Login

Hydrotheek

help
Waterwonen in de stadshavens van Rotterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Weele, E. van \ Middendorp, H. \ 2012
Rotterdam zoekt innovatieve oplossingen om de klimaatverandering en bijbehorende wateroverlast het hoofd te bieden, zoals groene daken en het drijvend paviljoen in de Rijnhaven. Waterwoningen zijn er echter nog niet. Waterwoningen in de stadshavens v ...
help
Dekker: "We spelen niet met veiligheid" : bijeenkomst over bouwen in de uiterwaarden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
Tijdens een discussiebijeenkomst van de Nederlandse Waterkamer in het Watermuseum in Arnhem op 10 mei is door minister Dekker van VROM nogmaals benadrukt dat weliswaar mogelijkheden geschapen worden om het bouwen in uiterwaarden mogelijk te maken (op ...
help
Elco Brinkman: Geen romantiek, maar oplossing voor ruimtegebrek \ Waterwonen [Artikel]
Boschaart, M. \ 2008
‘De kwaliteit van onze omgeving is weer terug op de agenda, we zijn niet uitgebouwd’, zegt Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. Volgens hem is dit hét moment voor waterwoonontwikkelingen, maar moeten we oppassen dat het momentum niet verg ...
help
Flexibele oplossing voor een onvoorspelbare omgeving : amfibische woningen in Maasbommel \ Waterwonen [Artikel]
Engel, R. \ 2008
Gedreven hebben ze nog nooit, maar toch is iedereen blij met de 32 amfibische woningen bij Maasbommel. En dat ze kunnen drijven, bewijzen 14 identieke, maar constant drijvende woningen iets verderop. Er zijn al plannen voor meer amfibische woningen
help
Bouwen met water in Haarlemmermeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
2006
In de Haarlemmermeer wordt veelvuldig gesproken over anders omgaan met water, maar het blijft met uitzondering van enkele kleinschalige projecten doorgaans bij mooie woorden. In de Haarlemmermeer groeit langzaam maar zeker een heel nieuw concept dat ...
help
Klimaatrobuust ontwerpen door beter bouwrijp maken \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
2007
Het niet goed bouwrijp en woonrijp maken is een belangrijke oorzaak van latere problemen met de waterbeheersing en met zettingen. Een onderschat probleem, dat vaak flinke schade oplevert, zowel in kwalitatieve zin als in termen van geld. Het project ...
help
Urgente bouwopgave stimuleert ontwikkeling waterwonen \ Klimaat magazine : bouwstenen voor lokale duurzaamheid : beleid voor een veilige en gezonde toekomst : uitgave van het Klimaatverbond, COS Nederland en BSIK het Klimaat voor Ruimte Programma [Artikel]
2007
In eerste instantie leek het erop dat de provincies Noord- en Zuid-Holland de minister teleur moesten stellen. In het kader van de Nota Ruimte had Sybille Dekker, indertijd minister van VROM, gevraagd of, waar en hoe er 10.000 tot 20.000 woningen bui ...
help
SEV-advies inzake waterwonen [Boek]
Singelenberg, J. \ 2008
Een tweejarige verkenning van de SEV naar waterwonen laat zien dat ruimte voor wonen én ruimte voor water heel goed samen kunnen gaan. Toch loopt Nederland niet voorop met waterwonen. En dat terwijl onze rivieren vaker buiten hun oevers zullen treden ...
help
Van een 'last' naar een 'lust' [special water] \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Dielen, L. \ 2012
Ontwikkelaars raken meer en meer bewust van het belang van water bij ruimtelijke ontwikkelingen. Steeds vaker vormt water een (mede)ordenend principe, waardoor de kans op overlastsituaties aanzienlijk wordt verkleind. Bijkomend voordeel is dat een go ...
help
Seriematig bouwen in Terwijde : drijvend wonen voor Jan Modaal \ Waterwonen [Artikel]
Bekkum, O. van \ 2008
De luxe van wonen aan het water voor een betaalbare prijs. Dat is mogelijk in de Utrechtse nieuwbouwwijk Terwijde bij Leidsche Rijn. Door seriematig te bouwen, kan er al een woning worden betrokken vanaf 315.000 euro. Een redelijke prijs voor de regi ...
