Knowledge for Climate

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
Record number 2078251
Title Verkenning van onderzoeksthema' s over klimaat adaptatie : ruimtelijke-economische verkenning
show extra info.
[J. Gupta, T. de Gier, M. van Rijswick]
Author(s) Gupta, J. ; Gier, T. de ; Rijswick, M. van
Publisher [S.l.] : Kennis voor Klimaat
Publication year [2008]
Description 9 p
Notes Presentatie gehouden tijdens Expertmeeting over sociaal wetenschappelijk onderzoek op 19 november 2008 te Utrecht
Online full text
Keyword(s) (cab) climate adaptation / research / spatial economics / land use / netherlands
Categories Climatic Change / Physical Planning (General)
Publication type Presentation
Language Dutch; Flemish
About (Dutch) Powerpoint-presentatie over de studie die tot doel had een inventarisatie van bijdragen aan de wetenschappelijke literatuur waarin klimaatadaptatie vanuit een ruimtelijk-economisch perspectief wordt geadresseerd, en het benoemen van relevante onderzoeksthema’s. Per sub-thema (landbouw, natuur, recreatie, wonen in stedelijke gebieden, transport, waterveiligheid) worden effecten van klimaatverandering, adaptatiemaatregelen en onderzoeksthema's benoemd.
KfC/CcSP  
program Knowledge for Climate (KfC)
theme VBR Voorbereidende projecten
project (VBR-07) Sociaal Wetenschappelijke literatuuranalyse klimaatadaptatie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.