Knowledge for Climate

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
Record number 2093763
Title Veldproef ondergrondse zoetwaterberging in zout grondwater : (Pilot ASR Prominent)
show extra info.
K.G. Zuurbier, Dr. Ir. M. Paalman
Author(s) Zuurbier, K.G. ; Paalman, M.
Publisher Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat
Publication year 2014
Description 1 online resource (PDF, 58 pagina's) illustraties
Notes KWR rapportnummer: KWR 2014.011. - KvK 115/2014. - Dit onderzoeksproject (‘Optimized Aquifer Storage and Recovery of freshwater in saline aquifers’) wordt uitgevoerd in het kader van het Nationaal Onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat (www.kennisvoorklimaat.nl). Dit onderzoekspro-gramma wordt medegefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. - Op omslag nog vermeld: Pilot ASR Prominent
ISBN 9789490070816
Online full text
Keyword(s) (cab) water supply / precipitation / fresh water / water storage / salt water intrusion / greenhouse horticulture / aquifers / field tests / westland
Categories Hydrology
Publication type Monograph
Language Dutch; Flemish
About (Dutch) In de herfst/winter wordt een groot deel van het hemelwateroverschot in het Westland afgevoerd naar zee. In de zomer kent het gebied echter een structureel gietwatertekort. Daarvoor kan ondergrondse wateropslag een oplossing bieden. ‘Ondergrondse wateropslag’ (ook wel Aquifer Storage and Recovery of ASR genoemd) is het infiltreren van periodieke zoetwateroverschotten in ondergrondse watervoerende pakketten, met als doel dit te onttrekken in perioden van een tekort aan zoet water. In dit project is onderzocht hoe de ASR techniek geoptimaliseerd kan worden met een uitgekiend puttensysteem, waarmee ook uit verzilte waterpakketten een groot deel van het zoet water te herwinnen is.
KfC/CcSP  
program Knowledge for Climate (KfC)
theme HS Hotspots
project (HSHL3.2) Optimized Aquifer Storage and Recovery of freshwater
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.