Record number 14117
Title Die Evaluasie van die Omvang en Verspreiding van die Bogrondse Tekstuurklasse van Akkerbougronde Dieper as 450 mm in die Landtipes van die Hoëveldstreek.
Series Tegniese Mededeling no. 221.
Author(s) Joubert, J.; Ludick, B.P.
Publisher Republiek van Suid-Afrika, Departement van Landbouwontwikkeling, Pretoria.
Keyword(s) soil types; soil physical properties; soil suitability
Publication year 1990
Countries South Africa
Languages Afrikaans
Library holding
ZA 1990.06
Documenttype report
Full text isricu_i14117_001.pdf
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.