Record number 670
Title Een nieuwe methode voor het gezamelijk conserveren vn profielen en bijbehorende wortelstelsels. Reprint from Landbouwkundig Tijdschrift, 67th Jaargang, no. 6, Juni 1955.
Author(s) Schuurman, J.J.
Publisher Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut TNO, Groningen.
Keyword(s) museums
Publication year 1955
Library holding
ISM 3
Documenttype report
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.