Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 271

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="zand"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Zandsproeien in teensloot langs Nauernasche Vaart; innovatieve methode voor stabiliteitsverbetering kades en dijken \ H2O online [Artikel]
Pottuijt, B. \ Hoogendoorn, T. \ 2016
In de Zaanstreek is de nieuwe zandsproeitechniek toegepast voor de verbetering van de stabiliteit van de kade langs de Nauernasche Vaart. Hierbij wordt zeer gecontroleerd een laag zand aangebracht op de laag baggerspecie in de teensloot parallel aan ...
help
Zandsuppletie in de Leuvenumse beek : monitoring van de fysische en biologische effecten 2014-2015 [Boek]
Verdonschot, Ralf C.M. \ Dekkers, Dorine D. \ Besse-Lototskaya, Anna A. \ Verdonschot, Piet F.M. \ 2016
In 2014-2105 zijn de fysische en biologische korte-termijn-effecten van het herhaaldelijk suppleren van zand op een drietal locaties in de Leuvenumse beek onderzocht. Er is gekeken naar de mate van ophoging en verspoeling van het ingebrachte zand, de ...
help
Building with Nature pilot Zandmotor Friese IJsselmeerkust : hoe effectief is de zandmotor als ecodynamische strategie voor het versterken van de Friese IJsselmeerkust? [Boek]
Wiersma, Ane \ Hattum, Tim van \ Lange, Marieke de \ Slobbe, Erik van \ 2016
Dit rapport beschrijft de resultaten van de monitoring van de Building with Nature pilot langs de Friese IJsselmeerkust in de periode 2011 t/m 2015. De monitoring van de experimenten met zandmotors bij Workum en Oudemirdum is gericht op het begrijpen ...
help
Zandverwijdering op rioolwaterzuiveringsinstallaties; meer aandacht nodig? \ H2O online [Artikel]
Claessen, V. \ Dijk, P. van \ Veldhoen, A. \ 2016
Zandverwijdering krijgt op rioolwaterzuiveringsinstallaties mogelijk niet de aandacht die het verdient. Uit beschikbare meetgegevens van waterschap De Dommel blijkt dat de slibkoek van de slibverwerkinginstallatie (svi) Mierlo op basis van droge stof ...
help
Zandwinning, zandsuppletie en de kaderrichtlijn Mariene Strategie \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Vermolen, R.A.F. \ 2015
Over de juridische betekenis van de KMS en de mogelijkheid Nederland te beschermen in verband met klimaatadaptatie door zandwinning en zandsuppleties voor de kust.
help
Hydro-ecologische systeemanalyse Beerzerveld : de noodzaak van interne enexterne maatregelen [Boek]
Kieskamp, A.A.M. \ Jansen, A.J.M. \ Sevink, J. \ Eysink, A.T.W. \ Horsthuis, M.A.P. \ Thielemans, J.H.J. \ Takman, B. \ 2015
Hoofdstuk 2 geeft de werkwijze weer. In hoofdstuk 3 is een landschappelijke beschrijving van het Beerzerveld, die de ontstaansgeschiedenis inclusief geologie en reliëf beschrijft, waarna de bodem, hydrologie en vegetatie worden toegelicht. Hoofdstuk ...
help
Unieke zanddijk Texel : waternieuws \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2013
De Prins Hendrikdijk op Texel wordt op een natuurlijke wijze met zand versterkt. Veiligheid en natuur wordt gecombineerd in de zachte zanddijk van 3 kilometer lang, die vóór de huidige dijk in de zuidoost punt van het eiland komt te liggen. De ruim 1 ...
help
Impact of hydraulic loading rate and media type on removal of bulk organic matter and nitrogen from primary effluent in a laboratory-scale soil aquifer treatment system \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Abel, C.D.T. \ Sharma, S.K. \ Buçpapaj, E. \ Kennedy, M.D. \ 2013
The effect of hydraulic loading rate (HLR) and media type on the removal of bulk organic matter and nitrogen from primary effluent during soil aquifer treatment was investigated by conducting laboratory-scale soil column studies. Two soil columns pac ...
help
Inventarisatie van projecten relevant voor MEP Winning Suppletiezand 2014-2017 [Boek]
Troost, K. \ Sluis, M. van der \ Paijmans, A. \ Asch, M. van \ 2013
In de Noordzee wordt jaarlijks een grote hoeveelheid zand gewonnen om de Nederlandse kust door middel van suppleties te beschermen tegen overstroming. Voor het winnen van het zand is een vergunning nodig in het kader van de Ontgrondingenwet. MERs die ...
