Knowledge for Climate

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
Record number 2073070
Title Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang met toekomstscenario’s en trendmatige ontwikkelingen
show extra info.
M. Hoogvliet, R. Brolsma, D. Hendriks, M. Kuijper, A. Visser, W. Appelman, T. van Harmelen, M. van Eupen, H. Goosen, M. de Groot, R. Smidt, A. Koekoek, E. Koomen, R. Versteeg, A. Roelevink
Author(s) Hoogvliet, M. ; Brolsma, R. ; Hendriks, D. ; Kuijper, M. ; Visser, A. ; Appelman, W. ; Harmelen, T. van ; Eupen, M. van ; Goosen, H. ; Groot, M. de ; Smidt, R. ; Koekoek, A. ; Koomen, E. ; Versteeg, R. ; Roelevink, A.
Publisher Utrecht : Kennis voor Klimaat
Publication year 2010
Description 1 online resource (PDF, 240 pagina's) illustraties
Notes KvK rapportnummer 030A/2010
ISBN 9789490070359
Online full text
Keyword(s) (cab) climatic change / regional planning / water systems / regions / zuid-holland
Categories Climatic Change
Publication type Monograph
Language Dutch; Flemish
About (Dutch) Klimaatverandering veroorzaakt in Haaglanden tal van effecten. Hoewel het tempo en de omvang van de veranderingen nog onzeker zijn, mag worden aangenomen dat we ons kunnen aanpassen. Echter, op een aantal punten is dat aanpassingsvermogen beperkt of onzeker. Dit heeft vooral te maken met de relatieve traagheid en onomkeerbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke keuzes, zoals die rond stedelijke en infrastructurele ontwikkeling, het watersysteem en natuurontwikkeling, werken namelijk lange tijd door en hebben gevolgen voor meerdere generaties.
KfC/CcSP  
program Knowledge for Climate (KfC)
theme HS Hotspots
project (HSHL06/HSHL12) Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.