Login

Hydrotheek

help
Van zuiveringsinspanning naar ruwwaterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2010
In de landelijke discussie over de invulling van de KRW-doelstelling voor drinkwater wordt ‘het voorkomen van achteruitgang van de kwaliteit’ pragmatisch beoordeeld door de ontwikkeling van de ruwwaterkwaliteit in individuele winputten te toetsen aan ...
help
Selectie van lokaties voor diepinfiltratie in de Kennemerduinen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mooren, R.H.J. \ Roelofs, H.J. \ Louman, E.G.M. \ 1993
help
De Rivier-duinwaterleiding van Gemeentewaterleidingen Amsterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schuurmans, R.A. \ 1991
help
Kunstmatige infiltratie met de infiltratiewand \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vermey, J.W. \ 1985
De infiltratiewand is een in Duitsland (1979) ontworpen middel om voorgezuiverd oppervlaktewater in een grondpakket te infiltreren. Met deze eenvoudige methode kunnen nadelen die aan oppervlakte-infiltratiemethoden kleven worden omzeild. Om de infilt ...
help
Op pad met... Nicole Zantkuijl \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schilperoort, B. \ 2015
Duurzaamheid is wat haar bezighoudt bij drinkwaterbedrijf Oasen. Hoofdtaak van Nicole Zantkuijl is het ontwikkelen van een visie op duurzaamheid, het aanbrengen van samenhang in al bestaande projecten en activiteiten èn het starten van nieuwe project ...
help
Relatie drinkwaterkwaliteit en klanttevredenheid \ H2O online [Artikel]
Tas, M. \ Lips, M. \ 2014
“Nederlands drinkwater is het beste drinkwater van de wereld.” Een uitspraak die je regelmatig hoort als het gaat over de kwaliteit van ons drinkwater. Maar over welk water gaat het dan? Alleen al bij Vitens hebben we bijna honderd productielocaties ...
help
Modellering waterchemie in drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meer, W. van de \ Driessen, J. \ Moel, P. de \ 2012
Samen met Vitens werkt TU Delft aan de ontwikkeling van PHREEQC voor de modellering van waterchemie in drinkwater. Op een symposium werden onlangs diverse onderdelen ervan gepresenteerd. In totaal 58 deelnemers en 16 sprekers kwamen hiervoor naar Del ...
help
De drie P's in de waterketen [thema duurzaamheid] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Swart, B. \ Palsma, B. \ 2012
Investeringen in de waterketen deden we, en doen we nog steeds, voor de lange termijn. Afschrijvingsperioden van 30 tot 40 jaar zijn niet ongewoon. Juist aan de inrichting van ons afvalwatersysteem mogen dan ook, vanwege de lange duur dat de systemen ...
help
Bedrijfsportret : KIWA maakt kwaliteit zichtbaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2013
Ze hebben allemaal een passie voor water. Toch verschillen bedrijven in de waterketen qua visie, bedrijfsactiviteiten en -cultuur. De negende en laatste aflevering: kwaliteitsinstituut Kiwa, dat al sinds 1948 allerhande drinkwatertoepassingen beproef ...
help
Hoofdrolspelers : Roelof Kruize "watersector heeft innovatie en verbreding keihard nodig" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2014
De watersector heeft de wind in de rug, maar de verbreding moet doorgaan en de innovatie moet versneld worden. Dat vindt Roelof Kruize, voorzitter van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). Het eerste interview in een reeks met hoofdrolspelers in ...
help
Bronnen onder druk \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
Veen, H. van de \ 2014-2015
‘Er is extra aandacht nodig voor de bescherming van drinkwaterbronnen en zuiniger omgang met water’. Dat schreef minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) in haar recente Beleidsnota Drinkwater. Die drinkwaterbronnen staan op een aantal locaties st ...
help
Hoofdrolspelers, Renée Bergkamp (VEWIN) : "Het beleid is mij nog veel te vrijblijvend" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2014
Als het gaat om de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater, moet het beleid minder vrijblijvend. Renée Bergkamp, directeur van brancheorganisatie Vewin, waarschuwt voor te veel vanzelfsprekendheid als het gaat om de waterkwaliteit. "Het ...
help
Op pad met... Olaf van der Kolk : "van afval naar bruikbaar product" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schilperoort, B. \ 2014
Een waterleidingbedrijf dat kalkkorrels produceert? Dat gebeurt o.a. bij Brabant Water in het waterwingebied Seppe. Olaf van der Kolk is commercieel manager van Reststoffenunie Drinkwaterleidingbedrijven, een samenwerkingsverband binnen drinkwatersec ...
help
Een dagje bij Vitens in Friesland \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2012
In Friesland verzorgt Vitens de drinkwatervoorziening. Een groot deel daarvan wordt geleverd vanuit het productiebedrijf Spannenburg. Naast deze drinkwaterproductie heeft Vitens in Leeuwarden een modern bedrijfsvoeringscentrum en het laboratorium. Ik ...
help
How do we decide whether preventive or curative measures are more effective in the quest for compliance with drinking water standards? \ Water supply : the review journal of the International Water Supply Association [Artikel]
Smit, M.J. \ Laeven, M.P. \ 1998
help
Winst behalen met risicomanagement in de drinkwatersector \ H2O online [Artikel]
Vlies, P. van der \ Jansen, H. \ 2014
Voor bedrijven die voorzien in primaire levensbehoeften – zoals drinkwater – is het van bovengemiddeld belang om incidenten in de bedrijfsvoering te voorkomen. Uit onderzoek van adviesbureau ConQuaestor blijkt dat de Nederlandse drinkwatersector op h ...
help
Analyse flowmetingen sleutel voor verbetering grondwaterputten \ H2O online [Artikel]
Drijver, B. \ Janssen Lok, M. \ 2013
De prestaties van een put worden in de praktijk meestal bepaald aan de hand van het specifieke debiet. Een goed specifiek debiet betekent echter niet automatisch dat de put goed is ontwikkeld. Met behulp van flowmetingen kunnen de prestaties van gron ...
help
Energy efficiency in the European water industry : a compendium of best practices and case studies [Boek]
Frijns, J. \ Uijterlinde, C. \ 2010
This European report on best practices of energy efficiency in the water industry has been compiled by KWR and STOWA. The report showcases 23 energy efficiency initiatives which were collected as case studies from European water utilities. The Europe ...
help
Tussenevaluatie gebiedsdossiers drinkwaterwinningen : aandachtspunten voor het landelijk beleid [Boek]
Wuijts, S. \ 2013
In een gebiedsdossier inventariseren de betrokken partijen (gemeente, provincie, drinkwaterbedrijf en waterbeheerder) welke huidige en toekomstige risico's er zijn voor de waterkwaliteit bij een winning voor drinkwater. Met die kennis kunnen tijdig e ...
help
Compenserende maatregelen bij grondwateronttrekking [Boek]
Feddes, R.A. \ [1977]
Op het beschikbare grondwater wordt door diverse belangengroepen aanspraak gemaakt, zoals de landbouw, natuur, landschap, industrie en drinkwatervoorziening. Een te grote ontttrekking van het grondwater kan resulteren in een belangrij'ke dal'ing van ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.