Login

Hydrotheek

help
Delfland wint natuur- en landschapprijs met waterberging \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
2007
Middels het project De Wollebrand (Naaldwijk) kan Delfland 225.000 m3 water tijdelijk bergen. Daartoe heeft het hoogheemraadschap het waterpeil in 2006 verlaagd om meer water te bergen. Het gebied is ingericht als moerasgebied met riet en biezen: lee ...
help
Hydrological and economical effects of manipulating water levels in open water conduits : a case study \ Agricultural water management : proceedings of a symposium on agricultural water management, Arnhem, Netherlands, 18 - 21 June 1985 [Hoofdstuk uit boek]
Bakel, P.J.T. van \ 1986
help
Control of water levels in the Meuse River \ Journal of irrigation and drainage engineering [Artikel]
Schuurmans, J. \ Schuurmans, W. \ Berger, H. \ 1997
help
A warning system for the transition zone between river IJssel and Lake IJssel \ Storm surges, river flow and combined effects : international workshop : a contribution to the UNESCO - IHP project H-2-2, 8 - 12 april, 1991, Hamburg, Federal Republic of Germany [Hoofdstuk uit boek]
Kruitwagen, P.G. \ 1991
help
A warning service for the area of Lake IJssel \ Storm surges, river flow and combined effects : international workshop : a contribution to the UNESCO - IHP project H-2-2, 8 - 12 april, 1991, Hamburg, Federal Republic of Germany [Hoofdstuk uit boek]
Reitsma, T. \ 1991
help
Nieuw Amsterdams Peil? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Slagter, M. \ 2002
In het dagelijks spraakgebruik (maar ook in Van Dale) wordt de term "nieuw" gehanteerd, terwijl het "normaal" moet zijn. Een analyse rond deze verwarring
help
Peilbeleid bij Waterschap Vallei en Eem \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Noord, J. van \ 1998
help
Het realiseren van het gewenste grondwaterregime, een leidraad \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Massop, H.T.L. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Bakel, P.J.T. van \ 1998
help
Golfhoogte-waterstandrelaties t.p.v. de NAP-20 m lijn langs de Nederlandse kust [Boek]
Aalst, W. van \ 1983
Hoewel er door RWS reeds vele jaren simultane waterstand- en golfhoogtemetingen worden verricht zijn er door velerlei oorzaken voor extreme omstandigheden onvoldoende golfwaarnemingen beschikbaar om b.v. door middel van extrapolaties betrouwbare verw ...
help
Veiligheidsbeschouwing sluis te Vlaardingen [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1983
Voor een nieuw te bouwen keer- of schutsluis in de Deltakering te Vlaardingen wordt de invloed beschouwd van het sluitpeil en van de organisatie van bediening op de veiligheid van de kering.
help
Nauwkeurigheid waterstandsmetingen vanaf een meetpaal : fase 2. uitwerking [Boek]
Wenneker, Ivo \ Jacobsen, Niels \ 2015
De in dit document geadresseerde vraag luidt: 'Wat is de nauwkeurigheid van waterstandsmetingen vanaf meetpalen?'. Voor de drie in Nederland gebruikte meetconfiguraties (radar, ONM, stappenbaak) is deze vraagstelling nader onderzocht.
help
"Hoogwaterbeheer is symptoombestrijding" : hoogwaterdag 2005 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Het hoogwaterbeheer in Nederland, met alle maatregelen die erbij horen, is slechts symptoombestrijding. De oorzaak van alle probelemn is de (hoogswaarschijnlijk) door de mens veroorzaakte klimaatsverandering. Die moet, door het gebruik van duurzame e ...
help
Ecohydrology, key-concept for large river restoration \ Ecohydrology & hydrobiology [Artikel]
Schiemer, F. \ Hein, T. \ Reckendorfer, W. \ 2007
Large river restoration requires the development of an integrative scientific approach between ecology, hydrology and river engineering. For defining ecological targets and longterm sustainability of restoration programmes two aspects are particularl ...
help
Flexibele oplossing voor een onvoorspelbare omgeving : amfibische woningen in Maasbommel \ Waterwonen [Artikel]
Engel, R. \ 2008
Gedreven hebben ze nog nooit, maar toch is iedereen blij met de 32 amfibische woningen bij Maasbommel. En dat ze kunnen drijven, bewijzen 14 identieke, maar constant drijvende woningen iets verderop. Er zijn al plannen voor meer amfibische woningen
help
Hatsi-kD [operationeel peilbeheer] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bot, B. \ 1998
help
Eendimensionale stroming in meerlagensystemen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 2000
help
Slootpeilverlaging en grondwaterstandsdaling in veenweidegebieden \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Wind, G.P. \ 1986
In de veenweidegebieden is geconstateerd dat na een slootpeilverlaging de grondwaterstanden minder dalen dan de peilverlaging bedraagt, veelal slechts ongeveer 60% daarvan. Een verklaring voor dit verschijnsel is tot dusver niet gegeven. In dit artik ...
help
V-stuw voor periodieke hydrologische gebiedsisolatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Dommerholt, A. \ Hoitink, A.J.F. \ Heuts, P. \ Ottburg, F.G.W.A. \ 2007
Binnen diverse kaders (Natura 2000, Kaderrichtlijn Water) wordt gestreefd naar waterberging in natuurgebieden om de inlaat van gebiedsvreemd water van een lagere kwaliteit te beperken. Als een natuurgebied is verbonden met het omliggende stedelijke o ...
help
Regelbare drainagee [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ [ca. 2011]
Bij het systeem van 'samengestelde peilgestuurde drainage' monden de drains niet rechtstreeks uit in een sloot, zoals bij conventionele drainage, maar in een verzameldrain in de bodem. Deze verzameldrain komt uit in een 'regelput' waarmee de ontwater ...
help
Dynamic stage-discharge relations of the Dutch Rhine branches \ NCR days 2011: controlling the Dutch rivers, book of abstracts, Delft october 2011 [Hoofdstuk uit boek]
Quartel, S. \ Veen, R. van der \ Wijbenga, A. \ Berben, F. \ Kok, F. \ Heinen, P. \ 2011
Reliable discharge time series for rivers are fundamental components within effective river management: e.g. flood (risks) management, navigation, environmental redevelopment. Although the measuring techniques for continuous discharge time series are ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.