Knowledge for Climate

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
Record number 2092611
Title Een klimaatadaptief Nederland : sneller, makkelijker en goedkoper
show extra info.
projectleiding Innovation Booster, Ir. Anthony Meyer zu Schlochtern en Ir. Akos Wetters ; auteurs Ir. Akos Wetters, Ir. Anthony Meyer zu Schlochtern, Talisa Ong en Mayra Kapteyn ; bijdragen Rijk van Oostenbrugge, Sonja Döpp en Pier Vellinga
Author(s) Meyer zu Schlochtern, A. ; Wetters, A. ; Ong, T. ; Kapteyn, M. ; Oostenbrugge, R. van ; Döpp, S. ; Vellinga, P.
Publisher [Nederland] : Innovation Booster
Publication year 2015
Description 1 online resource (PDF, 81 pagina's) illustraties
Notes Dit onderzoeksproject werd uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (www.kennisvoorklimaat.nl). - Dit onderzoeksprogramma wordt medegefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Online full text
Keyword(s) (cab) climatic change / climate adaptation / environmental policy / stakeholders
Categories Climatic Change
Publication type Monograph
Language Dutch; Flemish
About (Dutch) Het is een feit dat het klimaat verandert, we zien het bijna dagelijks. Nederland moet in zijn geheel, nu echt mee in de innovatiekansen en -uitdagingen die klimaatverandering biedt. Dit rapport geeft inzicht in hoe verschillende domeinen en stakeholders hun innovatiecapaciteit kunnen vergroten om makkelijker, goedkoper en sneller een klimaatadaptief Nederland te realiseren. Het Actieplan biedt hierbij een houvast en handvatten om de eerste stappen te zetten. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, is een actieplan opgesteld waarin per domein en per stakeholder een voorzet voor de oplossing wordt geven. Indien relevant, zijn de actiepunten onderbouwd met uitgewerkte concepten en voorbeelden. De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek naar innovatie in klimaatadaptatie vormen samen een van de bouwstenen van de Nationale Adaptatiestrategie 2016 (NAS 2016).
KfC/CcSP  
program Knowledge for Climate (KfC)
theme PvA KA Plan van Aanpak Klimaatadaptatie (PBL)
project (PBL06) Onderzoek naar innovatie in klimaatadaptatie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.