Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 5 / 5

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: achternaam==Franssen
Check title to add to marked list
Sort by
help
Combining water infrastructures [Presentation]
Franssen, R. \ 2014
Deltas in Practice Theme 3: Developing multipurpose infrastructure for climate resiliency (continued), Session DP 3.1: Combining water infrastructures, Rosalie Franssen, Deltares, the Netherlands (2014). Presented at the international conference Delt ...
help
Flexibele peilen in het IJsselmeer last of zegen? [Presentation]
Roosjen, R. \ Franssen, R. \ 2013
Het peilbeheer van IJsselmeer: op weg naar dynamisch waterbeheer: "de komende weken wordt het droog, zet de peilen maar vast omhoog, nu het nog kan.” Hoe kan je een gebied zo inrichten, dat je een kleine verandering in peil makkelijk op kan vangen, E ...
help
Afspraken maken over de realisatie van klimaatadaptatie maatregelen [Fact sheet]
Ellen, G.J. \ Franssen, R. \ [2012]
De hoofdvraag van dit project: “Kunnen overheden de implementatie van klimaatadaptatie maatregelen faciliteren met flexibele arrangementen, die geborgd worden met reflexieve monitoring?”
help
De implementatie van adaptatie : barrières en mogelijkheden voor flexibele governance-arrangementen [Monograph]
Ellen, G.J. \ Breman, B. \ Dijk, J.J. \ Franssen, R.J.M. \ Keessen, A.M. \ Kuindersma, W. \ Lamoen, F. van \ Buuren, M.W. van \ Leeuwen, C.J.W.G. van \ Soest, D. van \ [2012]
Met dit project heeft een consortium samen met partijen uit de beleidspraktijk handvatten ontwikkeld met betrekking tot de vraag op welke manier adaptatie-strategieën flexibel geïmplementeerd kunnen worden en welke rol reflexieve monitoring daarbij k ...
help
Climate Change and Global water resources [Presentation]
Ludwig, F. \ Kabat, P. \ Alcamo, J. \ Voss, F. \ Biemans, H. \ Vliet, M. van \ Franssen, W. \ Hadelland, I. \ Clark, D. \ 2009
Fulco Ludwig (2009). Climate Change and Global Water Resources, presented at the Holland Climate House on December 11, COP15, Copenhagen (Wageningen University). How will climate change affect global water resources?
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.