Knowledge for Climate

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
Record number 2081783
Title Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de klimaatcorridor Veenweide : een quick scan klimaatadaptatie
show extra info.
auteurs J.A. Veraart, C.C. Vos, A. Spijkerman, J.P.M. Witte
Author(s) Veraart, J.A. ; Vos, C.C. ; Spijkerman, A. ; Witte, J.P.M.
Publisher Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat
Publication year 2014
Description 1 online resource (PDF, 86 pagina's) illustraties
Notes KvK thema 2 en 3
Online full text
Keyword(s) (cab) natura 2000 / water framework directive / ecological network / aquatic ecosystems / water quality / climatic change / peat grasslands / zuid-holland
Categories Nature Management (General) / Climatic Change / Water Management (General)
Publication type Monograph
Language Dutch; Flemish
About (Dutch) In deze studie is gekeken in hoeverre maatregelen uit drie invalshoeken voldoende zijn om de natuurgebieden in de klimaatcorridor Veenweide klimaatrobuust te maken. Versterken ze elkaar of zijn er extra maatregelen noodzakelijk? De studie heeft daarmee een ecologische focus. De invalshoeken zijn: 1) natuurnetwerk De geschikte klimaatzones van soorten verschuiven en de kans op uitsterven van populaties neemt toe door de grotere grilligheid van het weer; 2) Het garanderen van de lange termijn zoetwatervoorziening kan natuur klimaatrobuuster maken; 3) De maatregelen die waterschappen nemen in het kader van de Kaderrichtlijn Water helpen mee om het aquatisch ecosysteem klimaatrobuuster te maken.
KfC/CcSP  
program Knowledge for Climate (KfC)
theme HS2 Hotspotoverstijgende thema's
project (Thema 2) Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit
program Knowledge for Climate (KfC)
theme HS2 Hotspotoverstijgende thema's
project (Thema 3) Klimaatbestendig maken van het platteland
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.