Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 223

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord=Cyanobacteriën
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Eco-engineering for clarity : clearing blue-green ponds and lakes in an urbanized area [Proefschrift]
Waajen, Guido W.A.M. \ 2017
Deze studie had als doel te onderzoeken welke kansrijke aanpak effectief blauwalgenoverlast bestrijdt en de waterkwaliteit langdurig verbetert, met helder water en goede groeimogelijkheden voor waterplanten.
help
Toestand & trend waterkwaliteit zwemplassen [Boek]
Zuilichem, Hanneke van \ 2016
Deze monitoring is vooral gericht op inzichtelijk krijgen van eventuele ongunstige ontwikkelingen in de waterkwaliteit die tot een overmatige ontwikkeling van blauwalgen kunnen leiden. Hierbij zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Zijn e ...
help
Watersysteemanalyse Kleine Wielen [Boek]
Schipper, Mirte \ Herpen, Frank van \ Folmer, Inge \ 2016
De overlast veroorzaakt door blauwalgen is ook na de uitvoering van de werkzaamheden (2013) in de Kleine Wielen nog niet helemaal voorbij. Wel is het doorzicht verbeterd en zijn de duur en omvang van de blauwalgenbloeien afgenomen. Het bereiken van e ...
help
Quaggamossels en hun dominantie in de Sloterplas [Boek]
Stroom, J.M. \ 2016
De doelstellingen van dit rapport zijn om voor de Sloterplas: 1. kwantitatief te onderbouwen dat de quaggamossels de systeemomslag van troebel blauwalgwater naar veel helderder water hebben veroorzaakt 2. een prognose te geven van de ontwikkeling van ...
help
Further improvements in water quality of the Dutch Borderlakes: two types of clear states at different nutrient levels \ Aquatic ecology [Artikel]
Noordhuis, R. \ Zuidam, B.G. van \ Peeters, E.T.H.M. \ Geest, G.J. van \ 2015
The Borderlakes are a chain of ten shallow, largely artificial, interconnected lakes in the Netherlands. The ecological recovery of the central Borderlakes (viz. lake Veluwe and Wolderwijd) has been well documented. These lakes shifted from a eutroph ...
help
DNA-detectie toegepast bij beheer zwemwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wullings, B. \ Heijnen, L. \ Learbuch, K. \ Kardinaal, E. \ 2014
Zwemwater in de open lucht wordt in Nederland streng gecontroleerd op blauwalgen en fecale bacteriën. KWR zette met enkele partners een belangrijke stap in de analyse van zwemwater: identificatie en tellingen van blauwalgen en fecale bacteriën met DN ...
help
DNA-toolbox klaar voor routinematig detecteren van blauwalgen \ H2O online [Artikel]
Wullings, B. \ Learbuch, K. \ Kardinaal, E. \ Linde, F. van der \ 2014
Blauwalgen kunnen een breed scala aan toxines/gifstoffen produceren, en vormen daarom bij grote dichtheid in zwemwater een gezondheidsrisico voor mens en dier. Op basis van het blauwalgenprotocol (2012) wordt op blauwalggevoelige locaties gedurende h ...
help
Zonne-energie voor een gezonde visstand \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Beerda, E. \ 2014
Dankzij een doordacht waterbeheer is de ecologische kwaliteit van onze meren en plassen spectaculair verbeterd. Toch zijn er nog steeds wateren waar blauwalgen, kroos en zuurstofproblemen de waterkwaliteit en daarmee de visstand negatief beïnvloeden. ...
help
Tien jaar waterbloeimonitoring in Vlaanderen \ Natuur.focus : Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie & -beheer [Artikel]
Van Wichelen, J. \ Coene, P. \ Denys, L. \ Pelicaen, J. \ Vyverman, W. \ 2014
In Vlaanderen zijn veel stilstaande wateren tijdens de zomerperiode onderhevig aan waterbloei. Dit uit zich door een sterke toename van algen of bacteriën die het water kleurt. Sommige van deze bloeivormende micro-organismen kunnen gevaarlijk zijn vo ...
help
Beating the blues: is there any music in fighting cyanobacteria with ultrasound? \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lürling, M. \ Tolman, Y. \ 2014
The hypothesis that cyanobacteria can be controlled by commercially available ultrasound transducers was tested in laboratory experiments with cultures of the cyanobacteria Anabaena sp., Cylindrospermopsis raciborskii and Microcystis aeruginosa and t ...
