Knowledge for Climate

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
Record number 2071347
Title Klimaat in ruimtelijke keuzes : het dialoogondersteunend afwegingskader (DAK); theorie en toepassing
show extra info.
Dr. Ir. B. Stalenberg, Drs. R. Vreeker, Prof. Dr. J. Edelenbos, S. Verweij M.sc., Dr. Ir. H.C. Winsemius, Ir. S. van Herk, Drs. G.J.P. Smid, Drs. B. van Middendorp
Author(s) Stalenberg, B. ; Vreeker, R. ; Edelenbos, J. ; Verweij, S. ; Winsemius, H.C. ; Herk, S. van ; Smid, G.J.P. ; Middendorp, B. van
Publisher Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat
Publication year [2012]
Description 1 online resource (PDF, 43 pagina's) illustraties
Notes KvK rapportnummer 047/2012
ISBN 9789490070540
Online full text
Keyword(s) (cab) climatic change / regional planning / governance / land use / zuid-holland
Categories Land Use Planning / Climatic Change
Publication type Monograph
Language Dutch; Flemish
About (Dutch) Sociaal-maatschappelijke en economische factoren zijn in het algemeen de drijvende krachten achter een ruimtelijk project en niet de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Een goede afweging, waarin ook het klimaatvraagstuk wordt meegenomen, is van economisch en sociaal-maatschappelijk belang om de toekomstige kosten van het waterbeheer binnen de perken te houden. Nu wordt bij de locatiekeuze van nieuwe functies of de herinrichting van bestaande locaties nog onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering en is men soms veel geld kwijt aan dure aanpassingen van het watersysteem.
KfC/CcSP  
program Knowledge for Climate (KfC)
theme HS Hotspots
project (HSHL01A) Klimaat in ruimtelijke keuzes
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.