Record number 11949
Title Zoden aan de Dijk. Een toekomst voor het Deltaplan Cultuurbehoud voor de niet-rijksinstellingen.
Publisher Mondriaan Stichting (MS), Amsterdam.
Keyword(s) museums
Publication year 1995
Library holding
MUSE 69
Documenttype report
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.