Login

Hydrotheek

help
Erosie en wateroverlast in Zuid-Limburg \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Schouten, C.J. \ Rang, M.C. \ Huigen, P.M.J. \ 1985
help
Bronnen in Zuid-Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hendrix, W.P.A.M. \ 1990
help
The origin of groundwater in carboniferous and devonian aquifers at Maastricht \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Glasbergen, P. \ 1985
help
Verslag van een onderzoek naar de afvoer in droogdalen in Mergelland, Zuid - Limburg [Studentenverslag]
Leeuwen, H.M. van \ 1975
help
Bronnen en bronmilieus : een onderzoek naar abiotische factoren van bronnen en bronmilieus in Zuid-Limburg [Studentenverslag]
Eijsten, P. \ Hendriks, R. \ 1985
help
Ur ernstig verontreinigd, IAZI van DSM onterecht beschuldigd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1993
help
Rivierprikken in de Kendel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kranenburg, J. \ Spikmans, F. \ Thissen, J.B.M. \ Bruin, A. de \ Herder, J.E. \ 2012
Vanuit de kustwateren van de Noordzee trekken honderdduizenden Rivierprikken (Lampetra fluviatillis) de Nederlandse Rivieren op. De meeste trekken door naar Duitsland via de Rijn en de Eems, of naar België via de Schelde. De optrekkers van de Maas ga ...
help
Provincie Limburg : aanvullend orienterend onderzoek waterbodems Zuid - Limburg [Boek]
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij \ 1992
Onderzoek waterbodem Heidemij
help
Modelonderzoek debietmeetinrichting Gulpen [Boek]
Landbouwhogeschool Wageningen \ 1982
In 1981 werd overgegaan tot het maken van een meetinrichting ten behoeve van afvoermetingen van het stroomgebied bij Gulpen. Het betrof hier het geschikt maken van een bestaande meetinrichting in de Gulp te Gulpen voor voldoende nauwkeurige afvoermet ...
help
De omvang en gevolgen van erosie en wateroverlast in Zuid Limburg [Boek]
Schouten, C.J. \ Rang, M.C. \ Huigen, P.M.J. \ [1985]
help
Controlling peak flows in the Geleenbeek \ Informatics in operational watermanagement : control, operation and maintenance : [fourth national ICID-waterday proceedings, March 19th, 1998] [Hoofdstuk uit boek]
Veen, R. van \ 1998
help
Onderzoek naar de algehele toestand van de Zuid-Limburgse beken : januari 1961 - october 1962 [Boek]
Mur - Atzema, E. \ [1962]
RIVON hydrologische inventarisatie.
help
Ruimtelijke verspreiding en scheiding van vislevensgemeenschappen in de Geul en zijbeken \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Dorenbosch, M. \ Crombaghs, B. \ Gubbels, R. \ 2012
De Geul staat in Nederland bekend als een bijzondere snel stromende beek met een zeer aparte visfauna. Hoewel menig veldbioloog of sportvisser viswaarnemingen uit het stroomgebied van de Geul heeft verzameld, was tot voor kort nooit een systematisch ...
help
Ontwikkelingen in de visfauna van de Geleenbeek gedurende de periode 1900-2007. Dl. 4. De bemonsterde visstand in de Geleenbeek in de jaren 1990, 1995, 2002 en 2007 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2012
In dit artikel worden de habitatontwikkelingen die in de periode 1990 - 2007 in het Geleenbeeksysteem hebben plaatsgevonden beschreven en wordt ingegaan op de gevolgen hiervan voor de visfauna
help
Ontwikkelingen in de visfauna van de Geleenbeek gedurende de periode 1900-2007. Dl. 5. Een gestaag herstel naar een nieuwe vislevensgemeenschap \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2013
Rond 1900 kwamen 29 soorten vissen in de Geleenbeek voor. In de eerste helft van de 20e eeuw daalde het aantal soorten dramatisch totdat in 1970 alleen de Driedoornige stekelbaars was overgebleven. In 2012 werden echter weer 20 vissoorten aangetroffe ...
help
De veenmossen van de Brunssummerheide \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Op den Kamp, O.P.J.H. \ 2009
In de Brunssummerheide zijn op een aantal locaties vegetaties te vinden die een hoogveenkarakter hebben. Dit is te danken aan het opborrelen van voedselarm grondwater in combinatie met het vallen van regenwater (Van Dijk et al., 2009). Daarnaast groe ...
help
Zuidlimburgse beken en beekdalen : karakteristieken, processen en patronen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Paarlberg, A. \ 1990
help
Zuid-Limburgse bronnen : tussen grond- en oppervlaktewater \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hendrix, W.P.A.M. \ 2005
Zuid-Limburg heeft een bijzondere hydrogeologische gesteldheid in vergelijking met de rest van Nederland: de grondwaterspiegel is op tientallen meters onder maaiveld; in hellingen en in beekdalen ligt het grondwater dicht aan de oppervlakte; daarnaas ...
help
Ontwikkelingen in de visfauna van de Geleenbeek gedurende de periode 1900-2007. Dl. 3. Reconstructie van de visstand in de Geleenbeek anno 1970 : op sterven na dood \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2011
Nadat rond 1900 diverse steenkolenmijnen in het stroomgebeid van de Geleenbeek waren geopend, ging de waterkwaliteit van deze beek snel bergafwaarts. Dit kwam enerzijds door afvalwater van de mijnen zelf en anderzijds door de toename van de bevolking ...
help
Eerste waarneming van de schietmot Ecclisopteryx Dalecarlica in Nederland en nieuwe vondsten in België (Trichoptera: Limnephilidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Sanabria, M.J. \ Lock, K. \ 2013
De larven van Trichoptera heten kokerjuffers en leven in het water. Veel soorten bouwen een kokertje van zand, takjes of ander materiaal, vandaar de Nederlandse naam. De volwassen dieren lijke wel wat op nachtvlinders en worden schietmotten genoemd. ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.