Login

Hydrotheek

help
On the dominance of filamentous cyanobacteria in shallow, turbid lakes \ Ecology : (all forms of life in relation to environment) : official publication of the Ecological society of America [Artikel]
Scheffer, M. \ Rinaldi, S. \ Gragnani, A. \ 1997
help
Beating the blues: is there any music in fighting cyanobacteria with ultrasound? \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lürling, M. \ Tolman, Y. \ 2014
The hypothesis that cyanobacteria can be controlled by commercially available ultrasound transducers was tested in laboratory experiments with cultures of the cyanobacteria Anabaena sp., Cylindrospermopsis raciborskii and Microcystis aeruginosa and t ...
help
Blauwalgen : giftige algen door warmte en droogte [Brochure]
Waveren, H. van \ Vliet, G. van \ Eulen, J. \ 2009
Fact-sheet met de volgende punten: Wat zijn blauwalgen?; Ontstaan van algen; Waar?; Wie hebben er last van?; Oplossingen; Communicatie van waterbeheerders met het publiek; Rol staatssecretaris V&W; Mogelijke informatiebronnen, zoals websites en docum ...
help
Cyanobacteriën nieuwsbrief : t.b.v. waterbeheerders en deelnemers van het cyanobacteriën-overleg [Nieuwsbrief]
RIVM \ 2002-
De werkgroep Cyanobacteriën (cyano werkgroep) streeft er naar om twee maal per jaar een Nieuwsbrief uit te brengen over de stand van zaken van het onderzoek naar cyanobacteriën (blauwalgen) en hun toxines (gifstoffen), de wetgeving, praktische beheer ...
help
Voorkomen van blauwalgen in relatie tot fysisch-chemische omstandigheden in Friese oppervlaktewateren [Boek]
Harezlac, V. \ cop. 2013
Wetterskip Fryslân heeft voor een groot aantal meren waterkwaliteitsparameters en (blauw-) algentellingen beschikbaar en wilt graag weten wat de, in het beheergebied van het Wetterskip, voorkomende soorten blauwalgen zeggen over de bijbehorende sture ...
help
Gezondheidseffecten van blauwalgen \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Riel, A.J.H.P. van \ Schets, F.M. \ Meulenbelt, J. \ 2007
Cyanobacteriën (blauwalgen) veroorzaken met enige regelmaat overlast doordat ze recreatiewater stinkend en troebel maken. Ernstige gezondheidseffecten bij de mens worden niet snel verwacht na recreatieve blootstelling aan water dat verontreinigd is m ...
help
Oriënterend onderzoek naar het effect van het gebruik van oppervlaktewater als koelwater op blauwwierbloei : 3. Overzicht van de problematiek en van de resultaten tot september 1982 [Boek]
Donze, M. \ KEMA \ 1984
help
Netherlands : risks of toxic cyanobacterial blooms in recreational waters and gidelines \ Current approaches to Cyanotoxin risk assessment, risk management and regulations in different countries [Hoofdstuk uit boek]
Ibelings, B.W. \ Stroom, J.M. \ Lürling, M.F.L.L.W. \ Kardinaal, E.A. \ 2012
The current central aim of water management in The Netherlands has been described as: “to obtain and maintain a safe country and to preserve and strengthen healthy, resilient water systems that ensure sustainable use of water”(Nationaal Waterplan 200 ...
help
Herkenning cyanobacteriën in het veld [Boek]
Cyanobacteriën-werkgroep \ 2002
Om de kans op toxische algen te kunnen inschatten kan in het veld met het blote oog een eerste beoordeling gemaakt worden of in een water cyanobacteriën aanwezig zijn of niet. Vermoedelijke aanwezigheid van cyanobacteriën kan een reden zijn om het wa ...
help
Invloed van klimaat op waterkwaliteit: welke trends zijn al zichtbaar? [Factsheet]
Kosten, S. \ [ca. 2011]
Factsheet over project HSOV01b (onderdeel van het programma Kennis voor Klimaat) dat onderzoekt of er in de Nederlandse waterkwaliteitsgegevens van de afgelopen decennia al trends zijn te vinden die gerelateerd kunnen worden aan temperatuur en/of nee ...
