Login

Hydrotheek

help
Verslag van 'salt water intrusion meeting (SWIM 12)' in Barcelona van 2 - 6 november 1992 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 1993
help
Verslag salt water intrusion meeting, Cagliari \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kamps, P. \ Geenen, S. \ 1994
help
Maatregelen ter beperking van zout-zoetwateruitwisseling bij schutsluizen \ PT/Civiele techniek [Artikel]
Kolkman, P.A. \ 1982
help
The distribution of fresh and salt groundwater in the Dutch coastal area and the quaternary-geological evolution \ International hydrological programme, seventh Salt water intrusion meeting : Uppsala, Sweden : September 14-17, 1981 : proceedings [Hoofdstuk uit boek]
Vries, J.J. de \ 1981
help
Processes accompanying the intrusion of salt water \ Hydrogeology of salt water intrusion : a selection of SWIM papers [Hoofdstuk uit boek]
Appelo, C.A.J. \ Geirnaert, W. \ 1991
help
De oorsprong van het brakke en zoute grondwater in het Nederlandse kustgebied \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Post, V.E.A. \ 2004
Deze bijdrage behandelt de herkomst en ouderdom van het zoute grondwater, en is als zodanig een onderdeel van het proefschrift van de auteur (Vrije Universiteit Amsterdam, 2004)
help
Groundwater resources in coastal areas : past and ongoing natural processes \ Evaluation and protection of groundwater resources "from vision to action", conference Wageningen, 20 September 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Kooi, H. \ Groen, J. \ 2000
help
Quantifying water and salt fluxes in a lowland polder catchment dominated by boil seepage: a probabilistic end-member mixing approach \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Louw, P.G.B. \ Velde, Y. van der \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2011
Upward saline groundwater seepage is leading to surface water salinization of deep lying polders in the Netherlands. Identifying measures to reduce the salt content requires a thorough understanding and quantification of the dominant sources of water ...
help
Paleo-modeling of coastal saltwater intrusion during the Holocene: an application to the Netherlands \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Delsman, J.R. \ Hu-a-ng, K.R.M. \ Vos, P.C. \ Louw, P.G.B. de \ Oude Essink, G.H.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Bierkens, M.F.P. \ 2014
Coastal groundwater reserves often reflect a complex evolution of marine transgressions and regressions, and are only rarely in equilibrium with current boundary conditions. Understanding and managing the present-day distribution and future developme ...
help
Effects of climate change on coastal groundwater systems : a modeling study in the Netherlands \ Water resources research [Wetenschappelijk artikel]
Oude Essink, G.H.P. \ Baaren, E.S. van \ Louw, P.G.B. de \ 2010
Nearly one third of the Netherlands lies below mean sea level, and the land surface is still subsiding up to 1 m per century. This densely populated delta region, where fresh groundwater resources are used intensively for domestic, agricultural, and ...
help
Kation-uitwisselingspatronen bij zoet / zout grondwaterverplaatsingen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Griffioen, J. \ 2003
help
Observation of salinity patterns in shallow groundwater and drainage water from agricultural land in the northern part of the Netherlands \ Irrigation and drainage [Artikel]
Velstra, J. \ Groen, J. \ Jong, K. de \ 2011
Het artikel beschrijft ontwikkeling van de zoetwaterlens op landbouwpercelen aan de hand van de resultaten van geofysische metingen (CVES) en metingen aan drainafvoer op een aantal percelen in Noord-Nederland.
help
De formatieconstanten in het Prunjegebied (Schouwen) berekend uit pompproeven [Boek]
Wit, K.E. \ Ridder, N.A. de \ 1961
help
Bijeenkomst 19e salt water intrusion meeting : 25-29 September 2006, Cagliari \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakker, M. \ Olsthoorn, T.N. \ 2006
Het managen en modelleren van aquifers waarin zowel zoet als zout water zit (en dus ook brak water) blijft een lastig probleem. Elke twee jaar komen wetenschappers bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. In september 2006 was dat de 19de SWIM (salt ...
help
Exploitation, restoration and management \ Seawater intrusion in coastal aquifers : concepts, methods and practices [Hoofdstuk uit boek]
Dam, J.C. van \ 1999
help
Bestuurlijke evaluatie van beleid voor zoet-zout overgangen : achtergronddocument Natuurbalans 2003 [Boek]
Klostermann, J.E.M. \ 2003
Evaluatie ten behoeve van Natuurplanbureau
help
Verzilting in Nederland: oorzaken en perspectieven [Boek]
Boer, H. de \ Radersma, S. \ 2011
In Nederland neemt de aandacht voor verzilting toe, vooral vanwege mogelijke gevolgen voor de landbouw en natuur. Om inzicht te krijgen in de situatie voor de landbouw, in het bijzonder voor de melkveehouderij, is een literatuurstudie uitgevoerd. In ...
help
Saline groundwater - surface water interaction in coastal lowlands [Proefschrift]
Delsman, J.R. \ 2015
Door de lange reistijden van water in de ondergrond wordt de zoet-zoutverdeling in het grondwater in de Nederlandse kustregio nog in belangrijke mate bepaald door de Holocene ontwikkeling van dit gebied. Een beter begrip van de invloed van de landsch ...
help
De effecten van het inlaten van gebiedsvreemd zoetwater op de waterbodem in een brakwater milieu, een case-study in Zeeland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenen, J.D. \ Goffau, A. de \ Blauw, T.S. \ 1993
help
Zoutindringing [Factsheet]
Friocourt, Y. \ Kuiper, K. \ Leung, N. \ 2014
Verzilting van watersystemen is het fenomeen waarbij zoet water zout(er) wordt. Het zoete water moet vaak om meerdere redenen zoet blijven, denk hierbij aan de drinkwatervoorziening, gebruik voor in de landbouw en industrie, of voor de natuur. Het ve ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.