Records 1 - 12 / 12

  • help
  • export

    Export search results

Check title to add to marked list
Sort by
full text Mineralogisch en Geochemisch Onderzoek van de Nefeliensyenieten van het Alkalisch Plutonisch Complex van de Boven - Ruvubu (Burundi). / ProefschriftVergauwen, I. (1990)
full text BIjdrage tot de Geologische en de Petrologische Kennis van Granietische Gesteenten uit het Burundiaan van Burundi / ProefschriftFernandez-Alonso, M. (1986)
full text Bijdrage tot de Studie van de Basische Magmatische Gesteenten van het Malagarasiaan in Zuidoost - Burundi. / ProefschriftVelde, P. van de (1985)
full text Contribution a l'Ëtude du Magmatisme Basique dans le Kibarien de la Partie Occidentale du Burundi / ProefschriftNtungicimpaye, A. (1984)
full text Geologie en Petrografie van Vulkano-Sedimentaire Gesteenten in de Streek van Kitwenge ( Burundi ). Deel 2. (+ appendices) / ProefschriftVanassche, F. (1981)
full text Geologie en Petrografie van Vulkano-Sedimentaire Gesteenten in de Streek van Kitwenge ( Burundi ). Deel 1. / ProefschriftVanassche, F. (1981)
full text Geologische Struktuur en Tektonische Analyse van het Gebied tussen Buyongwe en Boven - Nyamuswaga ( Burundi)(Kaarten en Bijlage) / ProefschriftTahon, A. (1980)
full text Geologische Struktuur en Tektonische Analyse van het Gebied tussen Buyongwe en Boven - Nyamuswaga ( Burundi).Tahon, A. (1980)
full text Petrografie en Petrochemie van Enkele Granieten en Granietische Gneissen uit het Pracambrium van Rwanda en Burundi. Een Poging tot het Toepassen van de Instrumentele Neutronen Activeringsanalyse bij de Studie van Granieten. / Proefschrift Rijksuniversiteit GentFernandez-Alonso, M. (1980)
full text Lithologische Studie van het Gebied van de Boven-Nkokoma ( Burundi ). Bijlage. / ProefschriftDevos, J. (1979)
full text Lithologische Studie van het Gebied van de Boven-Nkokoma ( Burundi ) / ProefschriftDevos, J. (1979)
full text Contribution a l'Etude Chimique des Sols Salins et de Leur Végétation au Ruanda - Urundi.Adriaens, L.; Waegemans, G. (1940)
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.