help
Overdaad schaadt : relatie waterplanten, vis en visserij complex \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Peters, J. \ Emmerik, W. van \ 2013
Als gevolg van de verbeterde waterkwaliteit is de waterplantengroei de laatste jaren sterk toegenomen. Hoewel waterplanten een belangrijke rol spelen in een gezond ecosysteem, kan een overmaat aan planten ook nadelige gevolgen hebben voor de visstand ...
help
Kennis over kroos [Boek]
Maessen, M. \ Kruiningen, M. van \ [2014]
Kroos is een van de bekendste waterplanten. Het drijft op veel wateroppervlakken. Elk waterschap in Nederland heeft met kroos te maken. Kroos komt voor in stilstaande wateren met voedselrijk water. Vooral smallere watergangen kunnen er in korte tijd ...
help
Ontstaan en bestrijden van deklagen van kroos - 2: Modelmatige benadering van de kroosontwikkeling en beoordeling van beheersbaarheid [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1993
Kroosdekken veroorzaken in een aanzienlijk deel van het Nederlandse oppervlaktewater een verslechtering van de waterkwaliteit, enerzijds omdat deze vegetatie lichttoevoer en zuurstofdiffusie naar het water sterk remt en anderzijds omdat de afbraak va ...
help
Application of a simple space - time averaged porous media model for flow in densely vegetated channels \ 1st international conference on applications of porous media, June 2-8 June, 2002, Jerba, Tunisia [Hoofdstuk uit boek]
Hoffmann, M.R. \ 2002
help
Organisme van het kwartaal (46) : eendekroos \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Zonderwijk, M. \ 1999
help
Demonstratie machines voor onderhoud waterlopen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Siefers, H.J. \ 1987
help
De vegetatie in de Biesbosch in relatie met abiotische factoren in bijzonder het getij : een onderzoek naar de statistische en ecologische samenhang tussen plantengemeenschappen en plantensoorten en abiotische factoren in een zoetwatergetijdengebied [Studentenverslag]
Teeuw, M.P. \ 1997
help
De Grote kroosvaren onder de loep [aan de waterkant] \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Zonderwijk, M. \ 2007
Beschrijving van de exoot Azolla filiculoides. Tevens is de plant invasief, omdat ze zich op de nieuwe groeiplaatsen enorm goed manifesteert. Dit miniatuur watervarentje komt vaak voor in stilstaande, voedselrijke wateren, maar "misschien moeten we a ...
help
Zeg nooit zomaar kroos... aan de waterkant \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Zonderwijk, M. \ 2008
In het kader van exotische planten in de Hollandse sloten letten we ditmaal op de kleintjes: eendenkroos. Deze groep bestaat uit overwegend drijvende waterplanten. Een beschrijving van de soort
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.