Knowledge for Climate

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
Record number 2029343
Title "Zoutwatervrees" : zekerheden en onzekerheden rond het zout maken van het Volkerak-Zoommeer : eindrapport
show extra info.
auteurs: J.E.M. Klostermann, J.A. Veraart, W.P.M. Cofino
Author(s) Klostermann, J.E.M. ; Veraart, J.A. ; Cofino, W.P.M.
Publisher Utrecht [etc.] : Programmabureau Kennis voor Klimaat Secretariaat
Publication year cop. 2013
Description 193 p ill
Notes KvK rapport nummer: KvK 96/2013
ISBN 9789490070670
Online full text
Keyword(s) (cab) water supply / fresh water / saline water / water management / uncertainty analysis / volkerak-zoommeer / south-west netherlands
Categories Water Quality
Publication type Monograph
Language Dutch; Flemish
About (Dutch) Het doel van het project HSZD01 (“Negotiating uncertainties”) is om zekerheden en onzekerheden in kennis over zoetwaterbeschikbaarheid in de Zuidwestelijke Delta in kaart te brengen. Dit is gedaan aan de hand van de casestudie MER “Waterkwaliteit Krammer Volkerak-Zoommeer” (periode 2000-2010), mede in de context tot de wens voor herstel Estuariene Dynamiek en Klimaatadaptatie (Deltaprogramma). De onderzoeksvragen waren: (1) Hoe zijn goed onderbouwde uitspraken te doen over de status van kennis op het gebied van verzilting en regionale zoetwatervoorziening? (2) Hoe gaan verschillende stakeholders in een complex besluitvormingsproces om met hiaten in hun kennis? (3) Hoe kun je verschillende (on)zekerheden over verzilting en zoetwatervoorziening op een semi-kwantitatieve wijze visualiseren? (4) Hebben wij een onderhandelingsproces over onzekerheden waargenomen? De studie bestond uit een deskstudie, 19 interviews en deelname aan het Deltaprogram-maǀZuidwestelijke Delta. Er zijn 3 visualisatiemethoden toegepast om de mate van (on)zekerheid over zoet en zout te duiden (correlatiediagrammen, tag clouds en expertoordeel tabellen).
KfC/CcSP  
program Knowledge for Climate (KfC)
theme HS Hotspots
project (HSZD01) Negotiating uncertainties: defining climate proofing
program Knowledge for Climate (KfC)
theme HS2 Hotspotoverstijgende thema's
project (Thema 2) Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.