Login

Hydrotheek

help
Water in beeld: voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2012 \ Water in beeld... : voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland [Jaarverslag]
2013
Water in beeld is de voortgangsrapportage over de uitvoering van de actiepunten uit het Nationaal Waterplan 2009-2015 (NWP) en het Bestuursakkoord Water (BAW). In de voortgangsrapportage staat dat we goed op koers liggen. "Terugkijkend op 2012 kunnen ...
help
Advies grondwater [Boek]
2012
De TCB benoemt in dit advies de volgende uitgangspunten voor een toetsingskader voor de beïnvloeding van grondwater: betrek bij afwegingen alle relevante ecosysteemdiensten; gebruik de bestaande kennis over het bodem- en watersysteem, waaronder inzic ...
help
Water governance capacity: the art of dealing with a multiplicity of levels, sectors and domains \ Internatiuonal journal of water governance [Wetenschappelijk artikel]
Edelenbos, J. \ Teisman, G.R. \ 2013
This paper elaborates water issues as a problem of water governance capacity to face multiplicity of levels, sectors and domains. In order to do so, we will apply a complexity embracing theoretical approach, aiming to understand the interdependencies ...
help
Het beste idee en de mooiste IT-toepassingen in de watersector \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Helm, A. van der \ Schagen, K. van \ 2012
Op 25 mei 2012 vond de allereerste bijeenkomst van de nieuwe KNW-themagroep 'IT-toepassingen in de watersector' plaats. De themagroep 'IT-toepassingen in de watersector' wil kennisuitwisseling bevorderen van het gebruik van informatietechnologie in d ...
help
Waar het verstand ophoudt, beginnen de normen [NVA bijeenkomst] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Prak, H. \ 2006
Verslag bijeenkomst van de NVA programmagroep "Grondwater en hydrologie", gericht op de verschillende normeringen waarmee regionale waterbeheerders tegelijker tijd mee te maken hebben
help
'Particles in water - properties and processes' [recensie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A. van \ 2006
Aan het einde van zijn wetenschappelijke carrière heeft prof.dr. John Gregory het resultaat van meer dan 40 jaar onderzoek naar het voorkomen en gedrag van deeltjes in water gebundeld in het boek 'Particles in Water - Properties and Processes'. Grego ...
help
Waterhuishoudingsplan Fryslân 2010-2015 : ‘Wiis mei Wetter’ [Boek]
Provinciale Staten van Friesland \ 2009
De Provincie Friesland en Wetterskip Fryslân hebben samen het Waterhuishoudingsplan (WHP) en het Waterbeheerplan (WBP) uitgewerkt. Het is voor het eerst in Nederland dat een provincie en een waterschap zo nauw samenwerken om de plannen naadloos op el ...
help
Flexibel geïntegreerd systeem voor regionale hydrologische modellering : combinatie van MODFLOW en SIMGRO \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Walsum, P.E.V. van \ Lourens, A. \ Veldhuizen, A.A. \ Snepvangers, J.J.J.C. \ Dik, P.E. \ Minnema, B. \ Groenendijk, P. \ 2006
TNO en Alterra hebben een koppeling tot stand gebracht tussen hun grondwatermodellen, resp. MODFLOW en SIMGRO. Eerst is gekeken naar recente ontwikkelingen binnen modelkoppelingen, daarbij zoekend naar eenvoudige software. Dat is gevonden in Open Mod ...
help
Naar een efficiënt integraal waterbeheer met 'het nieuwe modelleren' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Spijker, M. \ Lobbrecht, A. \ 2006
Innovaties op het gebied van procesbeschrijving en informatie- en communicatietechnologie hebben ertoe geleid dat het modelleren van watersystemen de laatste jaren een grote ontwikkeling doormaakte. Was het voorheen een specialistische en tijdrovende ...
