Knowledge for Climate

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
Record number 2100742
Title Hotspot Grote Rivieren : regionale adaptatiestrategie
show extra info.
redactie: Harold van Waveren
Author(s) Waveren, H. van
Publisher Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat
Publication year 2015
Description 1 online resource (PDF, 59 pagina's) illustraties
Notes KvK rapportnummer: KVK154/2015. - Dit rapport is samengesteld op basis van onderzoek door het programma Kennis voor Klimaat en andere studies uitgevoerd in het kader van het Deltaprogramma
ISBN 9789492100153
Online full text
Keyword(s) (cab) climatic change / climate adaptation / flood control / rivierengebied / physical planning / adaptation / cooperation / dykes / stream flow / river regulation / water management
Categories Climatic Change / Physical Planning (General) / Water Management (General)
Publication type Monograph
Language Dutch; Flemish
About (Dutch) ‘Dijkversterking en rivierverruiming in een krachtig samenspel’. Dat is het motto van de voorkeurstrategie van het Deltaprogramma voor het rivierengebied. Daar zou nog een ander motto aan kunnen worden toegevoegd: ‘Wateropgave en ruimtelijke adaptatie in een krachtig samenspel’. Aan de inhoudelijke uitwerking van deze laatste benadering is in Kennis voor Klimaat, maar ook in het Deltaprogramma, hard gewerkt. Als we erin slagen een adaptatiestrategie te implementeren waarin dijken, rivierverruiming en ruimtelijke adaptatie in een krachtig samenspel worden vormgegeven, ontstaat niet alleen een veiliger, maar ook aantrekkelijker rivierenlandschap, waarin het nog mooier is om te wonen, werken en recreëren.
KfC/CcSP  
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.