Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 6 / 6

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: achternaam==Tromp
Check title to add to marked list
Sort by
help
Adaptive flood risk management for unembanked areas in Rotterdam : co-creating governance arrangements for local adaptation strategies \ Action research for climate change adaptation : developing and applying knowledge for governance [Scientific article]
Buuren, M.W. van \ Duijn, M. \ Tromp, E. \ Veelen, P. van \ 2015
help
Governance van lokale adaptatiestrategieën, de casus Feijenoord [Monograph]
Berg, H. van den \ Buuren, A. van \ Duijn, M. \ Lee, D. van der \ Tromp, E. \ Veelen, P. van \ [2013]
De studie heeft als doel om kennis te ontwikkelen over alternatieve samenwerkingsvormen en arrangementen (juridisch, financieel en organisatorisch) die een geïntegreerde, gebiedsgerichte waterveiligheidsstrategie kunnen faciliteren. Het buitendijks g ...
help
Creating a water robust environment [Presentation]
Tromp, E. \ 2010
Deltas in Depth Theme 4: Climate change and climate proofing urban areas, Session DD 4.2: Flood risks and water management in the urban environment. Creating a water robust environment, Ellen Tromp, Deltares, the Netherlands (2010). Presented at the ...
help
GeoCheck klimaatbestendig inrichten [Brochure]
Tromp, E. \ Ven, F.H.M. van de \ 2010
Het klimaat verandert. Dat heeft op termijn gevolgen voor de ruimtelijke inrichting. Waterbeheer speelt een belangrijke rol bij het beperken van de gevolgen van het veranderende klimaat. Hierbij spelen de aspecten veiligheid, comfort en gezondheid ee ...
help
Klaar voor hoog water : verkennend onderzoek naar adaptieve strategieën in het buitendijks gebied in de hotspot Rotterdam [Monograph]
Batterbee, K. \ Dircke, P. \ Eshuis, L. \ Meyer, H. \ Tromp, E. \ Veelen, P. van \ Zevenbergen, C. \ 2010
De regio Rotterdam heeft een aanzienlijk areaal buitendijks gebied. De regio heeft de ambitie om de buitendijks gelegen gebieden de komende jaren te transformeren naar intensief gebruikt woon- en werkgebied. Deze gebieden krijgen naar verwachting te ...
help
Water robust building : a three step approach for the Netherlands linking planning, design, construction and exploitation [Monograph]
Ven, F.H.M. van de \ Gersonius, B. \ Graaf, R. de \ Luijendijk, E. \ Zevenbergen, C. \ Tromp, E. \ Valkenburg, L.A. \ [2010]
The results of the definition study Water Robust Building offer a methodology and an extensive overview of measures to make the urban area water robust. The methodology aims to embed water robust building in the process of increasing urbanisation.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.