help
Kennis voor Klimaat TV: blauwalg [Video]
Arteffects \ 2013
Blauwalgen: iedereen heeft er van gehoord, maar hoe gevaarlijk zijn ze nu eigenlijk? Met de nieuwste aflevering van Kennis voor Klimaat TV leggen onderzoekers van Wageningen UR en de Radboud Universiteit uit dat blauwalgen kunnen leiden tot maag- en ...
help
'Bestrijders schieten met hagel' : blauwalg : thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2013
Wie blauwalg zegt, denkt: 'probleem' . Minder bekend is dat het leven op aarde circa 2,7 miljard jaar geleden mogelijk werd dankzij blauwalgen, die CO2 omzetten in O2. De blauwalg is één van de oudste organismen op aarde. Die we nu op heel veel versc ...
help
Bestrijden blauwalgen : casus Almere Haven : een praktische aanpak \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Burger, D. \ Groot, S. \ 2008
Nu het weer zomer is staan de waterbeheerders opnieuw voor de vraag hoe het beste drijflagen van blauwalgen kunnen worden voorkomen of bestreden. De gemeente Almere en Deltares hebben samen met Rijkswaterstaat direct toepasbare en praktische oplossin ...
help
Oriënterend onderzoek naar het effect van koelwatergebruik op blauwwierbloei : 2. Kortdurende experimenten met behulp van micro-ecosystemen [Boek]
Koningh, M.C.J. de \ Gerritsen, J.J. \ Donze, M. \ KEMA \ 1982
help
Oriënterend onderzoek naar het effect van koelwatergebruik op blauwwierbloei : 1. waarnemingen vanuit de lucht, gecombineerd met veldonderzoek [Boek]
Donze, M. \ Gerritsen, J.J. \ Koningh, M.C.J. de \ 1981
help
Overheid onderschat gevaar blauwalgen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2000
De voorzitter van de ideële stichting Waterpakt verwijt de minister van Landbouw een te traag verlopend mestbeleid en hij verwijt de waterschappen een te lakse houding in de aanpak van de eutrofiëring
help
Nader onderzoek zwemwateren Twente ter bestrijding van blauwalgoverlast : Het Rutbeek [Boek]
Bijkerk, R. \ 2010
In dit rapport presenteren we de resultaten van onderzoek aan de recreatieplas Het Rutbeek. Het doel van dit onderzoek is vaststellen wat de oorzaken zijn van blauwalgoverlast en welke maatregelen men kan nemen om deze overlast te bestrijden. Het Rut ...
help
Whatʼs the catch with Phoslock & benthivorous fish? : how common carp interferes with attempted control measures to improve water quality [Studentenverslag]
Lauwerijssen, F.M. \ 2011
In a search for innovative methods to control cyanobacterial blooms, a manipulative field study with enclosures has been conducted in Stiffelio Pond in Eindhoven under the Water Framework Directive-innovation project: mitigating cyanobacterial nuisan ...
help
Naar goed water voor eend, grutto en zwaan: voorstellen voor verbetering van de waterkwaliteit van de Vogelplassen nabij Woerden [Boek]
Beek, K. van \ Pouw Kraan, E. van der \ 2003
De recreatieplassen Eend, Grutto en Zwaan bij Woerden hebben in meer of mindere mate last van eutrofiëringverschijnselen. Dit uit zich in een gebrekkige ontwikkeling van aquatische en semi-aquatische natuurwaarden, dominantie van benthivore vissen en ...
help
Onderzoek zwemwaterproblemen Proostmeer Wagenborgen : hoofdrapport [Boek]
Jaarsma, N.G. \ Witjes, T.G.J. \ 2003
Het Proostmeer te Wagenborgen kent sinds enkele jaren zwemwaterproblemen Klachten van zwemmers duiden op twee mogelijke veroorzakers, dit zijn zwemmersjeuk (veroorzaakt door de parasiet Trichobilharzia ocellata) of toxische blauwalgen. Witteveen+Bos ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.