Records 1 - 20 / 850

  • help
  • export
    A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your query. You can also select and export up to 30 titles via your marked list.
Check title to add to marked list
Sort by
full text Op Zoek naar de Toekomst van de Bodemwetenschap : Interview met Emeritus Hoogleraar Johan Bouma. / Bodem, (2018)5,6-9.Cleen, M. de; Rutgers, M. (2018)
full text Highlights 2014-2015. ISRIC World Soil Information. (2016)
full text Highlights 2012-2013. ISRIC World Soil Information. (2014)
full text Onverwachte Gebeurtenissen in de Bodem : Gevolgen van Ons Handelen in Beeld. / Technische Commissie Bodem. Rapportnummer TCB R23Lackin, J.; Stuurman, R.; Bleeker, R. (2014)
Geochemische Bodematlas van Nederland.Mol, G.; Spijker, J.; Gaans, P. van; Römkens, P. (2012)
full text Annual Highlights 2011ISRIC (2012)
Kennis in Kaarten = Mapping Research. Atlas van Wagenings Onderzoek naar Onze Groene Leefomgeving = Atlas of Wageningen Research on Our Green Living Environment.Bakker, N.; Jansen, B.; Hilster, Y. de; Tielens, J.: Versluis, K.; Woestenburg, M. (2011)
full text Annual Highlights 2010ISRIC (2011)
full text Updating Soil Information with Digital Soil Mapping / Thesis WURKempen, B. (2011)
full text Annual Highlights 2009ISRIC (2010)
Profiel van de Nederlandse Bodemkunde, 75 Jaar Nederlandse Bodemkundige Vereniging (1935-2010)Bouma, J.; Hartemink, A.E.; Jellema, H.W.F.; Grinsven, J.J.M. van; Verbauwen, E.C. (2010)
full text Pedometric mapping of soil organic matter using a soil map qith quantified uncertainty. / European Journal of Soil Science.61(2010)3,333-347Kempen, B.; Heuvelink, G.B.M.; Brus, D.J.; Stoorvogel, J.J. (2010)
60 Years of ITC : the International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation.Disco, N. (2010)
De Bosatlas van Nederland Waterland (2010)
full text The Influence of Vegetation Cover on the Spectroscopic Estimation of Soil Properties / ThesisBartholomeus, H. (2009)
full text Updating the 1:50,000 Dutch Soil Map Using Legacy Soil Data : A Multinomial Logistic Regression Approach. / Geoderma.151(2009)3-4,311-326Kempen, B.; Brus, D.; Heuvelink, G.B.M.; Stoorvogel, J.J. (2009)
Bodematlas van DrentheProvincie Drenthe (2008)
De Waarde van de Drentse AardeProvincie Drenthe (2008)
full text Het veen verdwijnt uit Drenthe : omvang, oorzaken en gevolgen. / Alterra-rapport, 1661Vries, F. de; Hendriks, R.; Kemmers, R.; Wolleswinkel, R. (2008)
Bodemkaart Veengebieden Provincie Utrecht, Schaal 1:25000 (19 krt.) + Toelichting en de daarbij behorende afgeleide kaarten: Kwetsbaarheid voor Oxidatie van Organische Stof, Schaal 1:50000 (9 krt.) en Kwetsbaarheid voor Oxidatie van Organische Stof bij Bodembewerking, Schaal 1:50000 (9 krt.) + Toelichting Grondwatertrappenkaart en de daarbij behorende CD-rom met de Grondwatertrappenkaart en de Mediane Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstandskaart.Stouthamer, E.; Berendsen, H.J.A.; Peeters, J.; Bouman, M.T.I.J. (2008-2010)
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.