help
'Bestrijders schieten met hagel' : blauwalg : thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2013
Wie blauwalg zegt, denkt: 'probleem' . Minder bekend is dat het leven op aarde circa 2,7 miljard jaar geleden mogelijk werd dankzij blauwalgen, die CO2 omzetten in O2. De blauwalg is één van de oudste organismen op aarde. Die we nu op heel veel versc ...
help
Cyanobacteriën: wat zit er in het ruwe water en hoe komen we ervan af [Boek]
Kardinaal, W.E.A. \ 2013
Overmatige bloei van cyanobacteriën in oppervlaktewateren zoals recreatiewater en drinkwaterbekkens vormt een potentieel gevaar voor gezondheid van mens en dier. In dit onderzoek is voor een aantal drinkwaterbekkens bepaald of de cyanobacteriën inder ...
help
Voorkomen van blauwalgen in relatie tot fysisch-chemische omstandigheden in Friese oppervlaktewateren [Boek]
Harezlac, V. \ cop. 2013
Wetterskip Fryslân heeft voor een groot aantal meren waterkwaliteitsparameters en (blauw-) algentellingen beschikbaar en wilt graag weten wat de, in het beheergebied van het Wetterskip, voorkomende soorten blauwalgen zeggen over de bijbehorende sture ...
help
Waterkwaliteit bebouwd gebied : signaleringsmonitoring : rapportage resultaten 2010-2012 [Boek]
Zuilichem, H. van \ 2013
Voorliggende rapportage over de waterkwaliteit van water in bebouwd gebied valt onder de categorie: signaleringsmonitoring als taak van het waterschap. Deze rapportage beschrijft de resultaten van de metingen in 2012 met een terugblik op 2010 en 2011 ...
help
Systeemanalyse Noorder IJplas [Boek]
Stroom, J.M. \ Pelsma, T.A.H.M. \ 2013
In het KRW-uitvoeringsprogramma uit 2008 van de Noorder IJplas zijn naast het gedeeltelijk verondiepen en herinrichten van de plas (gestart in augustus 2009) twee maatregelen opgenomen. Het gaat daarbij om het verbrakken van de plas en het realiseren ...
help
Waterorganismen doeltreffender detecteren met forensische methoden \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2013
STOWA Ter Info publiceert in deze en komende uitgaven uitgebreidere artikelen over een STOWA-gerelateerd item, waarbij het ontwerp vanuit diverse invalshoeken wordt belicht. In deze editie de aftrap met een onderwerp dat raakt aan het kennisprogramma ...
help
Nieuwe methode om blauwalgen snel en accuraat op te sporen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kardinaal, E. \ Wullings, B. \ Zaan, B. van der \ Dionisio Pires, M. \ 2013
Als 2013 een mooie zomer krijgt, maken veel waterbeheerders zich terecht zorgen over blauwalgen, die een gevaar kunnen vormen voor mensen en dieren. Het vaststellen van aantallen blauwalgen en het bepalen van hun giftigheid is lastig. Een nieuwe DNA- ...
help
Blauwalg versus mens: The Battle \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, S. \ 2013
Iedere zomer is het raak: zwemwater blijkt bevuild door de giftige blauwalg. Gevaarlijk voor mens en dier. Wat kunnen de verantwoordelijke partijen - waterschappen voorop - doen, behalve waarschuwingsborden plaatsen of de plas helemaal afsluiten? Wel ...
help
Blauwalgen- en toxinegenen snel gedetecteerd \ H2O online [Artikel]
2013
Ieder voorjaar, wanneer de eerste zonnestralen zich weer laten zien, maakt Nederland zich op voor zonrijke zomers waarin weer veelal verkoeling gezocht zal worden langs meren, plassen en stadsvijvers. Dergelijk vertier wordt maar al te vaak verpest d ...
help
Belletjes tegen de blauwalg \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Buiter, R. \ 2013
Dankzij een gedegen waterbeheer worden onze plassen en meren in rap tempo weer helder. Vooral in de wat diepere zandwinplassen blijft het herstel soms achter en staan blauwalgen een goede waterkwaliteit en een gezonde visstand in de weg. Gerard Mansh ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.