Current refinement(s):

Records 1 - 16 / 16

  • help
  • export

    Export search results

Check title to add to marked list
Sort by
full text Water in Overvloed. Micromorfologisch Onderzoek van Drie Dekzandbodems in Calveen ( Vinex - Locatie Vathorst , Amersfoort. / Series Kooistra MicromorfologieHaring, R.M.K. (2000)
map Overzichtskaart van het Eiland Sumatra. Overzicht van de Politieke Indeeling van Sumatra. (1996)
full text Fysisch Milieu en Ontwikkeling in het SNV Interventiegebied Lomié, Regio Oost/Zuid Kameroen.. / Rapport nr. 35Veen, A.W.L.; Ngoufo, R. (1994)
full text Report Soil Science Excursion to Hungary 1984. = Verslag Bodemkundige Excursie Hongarije 1984Wijck, H. van (1985)
Kenya 1981. Verslag doctoraal Excursie richtingen 3 en 4 naar kenya 4 - 20 Oktober 1981.Weg, R.F. van de (1982)
full text Soil Science Study Tour to Scotland. Excursion Guide (1982)
full text Verslag van de Bodemkundige Exursie Engeland Augustus - September 1980Oldenziel, H.; Olsthoorn, A. (1980)
full text Petrografie en Petrochemie van Enkele Granieten en Granietische Gneissen uit het Pracambrium van Rwanda en Burundi. Een Poging tot het Toepassen van de Instrumentele Neutronen Activeringsanalyse bij de Studie van Granieten. / Proefschrift Rijksuniversiteit GentFernandez-Alonso, M. (1980)
map South-West Africa 1966. Partial Revision. (2 exx.)The Office of the Surveyor General, Windhoek. (1972)
Verslag van een bodemonderzoek in de vlakte van Galaat El Anndles Tunesië. (7 kaarten)C. Eerkens (1962)
full text Een Bodemkundige Verkenning van het Achterland van Nabire. ( 6 bijlagen; bijlage 2 ontbreekt) / Agrarisch Proefstation. Nr. 3142.Schwan, J.; Aart, R. van; Dolman, J.D. (1962)
map Zuid Amerika. Noordkust. Suriname met aangrenzend gebied tot Demerara in het westen en Cayenne in het Oosten.Topografisch Bureau Suriname. (1961)
full text Verslag ener Bodemkundige kartering der Kebar Vlakte. (2 appendixes) / Verslagen over Bodemkindige Onderzoek in het Terrein, 25 - 1 - 1958Reynders, J.J.; Schroo, H. (1958)
full text Een Bodemkundige Verkenning van het Achterland van Nabire. ( 4 appendixes)Schwan, J.C.G.; Aart, R. van; Dolman, J.D. (1958)
Overzichtskaart Noordelijke helft Suriname. Bijlage I.
Beneden Saramacca. (+ kaartje van 1: 40,000)
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.