help
Ingezonden: vier valkuilen en een kompas voor de waterspecialist \ Waterwonen [Artikel]
Leeuwen, E. van \ 2008
Geen stokpaardjes, maar gezamenlijk overstappen op een degelijke onderbouwing van het plan. Alleen dan heeft het waterwoonplan kans slagen. Voor de waterspecialist geldt: zorg dat niet jij de beslisser wordt, voorkom overdreven vereenvoudiging van de ...
help
Hollandse grachten in Kopenhagen : Java-eiland deel 2 \ Waterwonen [Artikel]
Boschaart, M. \ 2008
Kopenhagen dankt haar naam aan koopmansverleden en haven. Maar de traditionele bedrijvigheid verdwijnt en de havengebieden veranderen stuk voor in nieuwe woon-werkgebieden. Sjoerd Soeters adviseerde bij de inrichting van Sluseholmen, ten zuiden van h ...
help
Help! De koper verzuipt! \ Building innovation [Artikel]
Slierings, R. \ 2007
Hoe hot waterwonen ook is, het kan nooit kwaad eens te kijken of de consument het ziet zitten. En wat blijkt? Hij wíl helemaal niet drijven. Althans, dat is de conclusie die bij Heijmans Vastgoed is getrokken na een onderzoek door Motivaction. Lonnek ...
help
Spaarkaart : de leuke kant van baggeren [de etalage] \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]
Boeije, L.F.M. \ Moet, D. \ 2006
Nederland kampt met een groot overschot aan verontreinigde bagger. Hergebruik van bagger komt moeizaam van de grond, niet in de laatste plaats vanwege het nimby effect. Rijkswaterstaat schreef een prijsvraag uit voor een goede oplossing. 'Spaarkaart' ...
help
Dordtse ontwerpen houden rekening met overstromingen \ Klimaat magazine : bouwstenen voor lokale duurzaamheid : beleid voor een veilige en gezonde toekomst : uitgave van het Klimaatverbond, COS Nederland en BSIK het Klimaat voor Ruimte Programma [Artikel]
2007
Hoe moet je een stadswijk ontwerpen om de gevolgen van een overstroming te minimaliseren? Dordrecht werkt in het internationale Leven met Waterproject ’Urban Flood Management’ aan deze vraag. In het project werkt Dordrecht samen met Londen en Hamburg
help
Het WaterWonen Normen Onderzoek 2009 : normen moeten, het liefst mét toetsing \ Waterwonen [Artikel]
Naus, M. \ 2009
Het WaterWonen Normen Onderzoek 2009 peilde de meningen over normalisatie op het gebied van (semi-)drijvende woningen en komt tot de volgende conclusie: de waterwoonmarkt staat te springen om normen (76%). Normen vooral voor het drijflichaam, de bran ...
help
Opinie : richtlijn voor in-situ doorlatendheidsbepalingen gewenst \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Burger, S. \ 2009
In het kader van het project "beter bouw- en woonrijp maken" worden met enige regelmaat sessies georganiseerd die tot doel hebben om praktijkkennis over uiteenlopende aspecten van het bouwrijp maken uit te wisselen en te ontsluiten. Eind december wer ...
help
GeoCheck klimaatbestendig inrichten [Brochure]
Tromp, E. \ Ven, F.H.M. van de \ 2010
Het klimaat verandert. Dat heeft op termijn gevolgen voor de ruimtelijke inrichting. Waterbeheer speelt een belangrijke rol bij het beperken van de gevolgen van het veranderende klimaat. Hierbij spelen de aspecten veiligheid, comfort en gezondheid ee ...
help
Waterberging te combineren met woningbouw \ Cobouw [Artikel]
2007
Waterberging laat zich goed combineren met de bouw van een nieuwe woonwijk. In het zuidwesten van de Haarlemmermeer kan een waterwoonwijk met woningen voor alle lagen van de bevolking worden bebouwd. Aldus de berekening van projectgroep "Bouwen in he ...
help
Waar waterbeheerders en stedenbouwers elkaar ontmoeten, staat een pot met goud : boek met bouwstenen voor groenblauwe stedenbouw \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2011
Hiltrud Pötz, architecte van bureau Opmaat, werkt samen met STOWA en andere organisaties in het waterbeheer aan een onderzoek dat moet uitmonden in een praktisch en inspirerend boek over de groenblauwe vormgeving van de stad, eind dit jaar. Het boek ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.