Login

Hydrotheek

help
Het Vrije van Sluis : polders en waterschappen in West-Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999 [Boek]
Vleesschauwer, M. de \ [2013]
Vanaf de zeventiende eeuw ontstond het West-Zeeuws-Vlaamse polderlandschap zoals we dat nu kennen. Schorren werden bedijkt door rijke kooplieden en zo ontstonden de vrije polders die zelfstandig hun eigen beleid voerden. In de loop van de achttiende ...
help
De 'Natural Catch' bij stortplaats Kanaalpolder : zuiverende kwelsloot zorgt voor ontkoppeling van de pluim \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Verschoor, T.J. \ Praamstra, T.F. \ Stook, P.J. \ 2012
Zo'n 3 jaar geleden is door diverse partijen geconstateerd dat de stort Kanaalpolder (Philippine, nabij Terneuzen) een probleem vormde nadat omwonenden klaagden over stank en Waterschap haar nabijgelegen oppervlaktewater in kwaliteit achteruit zag ga ...
help
Intervieuw [met] Miel de Kock, Waterschap Scheldestromen: 'ik spreek de taal van de mensen' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2012
Miel de Kock is een echte Zeeuws-Vlaming. Vol liefde vertelt hij over dit bijzondere stukje Zeeland, dat maar geen Zeeland lijkt te willen worden. Voor de waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen zit hij in het bestuur van Scheldestromen. "Ik ben overal b ...
help
Nieuwe persleidingen voor poldergemaal Joh. Glerum \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schets, L.J. \ 2011
De Westerscheldetunnel maakte in 2003 de veerdienst in Kruiningen overbodig. Het oude veerplein wordt geschikt gemaakt voor woningbouw, project Kruseveer genaamd. Onderdeel van de werkzaamheden is vervanging van de persleidingen van het aangrenzende ...
help
'Financieel gezonde organisatie goede basis voor fusie' : dijkgraaf en secretaris van Waterschap Het Vrije van Sluis \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ Lucassen, W. \ 1998
help
De bedijkingsgeschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Brand, K.J.J. \ 1985
help
Polders en waterschappen van het voormalige waterschap Axeler Ambacht \ Zeeuws tijdschrift [Artikel]
Hollestelle, L.M. \ 1989
help
De geschiedenis van 750 jaar Vier Ambachten in vogelvlucht \ Zeeuws tijdschrift [Artikel]
Kraker, A.M.J. de \ 1992
help
Kustversterkingsproject CADZAND-Maritiem \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Vinke, N. \ 2015
Een multidisciplinair kustverwerkingsproject op land en water, midden in de badplaats Cadzand-Bad wordt uitgevoerd door BAM Infra en Martens en Van Oord (als Combinatie Cadzand-Bad). In dit samenwerkingsproject van waterschap Scheldestromen wordt ook ...
help
Profits and risks in drainage projects in Staats-Vlaanderen, c. 1590-1665 \ Water management, communities and environment : the low countries in comparative perspective, c. 1000 - c. 1800 [Artikel]
Cruyningen, P. van \ 2006
Tussen 1590 en 1665 werd in de republiek meer dan 125.000 hectaren land gewonnen. Lange tijd werd weinig aandacht besteed aan de financiële kant van deze inspanning van inpolderen en droogmakerijen. Dit artikel geeft achtergronden bij de financiering ...
help
Water- en zoutoverlast gezien in relatie tot de verbreding en verdieping van het Kanaal van Gent naar Terneuzen [Boek]
Ernst, L.F. \ Weerd, B. van de \ 1971
In verband met het toenemend aantal klachten over gewassenschade, op landbouwgronden grenzend aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen welke schade te wijten zou zijn aan de gevolgen van wateroverlast of zout, is op verzoek van het Landbouwschap door d ...
help
Toelichting bij de vegetatiekartering : Zwin & Verdronken Zwarte Polder 2007 : op basis van false colour-luchtfoto's 1: 5000 [Boek]
Buiks, J. \ 2010
Het Zwin is een grensoverschrijdend natuurgebied. Het grootste deel ligt op Belgisch grondgebied (190 ha) en is particulier bezit. Het Nederlandse deel (60ha, waarvan 54ha begroeid) is in beheer bij Stichting Het Zeeuwse Landschap.
help
Inventarisatie naar de mogelijkheden in negatieve invloed van rietgroei op de waterstanden te compenseren [Studentenverslag]
Kamthout, M.J. van \ 2006
Sinds 1998 zijn er een aantal gevallen geweest van extreme neerslag in een korte periode. Een groot aantal gebieden, waaronder de Nijspolder hadden als gevolg hiervan wateroverlast. Uit onderzoek is gebleken dat rietgroei een negatieve invloed heeft ...
help
Kustversterkingsplan Waterdunen : kustversterking in de Jong- en Oud-Breskenspolder [Boek]
2008
De kustverdediging tussen Breskens en Groede voldoet niet aan het wettelijk vereiste veiligheidsniveau tegen overstromen. Recente inzichten laten zien dat de golfaanval groter is dan tot voor kort aangenomen. Dit betekent dat delen van de Nederlandse ...
help
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Aardenburg : resultaten van een bodemkundig - hydrologisch onderzoek [Boek]
Pleijter, G. \ 1995
help
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Philippine : resultaten van een bodemkundig - hydrologisch onderzoek en standaardprofielen [Boek]
Leenders, W.H. \ 1996
help
Natuurontwikkeling Zwartegatsche kreek : uitwerking natuurgebiedsplan Zeeland [Boek]
Provincie Zeeland \ 2004
De Zwartegatsche kreek ligt aan de kust van west Zeeuws-Vlaanderen, ten noorden van Groede en Nieuwvliet. Grenzend aan de kreek is een perceel (11,5 ha) begrensd als nieuwe natuur. De kreekstructuur van de Zwartegatsche kreek wordt versterkt door in ...
help
Hedwigepolder betaalt oude rekening \ De levende natuur [Artikel]
Nijland, R. \ 2009
Ruim tien jaar geleden al deelde de Europese Commissie een gele kaart uit vanwege het uitblijven van natuurherstel in de Westerschelde. Nu er een nieuwe verdieping van de vaargeul op stapel staat, komt er enig schot in de zaak. De slikken en schorren ...
help
E4Water – efficiënt, economisch, ecologisch waterbeheer in de chemische industrie \ H2O online [Artikel]
Groot, N. \ Broek, W. van den \ Trampé, J. \ Koper, E. \ Steenbakker, T. \ 2015
Via zes demo-projecten streeft het Europese E4Water-project naar een nieuwe norm voor waterbeheer binnen de chemische industrie in Europa. Eén van de zes is de pilot bij Evides/Dow in Terneuzen. Deze pilot richt zich op een milde en kosteneffectieve ...
help
Van water tot land : polders en waterschappen in midden Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999 [Boek]
Vleesschauwer, M. de \ [2013]
Drie grote inundaties hebben het landschap van Midden-Zeeuws-Vlaanderen op ingrijpende manier gewijzigd. De eerste werd veroorzaakt door een stormvloed in 1375-1376 en zorgde voor het ontstaan van De Braakman. De twee overige waren het gevolg van mil ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.