Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 25

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: achternaam==Gupta
Check title to add to marked list
Sort by
help
Climate-proof planning for flood-prone areas: assessing the adaptive capacity of planning institutions in the Netherlands \ Regional environmental change [Scientific article]
Brink, M.A. van den \ Meijerink, S. \ Termeer, C.J.A.M. \ Gupta, J. \ 2014
It is generally acknowledged that adapting lowlying, flood-prone deltas to the projected impacts of climate change is of great importance. Deltas are densely populated and often subject to high risk. Climate-proof planning is, however, not only a new ...
help
Institutions for adaptation: do institutions allow society to adapt to the impacts of climate change? [Monograph]
Gupta, H. \ Termeer, C.J.A.M. \ Biesbroek, G.R. \ Klostermann, J.E.M. \ Bergsma, E. \ Brink, M.A. van den \ Jong, P. de \ Meijerink, S.V. \ Nooteboom, S.G. \ cop. 2011
Historisch gezien hebben instituties (formele en informele sociale regels en interactiepatronen) zich altijd ontwikkeld als reactie op sociale problemen, waaronder milieuproblemen. De laatste decennia worden gekenmerkt door toenemende economische ont ...
help
The adaptive capacity wheel: a method to assess the inherent characteristics of institutions to enable the adaptive capacity of society \ Environmental science & policy [Scientific article]
Gupta, J. \ Termeer, C.J.A.M. \ Klostermann, J.E.M. \ Meijerink, S. \ Brink, M.A. van den \ Jong, P. \ Nooteboom, S.G. \ Bergsma, E.J. \ 2010
Climate change potentially brings continuous and unpredictable changes in weather patterns. Consequently, it calls for institutions that promote the adaptive capacity of society and allow society to modify its institutions at a rate commensurate with ...
help
Applying the adaptive capacity wheel on the background document of the content analysis [Monograph]
Klostermann, J. \ Bergsma, E. \ Gupta, J. \ Jong, P. \ 2010
This document builds on the detailed assessment of the 93 policy instruments that are relevant to a study of adaptation strategies in the Netherlands in four key sectors: agriculture, nature, water and spatial policy. This document first explains the ...
help
Are Dutch institutions able to adapt to climate change [Presentation]
Gupta, J. \ 2010
Deltas in Depth Theme 6: Governance and economics of climate adaptation, Session DD 6.2: Regional strategies of climate adaptation:concepts and Dutch examples. Are Dutch institutions able to adapt to climate change, Prof.dr. Joyeeta Gupta, VU Univers ...
help
Houden we met polderen de Nederlandse polders wel droog? [Brochure]
Termeer, K. \ Gupta, J. \ 2010
Onderzoekers van de universiteiten van Wageningen, Amsterdam (VU/IVM), Nijmegen en Delft hebben gekeken of de Nederlandse bestuurlijke instituties wel in staat zijn om deze grote uitdagingen op het terrein van klimaatadaptie aan te kunnen. Dit berich ...
help
Institutions for climate adaptation: an inventory of institutions in the Netherlands that are relevant for climate change [Monograph]
Klostermann, J. \ Gupta, J. \ Jong, P. \ Bergsma, E. \ Meijerink, S. \ Nooteboom, S. \ Brink, M. van den \ Termeer, K. \ [2010]
One of the goals of project IC12, a research project of the Climate changes Spatial Planning programme, is to assess if the formal institutions operating in the Netherlands are improving or hampering adaptive capacity. In order to answer the research ...
help
How Dutch institutions enhance the adaptive capacity of society [Monograph]
Gupta, J. \ Termeer, K. \ Bergsma, E. \ Biesbroek, R. \ Brink, M. van den \ Jong, P. \ Klostermann, J. \ Meijerink, S. \ Nooteboom, S. \ 2010
This report examines the adaptive capacity of the institutional framework of the Netherlands to cope with the impacts of climate change. Historically, institutions have evolved incrementally to deal with existing social problems. They provide norms a ...
help
Mainstream climate change in Development [Presentation]
Gupta, J. \ 2009
Joyeeta Gupta (2009). Mainstream Climate Change in Development - not Development Cooperation, presented at the Holland Climate House on December 12, COP15, Copenhagen. Problem is: paradigm shift towards mainstreaming climate change in development coo ...
help
Institutions and Adaptive Capacity [Presentation]
Gupta, J. \ Termeer, K. \ 2009
Joyeeta Gupta (2009). Institutions and Adaptive Capacity, presented at the Holland Climate House on December 12, COP15, Copenhagen (IVM-VU). Adaptive capacity in relation to institutions: – The extent to which institutions enable actors to adapt to c ...
