Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 21

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: achternaam==Dijk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Simulating the expansion of large-sized farms in rural Netherlands: a land exchange model \ Multi-agent-based simulation XIV : International Workshop, MABS 2013, Saint Paul, MN, USA, May 6-7, 2013, Revised selected papers [Conference proceedings]
Alam, S.J. \ Bakker, M.M. \ Karali, E. \ Dijk, J. van \ Rounsevell, M.D. \ 2014
This paper introduces a data-driven agent-based simulation model of rural land exchange in the Netherlands. The model development process is part of an ongoing research program aiming at understanding the effects of climate change and socioeconomic d ...
help
Synthesis of projects “3.1 Allocating public and/or private responsibilities” & “3.2 Implementing climate adaptation: public policies and private initiatives” [Monograph]
Mees, H. \ Dijk, H. \ 2014
The two research projects that make up WP3 compliment each other. While project 3.1 is defined by the analysis of the context-ridden concreteness of existing governance arrangements, the research in project 3.2 is (mostly) based on context-free analy ...
help
A method for the deliberate and deliberative selection of policy instrument mixes for climate change adaptation \ Ecology & society : a journal of integrative science for resilience and sustainability [Scientific article]
Mees, H.L.P. \ Dijk, J. \ Soest, D. van \ Driessen, P.P.J. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Runhaar, H.A.C. \ 2014
Policy instruments can help put climate adaptation plans into action. Here, we propose a method for the systematic assessment and selection of policy instruments for stimulating adaptation action. The multi-disciplinary set of six assessment criteria ...
help
Zoetwatervoorziening, KRW en Natura 2000 : case klimaatcorridor veenweidegebied [Presentation]
Veraart, J. \ Vos, C. \ Spijkerman, A. \ Witte, F. \ Dijk, J. van \ 2013
Laagveengebieden liggen aan het infuus en de afhankelijkheid van inlaatwater zal in droge zomers toenemen met klimaatverandering. Dat inlaatwater wordt mogelijk steeds brakker, door lagere afvoeren van de Rijn en toename van brakke kwel in de polders ...
help
(Re)allocating responsibilities and risks: Implementing climate adaptation policies [Fact sheet]
Dijk, J.J. \ 2013
This project focuses on how policy instruments such as taxes, tradable permits, (smart) subsidies, and procurement auctions can stimulate the supply of climate adaptation services in a way that is efficient, effective, legitimate and fair. Given the ...
help
Zoetwatervoorziening, KRW en Natura 2000 : case Klimaatcorridor veenweidegebied [Presentation]
Veraart, J. \ Vos, C. \ Spijkerman, A. \ Witte, F. \ Dijk, J. van \ 2013
Inzicht in de effecten van de zoetwaterstrategieën (Deltaprogramma) op Natura2000 en KWR doelen in Veenweidegebied • Meekoppelkansen • Knelpunten. Kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april, Wageningen.
help
The governance of adaptation to climate change : a collaborative action research programme to develop and test legitimate, effective and resilient governance arrangements for climate adaptation : midterm review [Monograph]
Termeer, C.J.A.M. \ Vliet, M. van \ Berkhout, F.G.H. \ Driessen, P. \ Leroy, P. \ Rijkswick, H.F.M.W. van \ Soest, D.P. van \ Teisman, G.R. \ Buuren, W. van \ Dewulf, A.R.P.J. \ Huitema, D. \ Meijerink, S. \ Runhaar, H.A.C. \ Wiering, M.A. \ Boezeman, D. \ Broekhoven, S. van \ Dieperink, C. \ Dijk, J.J. \ Eshuis, J. \ Gilissen, H.K. \ Junnikkala, M.J. \ Keessen, A.M. \ Kempen, J. van \ Lamoen, F.B.A. van \ McFadgen, B. \ Mees, H.L.P. \ Morales, I. \ Os, V. van \ Verkerk, J. \ Vink, M.J. \ 2012
The Knowledge for Climate, Governance of Adaptation programme aims to integrate existing knowledge from the fields of public administration, economics, political science, spatial planning, law, environmental studies and psychology. Through close coop ...
help
(Re)allocating responsibilities and risks [Poster]
Dijk, J. \ Soest, D. van \ 2012
This project focuses on how policy instruments such as taxes, tradable permits, smart subsidies and procurement auctions can stimulate the supply of climate adaptation services in a way that is efficient Poster presented at Midterm Assessment, 4 Oct. ...
help
Zandmotor moet zandhonger stillen : deltaprogramma kust, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Dijk, T. van \ 2012
Een kunstmatig schiereiland bij Ter Heijde moet de kust voeden met sediment. Wetenschappers kijken of zo'n 'zandmotor' het Nederlandse antwoord kan zijn op de zeespiegelstijging.
