Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 15 / 15

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: achternaam==Keessen
Check title to add to marked list
Sort by
help
The rationales of resilience in English and Dutch flood risk policies \ Journal of water and climate change [Scientific article]
Wiering, M. \ Green, C. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Priest, S. \ Keessen, A.M. \ 2015
We compared the governance of flood risk in England and the Netherlands, focusing on the general policies, instruments used and underlying principles. Both physical and political environments are important in explaining how countries evolved towards ...
help
Participatie in watermanagement : goed voorbeeld doet volgen? \ Nederlands juristenblad : weekblad behorende bij de Nederlandse jurisprudentie [Scientific article]
Keessen, A. \ Daalen, L. van \ Buuren, M.W. van \ 2014
Verschillende rapporten over participatie, zoals van de Commissie Elverding, de Ombudsman en de WRR, bevelen overheden aan de participatie te versterken. Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met participatie? In dit artikel wordt burgerparticipatie be ...
help
The role of solidarity in Dutch Adaptation Strategies [Presentation]
Keessen, A. \ 2014
Deltas in Depth Theme 9: Engaging the public in adaptation Governance. Session DD 9.6: The role of solidarity in Dutch Adaptation Strategies, Dr. Andrea Keessen, Utrecht University, the Netherlands (2014). Presented at the International Conference De ...
help
Klimaatadaptie in het waterbeheer : creatieve oplossingen, flexibele arragementen? [Monograph]
Buuren, A. van \ Brinxma, M. \ Eshuis, J. \ Leeuwen, C. van \ Keessen, A. \ [2013]
Doel van dit project was om op basis van een negental casestudies te achterhalen in welke mate en in welke vorm er gekozen werd voor flexibele arrangementen bij de implementatie van adaptatiemaatregelen, welke rol monitoring daarbij speelde en in wel ...
help
EU water governance : striking the right balance between regulatory flexibility and enforcement? \ Ecology & society : a journal of integrative science for resilience and sustainability [Scientific article]
Green, O.O. \ Garmestani, A.S. \ Rijswick, H.F.M.W. \ Keessen, A.M. \ 2013
Considering the challenges and threats currently facing water management and the exacerbation of uncertainty by climate change, the need for flexible yet robust and legitimate environmental regulation is evident. The European Union took a novel appro ...
help
Overheidsaansprakelijkheid voor buitendijks bouwen [Fact sheet]
Keessen, A.M. \ 2013
Omdat er geen wettelijke veiligheidsnorm voor buitendijks gebied is, is de waterbeheerder (Rijkswaterstaat en de waterschappen) niet verplicht om te zorgen voor een bepaald niveau van veiligheid in buitendijkse gebieden. Juridisch gezien, maken buite ...
help
Embedding adaptive management into the legal framework: examples from the Netherlands [Presentation]
Keessen, A. \ [2013]
Adaptive management; four Dutch cases: Noordwijk, Overdiepse polder, Waterhouderij, Essche Stroom. Presentation on European Climate Change Adaptation Conference 2013.
help
The governance of adaptation to climate change : a collaborative action research programme to develop and test legitimate, effective and resilient governance arrangements for climate adaptation : midterm review [Monograph]
Termeer, C.J.A.M. \ Vliet, M. van \ Berkhout, F.G.H. \ Driessen, P. \ Leroy, P. \ Rijkswick, H.F.M.W. van \ Soest, D.P. van \ Teisman, G.R. \ Buuren, W. van \ Dewulf, A.R.P.J. \ Huitema, D. \ Meijerink, S. \ Runhaar, H.A.C. \ Wiering, M.A. \ Boezeman, D. \ Broekhoven, S. van \ Dieperink, C. \ Dijk, J.J. \ Eshuis, J. \ Gilissen, H.K. \ Junnikkala, M.J. \ Keessen, A.M. \ Kempen, J. van \ Lamoen, F.B.A. van \ McFadgen, B. \ Mees, H.L.P. \ Morales, I. \ Os, V. van \ Verkerk, J. \ Vink, M.J. \ 2012
The Knowledge for Climate, Governance of Adaptation programme aims to integrate existing knowledge from the fields of public administration, economics, political science, spatial planning, law, environmental studies and psychology. Through close coop ...
help
Adaptation strategies are based on normative choices [Poster]
Rijswick, M. van \ Keessen, A. \ Gilissen, H.K. \ 2012
The choices to be made: → Should adaptation be a private responsibility or a shared responsibility? → Is it about the protection of individual rights or of common goods? Presented at the Midterm Assessment, 4 October, Amsterdam, the Netherlands.
help
Adaptation to climate change in European water law and policy \ Utrecht Law Review [Scientific article]
Keessen, A.M. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2012
Climate change exacerbates the challenges that water management nowadays has to deal with. This highlights the need for a legal framework that promotes adaptation by addressing the ecological value of water and the risks of flooding and drought. This ...
help
Adaptatie aan klimaatverandering: de regulering van ontziltingsinstallaties ten behoeve van de zoetwatervoorziening \ Milieu en recht [Article]
Pelamonia, J. \ Keessen, A.M. \ 2012
Dit artikel behandelt de vraag of ontziltingsinstallaties een oplossing kunnen vormen voor de drinkwaterbehoefte in West-Nederland en zo ja, hoe deze gereguleerd moeten worden. Wij onderzoeken welke materiële eisen gelden op grond van het Europese en ...
help
Effectgerichte normen in het omgevingsrecht : de betekenis van kwaliteitseisen, instandhoudingsdoelstellingen en emissieplafonds voor de bescherming van milieu, water en natuur [Monograph]
Backes, C.W. \ Keessen, A.M. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2012
Het Europese milieurecht kent effectgerichte normstelling in verschillende soorten en maten. Deze normen beïnvloeden het recht en beleid in de lidstaten met betrekking tot bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, de waterkwaliteit, Natura 2000 of emissieplafo ...
help
De implementatie van adaptatie : barrières en mogelijkheden voor flexibele governance-arrangementen [Monograph]
Ellen, G.J. \ Breman, B. \ Dijk, J.J. \ Franssen, R.J.M. \ Keessen, A.M. \ Kuindersma, W. \ Lamoen, F. van \ Buuren, M.W. van \ Leeuwen, C.J.W.G. van \ Soest, D. van \ [2012]
Met dit project heeft een consortium samen met partijen uit de beleidspraktijk handvatten ontwikkeld met betrekking tot de vraag op welke manier adaptatie-strategieën flexibel geïmplementeerd kunnen worden en welke rol reflexieve monitoring daarbij k ...
help
Resilience-based thinking in European river basin management & the Dutch institutional arrangement for common pool resource management [Presentation]
Keessen, A. \ Rijswick, M. van \ 2011
Presented at Resilience 2011: Resilience, Innovation and Sustainability: navigating the complexities of global change. Tempe, Arizona, USA 11-16 March 2011.
help
Normative principles of adaptation : shifts in defining the public interest and the role of principles with regard to adaptation to climate change [Monograph]
Rijswick, M. van \ Wiering, M. \ Gilissen, H.K. \ Morales, I. \ Thorp, T. \ Keessen, A. \ 2011
This position paper concerns the research which will be done in work package 5 ‘Normative principles for adaptation’, which aims to elaborate the principles of legitimacy, effectiveness and resilience and to analyze their impact for the Dutch governa ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.