help
Het adaptieve vermogen van het Nationaal Waterplan \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Klostermann, J.E.M. \ Biesbroek, G.R. \ Jong, P. \ Gupta, J. \ Bergsma, E. \ 2009
Het probleem van klimaatverandering vraagt om adaptief vermogen: niet alleen in de vorm van nieuwe harde infrastructuur, maar ook in de vorm van nieuwe soorten beleid en wetgeving. Maakt het huidige stelsel van Nederlands beleid, wet- en regelgeving ...
help
IC12 institutions for adaptation: are Dutch institutions capable of adapting to climate change? [Poster]
Gupta, J. \ Termeer, K. \ Klostermann, J. \ Meijerink, S. \ Brink, M. van den \ Jong, P. \ Nooteboom, S. \ Biesbroek, R. \ Bergsma, E. \ [2009]
This poster addresses the question: How can the inherent characteristics of institutions to stimulate the adaptive capacity of society to climate change from local through to national level be assessed?
help
Case study on individual responsibility [Poster]
Bergsma, E. \ Gupta, J. \ Jong, P. de \ [2009]
This poster aims to explain how the institutions regarding individual responsibility affect the adaptive capacity in different contexts. The paper uses a case study approach in which stakeholders are interviewed and the analysis is then structured al ...
help
Content analysis [Poster]
Klostermann, J. \ Bergsma, E. \ Gupta, J. \ Jong, P. de \ [2009]
This poster aims to explain how the formal institutions with respect to water, agricultural, spatial planning and nature perform in relation to promoting the adaptive capacity of society. Poster presented at the UNFCCC COP15 in Copenhagen
help
Het 'adaptieve vermogen' van het ontwerp Nationaal Waterplan : in hoeverre bevordert het ontwerp Nationaal Waterplan het vermogen van de Nederlandse samenleving om zich aan te passen aan klimaatverandering? [Monograph]
Klostermann, J. \ Jong, P. \ Gupta, J. \ Biesbroek, R. \ 2009
Het adaptatiewiel is door Kennis voor Klimaat toegepast op het te voeren waterbeleid (Nationaal Waterplan, 2008) in Nederland. In de inspraakreactie levert KvK commentaar op het NWP, maar wijst ook de sterke kanten van het ontwerp Nationaal Waterplan ...
help
Institutions for climate change : case study on individual responsibility [Monograph]
Bergsma, E. \ Gupta, J. \ Jong, P. \ 2009
A key element of the adaptation to climate change strategy of the Netherlands Government is changing the roles and responsibilities of different social actors. One aspect is emphasising the role of individuals and their own responsibility in dealing ...
help
IC12 Werkdocument 4 : verslag bijeenkomst IC12-team "Instituties voor adaptatie", 4 maart 2009, Academiegebouw Utrecht [Monograph]
Nooteboom, S. \ Gupta, J. \ Termeer, K. \ Klostermann, J. \ Meijerink, S. \ Brink, M. van den \ Jong, P. \ Biesbroek, R. \ 2009
De projectgroep IC12 van Klimaat voor Ruimte onderzoekt de adaptiviteit van instituties in relatie tot klimaatverandering. Op basis van theorie is een adaptatiewiel voor de adaptiviteit van instituties ontworpen. We willen graag weten of deze herkend ...
help
State of the art on the legal and policy literature on adaptation to climate change: towards a research agenda [Monograph]
Gier, T. de \ Gupta, J. \ Rijswick, M. van \ 2009
Dit rapport beschrijft de juridische vragen die voortvloeien uit het internationale klimaatregime, de belangrijkste juridische concepten zoals het „no-harm-principle‟, het „ability-to-pay-principle‟ en de ontwikkeling die men waarneemt richting een m ...
help
Verkenning van onderzoeksthema' s over klimaat adaptatie : ruimtelijke-economische verkenning [Presentation]
Gupta, J. \ Gier, T. de \ Rijswick, M. van \ [2008]
Powerpoint-presentatie over de studie die tot doel had een inventarisatie van bijdragen aan de wetenschappelijke literatuur waarin klimaatadaptatie vanuit een ruimtelijk-economisch perspectief wordt geadresseerd, en het benoemen van relevante onderzo ...
help
Instituties voor adaptatie: is de Nederlandse institutionele structuur in staat zich aan te passen aan klimaatverandering? [Fact sheet]
Gupta, J. \ Termeer, K. \ 2008
Veel overheden proberen hun beleid meer in overleg met andere maatschappelijke partijen vorm te geven (van ‘government’ naar ‘governance’). Leent deze interactieve beleidsstijl zich wel voor een probleem als klimaatverandering? In het onderzoek wordt ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.