Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 9 / 9

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: achternaam==Ellen
Check title to add to marked list
Sort by
help
Implementatie Canvas : Beleidsarangementen voor Meegroei-concepten [Presentation]
Brugge, R. van der \ Ellen, G.J. \ Horst, S. van der \ 2014
Brugge, R. van der, Ellen, G.J., Horst, S. van der (2014). Implementatie Canvas, Praktijkconferentie governance van klimaatadaptatie, 13 maart. Kennismaken met het tool Implementatiecanvas : Inzicht krijgen in de implementatie van klimaatadaptatiemaa ...
help
Multilevel governance voor meerlaagsveiligheid : met maatwerk meters maken [Monograph]
Buuren, A. van \ Teisman, G. \ Ellen, G.J. \ Verkerk, J. \ Horst, S. van der \ 2013
Het is niet eenvoudig om in een land dat excelleert in deltatechnologie en sinds 1953 een streng regime heeft om haar dijken op sterkte te houden, na te denken over vormen van waterveiligheid waarbij ook de ruimtelijke ordening en de rampenbeheersing ...
help
Afspraken maken over implementatie : flexibele beleidsarrangementen reflexieve monitoring! & Schakelen tussen de schalen [Presentation]
Ellen, J. \ 2013
Uit (onderzoeks)projecten blijkt dat bij klimaatadaptatie de fase van implementatie / keuzes maken lastig is: •risico minimalisatie en maximalisatie rendement •korte en lange termijn verbinden •noodzaak en mogelijkheden voor aanpassen van gemaakte af ...
help
Participatory monitoring as a tool for climate adaptation policy [Presentation]
Kuindersma, W. \ Ellen, G.J. \ [2013]
The need for Participatory Monitoring. Presentation on European Climate Change Adaptation Conference 2013.
help
Afspraken maken over de realisatie van klimaatadaptatie maatregelen [Fact sheet]
Ellen, G.J. \ Franssen, R. \ [2012]
De hoofdvraag van dit project: “Kunnen overheden de implementatie van klimaatadaptatie maatregelen faciliteren met flexibele arrangementen, die geborgd worden met reflexieve monitoring?”
help
De implementatie van adaptatie : barrières en mogelijkheden voor flexibele governance-arrangementen [Monograph]
Ellen, G.J. \ Breman, B. \ Dijk, J.J. \ Franssen, R.J.M. \ Keessen, A.M. \ Kuindersma, W. \ Lamoen, F. van \ Buuren, M.W. van \ Leeuwen, C.J.W.G. van \ Soest, D. van \ [2012]
Met dit project heeft een consortium samen met partijen uit de beleidspraktijk handvatten ontwikkeld met betrekking tot de vraag op welke manier adaptatie-strategieën flexibel geïmplementeerd kunnen worden en welke rol reflexieve monitoring daarbij k ...
help
Multifunctioneel landgebruik als adaptatiestrategie voor klimaatverandering [Presentation]
Ellen, G.J. \ 2011
Presentatie van Deltares ten behoeve ruimtelijke ontwikkelingen in Noord-Brabant. Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Multifunctioneel landgebruik als adaptatiestrategie : puzzelen met ondernemers en beleidsmakers [Monograph]
Ellen, G.J. \ Hommes, S. \ Kalweit, A.M. \ Lamoen, F. van \ Maring, L. \ Melisie, E.-J. \ Paalman, M. \ Peerdeman, K. \ Rooij, S.A.M. van \ Steingröver, E.G. \ cop. 2011
Het Brabantse landelijke gebied is een dicht bevolkt en gereguleerd landschap. De vraag naar ruimte is groot en vaak conflicterend. Klimaatadaptatie maatregelen gericht op het omgaan met de effecten van klimaatverandering kunnen een extra ruimteclaim ...
help
Multifunctioneel landgebruik [Fact sheet]
Ellen, G.J. \ 2010
Het Brabantse landelijke gebied is – ondanks haar rurale karakter – een dichtbevolkt en gereguleerd landschap. De vraag naar ruimte is groot en vaak conflicterend. Adaptatiemaatregelen gericht op het omgaan met de effecten van klimaatverandering kunn ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.