help
Connecting micro and macro: bringing case studies and model-based approaches together in analysing patterns of vulnerability to global environmental change [Presentation]
Hilderink, H. \ Sietz, D. \ Neumann, K. \ Dijk, H. van \ Kok, M. \ 2012
Research questions: 1. Which causal mechanisms underlie patterns of vulnerability in drylands following a systematic analysis of local level case studies of human-environment interactions? 2. Which patterns of vulnerability emerge out of a cluster an ...
help
Connecting micro and macro: bringing case-studies and model-based approaches together in analysing patterns of vulnerability to global environmental change [Monograph]
Dijk, H. van \ 2012
The objective of this project is to build bridges between quantitative system dynamic simulation models that are developed at PBL (IMAGE/GISMO) and qualitative case-studies by attempting to upscale lessons learned from local case-studies through Qual ...
help
De implementatie van adaptatie : barrières en mogelijkheden voor flexibele governance-arrangementen [Monograph]
Ellen, G.J. \ Breman, B. \ Dijk, J.J. \ Franssen, R.J.M. \ Keessen, A.M. \ Kuindersma, W. \ Lamoen, F. van \ Buuren, M.W. van \ Leeuwen, C.J.W.G. van \ Soest, D. van \ [2012]
Met dit project heeft een consortium samen met partijen uit de beleidspraktijk handvatten ontwikkeld met betrekking tot de vraag op welke manier adaptatie-strategieën flexibel geïmplementeerd kunnen worden en welke rol reflexieve monitoring daarbij k ...
help
Biomass on peat soils? : feasibility of bioenergy production under a climate change scenario \ Land-use modelling in planning practice [Scientific article]
Kuhlman, T. \ Verburg, R. \ Dijk, J. van \ Phan-Drost, N. \ 2011
Energy security has become a priority as the world’s population increases and its standard of living improves, thus increasing energy consumption. As the demand for energy increases, there is growing concern about the possible exhaustion of finite su ...
help
Simulation of future land use for developing a regional spatial strategy : the case of the Province of Overijssel \ Land-use modelling in planning practice [Scientific article]
Koekoek, A. \ Koomen, E. \ Loonen, W. \ Dijk, E. \ 2011
Many geo-information tools, such as visioning, storytelling, forecasting, analysis, sketching, and evaluation, appear to be rarely used for spatial planning. Land Use Scanner’s model has the ability to assist in many of these planning-specific tasks. ...
help
De economische efficiëntie van agrarisch natuurbeheer \ ESB Economisch statistische berichten [Article]
Soest, D. van \ Dijk, J. \ 2011
Agrarisch natuurbeheer is een vorm van publiek-private samenwerking waarin boeren door de overheid financieel worden gecompenseerd voor de gemaakte beheerkosten als de ecologische kwaliteit van hun land verbeteren. Maar omdat boeren meer informatie h ...
help
Waterslot in het Spui : ‘hoogwaterkeringen onder architectuur’ [Presentation]
Dijk, A. \ 2010
Multifunctionele dijken en beweegbare hoogwaterkeringen: architectonische mogelijkheden.
help
Simulating land-use change in a regional planning context \ Applied spatial analysis and planning [Scientific article]
Koomen, E. \ Koekoek, A. \ Dijk, E. \ 2010
Land-use simulation can provide important information to regional spatial planning. This paper introduces the application of a detailed land-use model in different phases of the development of a Regional Spatial Strategy for the Dutch province of Ove ...
help
Toekomstbeeld broeikasgasbalans van het Nederlandse landschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Article]
Moors, E.J. \ Hutjes, R.W.A. \ Dolman, A.J. \ Vermaat, J.E. \ Kuikman, P.J. \ Dijk, J. van \ 2010
De mondiale emissies van CO2 zijn de afgelopen jaren substantieel gestegen. Een afbuiging van deze trend lijkt noodzakelijk, wil de concentratie in de atmosfeer niet te hoog oplopen. De internationale gemeenschap probeert die te realiseren door stevi ...
help
Multifunctionele beweegbare waterkeringen [Monograph]
Dijk, A. \ Ziel, F. van der \ [2010]
In het onderzoek naar een Afsluitbaar Open Rijnmond (AOR) wordt gekeken of Rotterdam en de Drechtsteden voor de toekomst met beweegbare waterkeringen in de rivieren (rivierkeringen) beschermd kunnen worden tegen het wassende water. Deze keringen moet ...
help
Omgevingsvisie Overijssel : beleidsproces en plan-MER parallel \ Toets : vakblad over effectrapportage [Article]
Dijk, E. \ Kuijpers-Linde, M. \ 2010
De nieuwe Omgevingsvisie van de provincie Overijssel zet de lijnen uit voor de ruimtelijke ontwikkelingen en investeringen tot 2030. Die kennisbasis hiervoor is geleverd door een plan-MER dat parallel aan het beleidsproces is opgesteld, en daardoor d ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.