Knowledge for Climate

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
Record number 2067036
Title Veerkracht als strategie voor klimaatadaptatie onder onzekerheid : onderzoek aan de hand van de casus 'het buitendijks gebied van gemeente Rotterdam'
show extra info.
Arie de Jong
Author(s) Jong, A. de
Publisher Utrecht : Copernicus Institute for Sustainable Development and Innovation, Department of Science Technology and Society (STS)
Publication year 2008
Description 73 p
ISBN 9789086720354
Online full text
Keyword(s) (cab) climate adaptation / climatic change / uncertainty analysis / flood control / integrated spatial planning policy / urban areas / rotterdam
Categories Climatic Change / Regional Plans
Publication type Monograph
Language Dutch; Flemish
About (Dutch) Als het gaat over klimaatbeleid focusten beleidsmakers tot voor kort vooral op het tegengaan van klimaatverandering, maar een adequaat adaptatiebeleid is hoog nodig. Om verschillende redenen moet over adaptatieve maatregelen nu of in de nabije toekomst besloten worden, en de tijd schiet te kort om meer onderzoek te doen om bestaande onzekerheid te verkleinen. Twee verschillende strategieën om onzekerheid te verwerken in beleidsprocessen kunnen onderscheiden worden: een top down benadering en een bottom-up benadering. Een bottom-up benadering zet in op de capaciteit van het systeem zelf om om te gaan met verstoring (bijv. verstoringen als gevolg van verandering in het klimaat). Het doel van deze studie is meer inzicht verkrijgen in de manier waarop onzekerheden behandeld en verwerkt worden binnen de bottom-up benadering, uitgewerkt voor één van de frameworks die hieronder vallen: de veerkrachtbenadering. Deze benadering wordt geoperationaliseerd in een casus: het te bebouwen buitendijkse gebied van Rotterdam.
KfC/CcSP  
program Climate changes Spatial Planning (CcSP)
theme IC Integratie
project (IC10) Communicating climate change: tools for framing risk - benefits
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.