Record number 9557
Title De Wischmeier Vergelijking. Een onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden bij het vaststellen van het erosierisico voor gebieden buiten de V.S.
Author(s) Harmsen, H.
Publisher Tropische Bodemkunde en Waterbeheer, Deventer.
Keyword(s) erosion; soil conservation
Publication year 1988
Library holding
CONS 206
Documenttype report
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.