Knowledge for Climate

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
Record number 2092973
Title How mainstream is mainstreaming? : the integration of climate adaptation into urban policy
show extra info.
Caroline J. Uittenbroek
Author(s) Uittenbroek, C.J.
Publisher Utrecht : Utrecht University
Publication year 2014
Description 1 online resource (PDF, 180 pagina's) illustraties
Notes The research presented in this dissertation was conducted at Utrecht University, Faculty of Geosciences and in collaboration with University of Amsterdam, Faculty of Social Sciences. The research was carried out within the Dutch research program Knowledge for Climate, Climate Proof Cities (Theme 4), which was funded by the Ministry of Infrastructure and the Environment
ISBN 9789461825117
Online full text
Keyword(s) (cab) climatic change / climate adaptation / governance / urban areas / municipalities / rotterdam / amsterdam
Categories Climatic Change
Publication type PhD thesis
Language English
About (Dutch) Hoewel een toenemend aantal gemeenten zich bewust is van de eventuele gevolgen van klimaatverandering en hun mogelijke rol in het organiseren van klimaatadaptatie, komt de planning en uitvoering van adaptatiemaatregelen slechts langzaam op gang. Verschillende barrières hinderen klimaatadaptatie. De integratie van klimaatadaptatie in andere beleidsdomeinen, ook wel mainstreaming genoemd, stimuleert mogelijk effectievere beleidsvorming door het vervlechten van doelen, het efficiënter inzetten van middelen en het verzekeren van duurzame investeringen. Hoewel dit een veelbelovende governance-aanpak is, bestaat er geen eenduidig discours omtrent mainstreaming. Twee Nederlandse steden, Amsterdam en Rotterdam, worden gebruikt als casestudies om de veronderstellingen over de rol van politiek draagvlak te verfijnen.
KfC/CcSP  
program Knowledge for Climate (KfC)
theme HS2 Hotspotoverstijgende thema's
project (Thema 4) Klimaatbestendige steden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.