help
Reactie op het artikel 'Het nieuwe modelleren' [en weerwoord] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hakvoort, H. \ Leeuwen, E. van \ Spijker, M. \ Lobbrecht, A. \ 2006
In H2O nr. 14/15 van 14 juli jl. presenteerden Maarten Spijker en Arnold Lobbrecht de volledige automatisering van het modelleerproces als de belangrijkste stap naar een efficiënt integraal waterbeheer. Dit gaat volgens ondergetekenden voorbij aan he ...
help
Niet-afwentelen in het waterbeheer : hoe brengen we het in de praktijk? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baan, P. \ Klijn, F. \ 2006
Niet-afwentelen is een beginsel, dat tegenwoordig veelvuldig gebruikt wordt in het waterbeheer, maar waarvan niet duidelijk is wat er precies onder verstaan moet worden en hoe het kan worden geoperationaliseerd in de praktijk van het waterbeheer. Het ...
help
Bijeenkomst platform systeemgericht grondwaterbeheer, initiatief van SKB, 7 juni 2002 in het Provinciehuis te 's-Hertogenbosch \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Boukes, H. \ 2002
help
Verdroging bestrijden rond de Langbroekerwetering \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]Meer over Watergebiedsplan Langbroekerwetering op website HH De Stichtste Rijnlanden
Klaarenbeek, R. \ 2008
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft in de afgelopen periode een watergebiedsplan opgesteld voor het Langbroekerweteringgebied. Dit is een ecologisch waardevol gebied met diverse landgoederen, en een nauwe verweving van natuur, landbouw en ...
help
Watersysteem en waterkwaliteit op orde? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Neuteboom Spijker, R.M.C.L. \ 2002
help
Het oppervlaktewater getypeerd: de eerste Nederlandse watertypenkaart \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Puijenbroek, P. van \ Clement, J. \ 2008
Bij het Planbureau voor de Leefomgeving (voorheen Milieu- en NatuurPlanbureau) en Alterra wordt gewerkt aan het beschikbaar stellen van digitale basiskaarten op het gebied van natuur en milieu. Het doel hiervan is om een samenhangende set van kaarten ...
help
Een zee van ruimte : het watersysteem voor deelplan II Meerstad Groningen \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Oomen, D. \ 2006
Dit masterplan uit Groningen geeft in grote lijnen aan waarlangs het overwegend agrarische landschap omgevormd gaat worden tot een multifunctioneel woon-, werk- recreatie- en natuurgebied. De totale ontwikkeling is voorzien voor de periode 2006-2026. ...
help
Bestuurlijk schakelen in het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Huitema, D. \ Egas, W. \ Hanegraaff, S. \ Kuks, S. \ Lulofs, K. \ 2006
Uit de veelvoorkomende stagnatie van waterprojecten blijkt een grote behoefte aan kennis over bestuurlijk schakelen. De bestuurskunde kent meerdere besluitvormingsmodellen om deze processen gestructureerd in kaart te brengen, maar over de mate waarin ...
help
Geïntegreerde koppeling SOBEK - TRIWACO volgens OpenMI : flexibel en gebruiksvriendlijk \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Velstra, J. \ Zaadnoordijk, W.J. \ Hummel, S. \ Ververs, R. \ 2006
Eerste resultaten met Open Modelling Interface (openMI) voor de koppeling van modellen voor grondwater (triwaco-flairs) en oppervlaktewater (sobek-cf). Om de flexibiliteit verder te vergroten vindt koppeling plaats op GIS niveau
help
Tijdreeksanalyse: Introductie en aandachtspunten \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Geer, F.C. van \ 2012
Bij de analyse van tijdreeksen is een tijdreeksmodel een belangrijk instrument. In dit artikel wordt een aantal basisprincipes van tijdreeksmodellen behandeld ten behoeve van degenen die globaal willen weten wat tijdreeksanalyse inhoudt. Het is teven ...
help
Validatie van tijdreeksmodellen voor de grondwaterstand \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ 2012
Essentially, all models are wrong, but some are useful’, is een gezegde van de statisticus George E.P. Box, die samen met Gwilym M. Jenkins het bekende boek ‘Time Series Analysis: Forecasting and Control’ schreef. In dit artikel wil ik ingaan op de p ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.