help
Zebra's en damborden [Studentenverslag]
Ooijen, T. van \ Dalen, M. van \ 2012
In het landschap tussen Veessen en Wapenveld wordt in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ een nevengeul gerealiseerd door twee dijken aan te leggen in het landschap. Deze geul gaat bij hoogwater met de IJssel meestromen. De dijken worden aangelegd ...
help
Zandwinning in de Nederlandse kustzone 2013-2017 en biologische productie in de westelijke Waddenzee, een modelstudie [Boek]
Brinkman, A.G. \ 2012
Ten behoeve van de kustveiligheid wordt jaarlijks zand gesuppleerd om de basiskustlijn en het kustfundament in stand te houden c.q. te versterken. Verwacht wordt dat er over een periode van 5 jaar in totaal 124 miljoen m3 zand gesuppleerd dient te wo ...
help
KD09P09 - Bart Bouwens - De Waterontspanner [Video]
Bouwens, B. \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie op de 6de Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2009 met een uitleg over een nieuwe methode: de waterontspanner. Waterontspanners zijn zand- of grindpalen, die tot in de watervoerende zandlaag van de dijk reiken en in verbinding staan met het ...
help
Is zandaanvoer door de zeereep de sleutel tot succes? : duinmobiliteit [thema kustduinen] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Arens, S.M. \ Geelen, L.H.W.T. \ Hagen, H.G.J.M. van der \ Slings, Q.L. \ 2012
Duinmobiliteit. De duinen van de Nederlandse kust vormen een multifunctioneel en internationaal belangrijk landschap. Het herbergt zeldzame flora en fauna, beschermt het achterliggende land tegen overstromingen, wordt gebruikt voor de drinkwatervoorz ...
help
Rapport betreffende materiaalfactoren regionale waterkeringen [Boek]
Rijneveld, B. \ 2012
Fugro GeoServices ontving de opdracht voor het uitvoeren van een verkennende studie naar de relevantie van de afleiding van materiaalfactoren voor keringen langs regionale rivieren.
help
Verwijdering van fosfaat uit bodemwater met ijzerzand : de omhulde drain \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koopmans, G.F. \ Chardon, W.J. \ Belder, P. \ Groenenberg, B.J. \ 2011
In het Nederlandse oppervlaktewater zijn de fosfaatconcentraties vaak te hoog en vormt eutrofiëring een groot probleem. Fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden draagt flink bij aan de totale fosfaatbelasting van het oppervlaktewater. Met brongerichte ...
help
Geotechnische ondergrond zeewering krijgt extra aandacht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bisschop, F. \ Kwakman, L. \ Ursem, M. \ 2010
Geotechnisch onderzoek wijst uit dat de stabiliteit van de huidige Hondsbossche en Pettemer Zeewering onder extreme belastingen niet voldoet aan de nieuwe randvoorwaarden, die gelden bij versterking van de waterkering. Bij het onderzoek was er bijzon ...
help
Thema : water \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Blum, K. \ Huits, D. \ De Rocker, E. \ Dieleman, P. \ De Meyer, S. \ Verbessem, B \ Mestdagh, I. \ 2010
In het thema water de volgende zeven artikelen : 1) Is er nog water ?; 2) Alternatieve waterbronnen : het nieuwe goud? ;3) Kwaliteit, analyse en waterbehandeling : alternatieve waterbronnen op land- en tuinbouwbedrijven; 4) VMM waakt over waterkwalit ...
help
Vulnerability of unconfined aquifers to virus contamination \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Schijven, J.F. \ Hassanizadeh, S.M. \ Roda Husman, A.M. de \ 2010
An empirical formula was developed for determining the vulnerability of unconfined sandy aquifers to virus contamination, expressed as a dimensionless setback distance r*sub s. The formula can be used to calculate the setback distance required for th ...
help
Automatic Backwash Filtratietechniek \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Alphen, P.R. van \ 2009
Medio april 2009 wordt bij RWZI Harderwijk door Waterschap Veluwe het eerste Automatic Backwash Filter (ABWF) in Nederland in gebruik genomen. Het waterschap heeft na een uitgebreide aanbestedingsprocedure gekozen voor de in Nederland nog onbekende A ...
help
Zandpeilen op een rwzi \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ringenoldus, N. \ 2009
Ieder jaar worden er op de rwzi's van Wetterskip Fryslan de zandophopingen gemeten in de beluchtingscircuits en selectoren. Dit zandpeilen gebeurt met een klein licht polyester bootje, een lange peilstok en een stuk of drie collega's en het duurt al ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.