Records 1 - 20 / 371

  • help
  • export
    A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your query. You can also select and export up to 30 titles via your marked list.
Check title to add to marked list
Sort by
DVD-ROM. European Digital Archive of Soil Maps (EuDASM): Soil Maps of Latin America and Caribbean Islands. EUR 21822 EN.Selvaradjou Montanarella, O., Spaargaren, O., Dent, D., S.-K., (2005)
Suriname, Mensen, Politiek, Economie, Cultuur, Milieu. Landenreeks.Snijders, A. (2000)
Encuesta Agrometeorológica de las Tierras Bajas de los Trópicos Húmedos de América del Sur.Grupo Interagencias Sobre Biometeorología Agrícola Fao - OMM - Unesco - Pnuma (1998)
Inventory of Institutions and Projects Operating in the Amazon Region of Suriname. SPT-TCA no. 45. (1996)
The Guyana Shield. Recent Developments and Alternatives for Sustainable Development. / BOS NiEuWSLETTER. Volume 15(2), no. 34 September 1996.Sips, P. (1996)
full text The Corlat Handbook. Guidelines and Background Information for the Description of Laterite Profiles for Interdisciplinary Use / Corlat Technical Publication No. 1Aleva, G.J.J. (1993)
Suriname / LandenreeksNoordegraaf, W.; Grunsven, M.A. van (1993)
map South America.Graves, W, (1992)
Areas Protegidas de la Cuenca del Amazonas: Diagnóstico Preliminar de su Estado Actual y Revisión de las Políticas Formuladas par su ManejoRojas, M.U.; Castano, C.U. (1990)
Damage-Controlled Logging in Managed Tropical Rain Forest in Suriname. (Thesis 14 december 1990, Landbouwuniversiteit te Wageningen).Hendrison, J. (1990)
Mechanized Annual Cropping on low Fertility Acid Soils in the Humid Tropics. A Case Study of the Zanderij Soils in Suriname.Janssen, B.H.; Wienk, J.F. (1990)
Bibliography of Maps from Some South American Countries as Available at CIAT. (1989)
full text Farming Systems for Low-Fertility Acid Sandy Soils. CTA Seminar Proceedings, 5-9 December 1988, Georgetown, Guyana. / CTA Seminar ProceedingsWalmsley, D. (1988)
Suriname Planatlas.Stichting Planbureau Suriname (SPS). (1988)
OSO; Bronnen van de Surinamistiek. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 7, nummer 2, December 1988. (1988)
full text Verslag van het Onderzoek naar het Voorkomen van (Potentieel) Sulfaat-Zure Gronden binnen de Bodemeenheden g2 en z7 van de Semi-Detail-Bodemkaart van het Oostelijke Deel van de Geprojekteerde M.C.P. Polders.Achthoven, V.A. (1988)
full text De Bodemgesteldheid en de Bodemgeschiktheid van het MCP Poldergebied in Verband met de Aldaar Geplande Grootschalige Natte Rijstteelt : Een Evaluatie aan de Hand van de Bestaande (en Beschikbare) Informatie. Rapport Opgesteld door de Adviescommissie Bodemkundige Aspecten "MCP Polders", in Opdracht van de Staatscommissie Rijst. (1988)
Wise Utilization of Tropical Rain Forest Lands / Tropenbos Scientific Series 1Beusekom, C.F. van; Goor, C.P. van; Schmidt, P. (1987)
full text Soils, Water and Nutrients in a Forest Ecosystem in Suriname. (Thesis)Poels, R.L.H. (1987)
Het gebruik van Fosfaat Adsorptie Isothermen of het Fosfaat Fixerend vermogen van Surinaamse gronden te bepalen. Intern DBK Rapport no. 200.Oomen, J.L.H.J. (1987)
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.