Current refinement(s):

Records 1 - 12 / 12

  • help
  • export

    Export search results

Check title to add to marked list
Sort by
full text CD-Rom. Soil and Terrain Database for Central Africa (Burundi and Rwanda 1:1 Million Scale) (Democratic Republic of the Congo 1:2 Million Scale). FAO Land and Water Digital Media Series no.33.FAO (2007)
full text Mineralogisch en Geochemisch Onderzoek van de Nefeliensyenieten van het Alkalisch Plutonisch Complex van de Boven - Ruvubu (Burundi). / ProefschriftVergauwen, I. (1990)
full text BIjdrage tot de Geologische en de Petrologische Kennis van Granietische Gesteenten uit het Burundiaan van Burundi / ProefschriftFernandez-Alonso, M. (1986)
full text Bijdrage tot de Studie van de Basische Magmatische Gesteenten van het Malagarasiaan in Zuidoost - Burundi. / ProefschriftVelde, P. van de (1985)
full text Contribution a l'Ëtude du Magmatisme Basique dans le Kibarien de la Partie Occidentale du Burundi / ProefschriftNtungicimpaye, A. (1984)
full text Geologie en Petrografie van de Muyaga-Formatie in de Streek van Cankuzo ( Burundi ). Bijlage en kaarten. / ProefschriftVerbruggen, M. (1981)
full text Geologie en Petrografie van Vulkano-Sedimentaire Gesteenten in de Streek van Kitwenge ( Burundi ). Deel 2. (+ appendices) / ProefschriftVanassche, F. (1981)
full text Geologie en Petrografie van de Muyaga-Formatie in de Streek van Cankuzo ( Burundi ). / ProefschriftVerbruggen, M. (1981)
full text Geologie en Petrografie van Vulkano-Sedimentaire Gesteenten in de Streek van Kitwenge ( Burundi ). Deel 1. / ProefschriftVanassche, F. (1981)
full text Geologische Struktuur en Tektonische Analyse van het Gebied tussen Buyongwe en Boven - Nyamuswaga ( Burundi)(Kaarten en Bijlage) / ProefschriftTahon, A. (1980)
full text Geologische Struktuur en Tektonische Analyse van het Gebied tussen Buyongwe en Boven - Nyamuswaga ( Burundi).Tahon, A. (1980)
full text Petrografie en Petrochemie van Enkele Granieten en Granietische Gneissen uit het Pracambrium van Rwanda en Burundi. Een Poging tot het Toepassen van de Instrumentele Neutronen Activeringsanalyse bij de Studie van Granieten. / Proefschrift Rijksuniversiteit GentFernandez-Alonso, M. (1980)
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.