Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 21

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: achternaam==Vliet
Check title to add to marked list
Sort by
help
The governance of adaptation to climate change and the need for actionable knowledge: the challenges of climate change adaptation and the promise of action research \ Action research for climate change adaptation : developing and applying knowledge for governance [Scientific article]
Buuren, M.W. van \ Vliet, M. van \ Termeer, C.J.A.M. \ 2015
help
A review of damage-reducing measures to manage fluvial flood risks in a changing climate \ Mitigation and adaptation strategies for global change : an international journal devoted to scientific, engineering, socio-economic and policy responses to environmental change [Scientific article]
Kreibich, H. \ Bubeck, P. \ Vliet, M. van \ Moel, H. de \ 2015
This review analyses potentials of land-use planning and private flood precautionary measures as components of adaptation strategies for global change. Focus is on their implementation, their damage-reducing effects and their potential contribution t ...
help
Combining backcasting and exploratory scenarios to develop robust water strategies in face of uncertain futures \ Mitigation and adaptation strategies for global change : an international journal devoted to scientific, engineering, socio-economic and policy responses to environmental change [Scientific article]
Vliet, M. van \ Kok, K. \ 2015
Water management strategies in times of global change need to be developed within a complex and uncertain environment. Scenarios are often used to deal with uncertainty. A novel backcasting methodology has been tested in which a normative objective ( ...
help
Adaptation to climate change in urban water management : flood management in the Rotterdam Rijnmond Area \ Understanding and Managing Urban Water in Transition [Scientific article]
Vliet, M. van \ Aerts, J.C.J.H. \ 2015
Many large coastal cities are located in deltas, which makes them vulnerable to floods. In many places flood damages have increased due to an increase in people and assets in the cities. This process is expected to continue. At the same time, climate ...
help
Action research for climate change adaptation : developing and applying knowledge for governance [Monograph]
Buuren, A. van \ Eshuis, J. \ Vliet, M. van \ [2015]
Governments all over the world are struggling with the question of how to adapt to climate change. They need information not only about the issue and its possible consequences, but also about feasible governance strategies and instruments to combat i ...
help
Evaluating the effect of flood damage-reducing measures: a case study of the unembanked area of Rotterdam, the Netherlands \ Regional environmental change [Scientific article]
Moel, H. de \ Vliet, M. van \ Aerts, J.C.J.H. \ 2014
Empirical evidence of increasing flood damages and the prospect of climatic change has initiated discussions in the flood management community on how to effectively manage flood risks. In the Netherlands, the framework of multi-layer safety (MLS) has ...
help
Developing robust governance strategies for uncertain futures : a combined backcasting and exploratory scenarios methodology [Presentation]
Vliet, M. van \ Kok, K. \ 2014
Presentation at Norwich Conference Earth System Governance. Norwich, UK, 1-3.7.2014
help
From flood prevention to multi-layer safety in the Dutch Delta: Governance Implication [Presentation]
Vliet, M. van \ 2014
Deltas in Depth Theme 9: Multilevel governance of adaptation in the Netherlands, Session DD 9.7: From flood prevention to multi-layer safety in the Dutch Delta: Governance Implication, PhD Mathijs van Vliet, Wageningen UR, the Netherlands (2014). Pre ...
help
Verzekeren van overstromingsschade [Brochure]
Kok, M. \ Vliet, L. van \ Klijn, F. \ 2014
In deze deltafact wordt inzicht gegeven in de manier waarop in Nederland nu met de schade als gevolg van overstromingen wordt omgegaan, en wordt een overzicht gegeven van de argumenten die leiden tot de verschillende stellingnames. Zo blijkt bijvoorb ...
help
The governance of adaptation to climate change : a collaborative action research programme to develop and test legitimate, effective and resilient governance arrangements for climate adaptation : midterm review [Monograph]
Termeer, C.J.A.M. \ Vliet, M. van \ Berkhout, F.G.H. \ Driessen, P. \ Leroy, P. \ Rijkswick, H.F.M.W. van \ Soest, D.P. van \ Teisman, G.R. \ Buuren, W. van \ Dewulf, A.R.P.J. \ Huitema, D. \ Meijerink, S. \ Runhaar, H.A.C. \ Wiering, M.A. \ Boezeman, D. \ Broekhoven, S. van \ Dieperink, C. \ Dijk, J.J. \ Eshuis, J. \ Gilissen, H.K. \ Junnikkala, M.J. \ Keessen, A.M. \ Kempen, J. van \ Lamoen, F.B.A. van \ McFadgen, B. \ Mees, H.L.P. \ Morales, I. \ Os, V. van \ Verkerk, J. \ Vink, M.J. \ 2012
The Knowledge for Climate, Governance of Adaptation programme aims to integrate existing knowledge from the fields of public administration, economics, political science, spatial planning, law, environmental studies and psychology. Through close coop ...
help
Deelrapport ruimtelijke ordening en bouwvoorschriften : juridische haalbaarheid van maatregelen Kop van Feijenoord [Monograph]
Vliet, M. van \ 2012
Rotterdam heeft een groot buitendijks gebied, waaronder ook de Kop van Feijenoord. Een deel van dit gebied ligt erg laag, waardoor de kans op overstroming groot is. Tot nu toe wordt bij nieuwbouw een verhoogd uitgiftepeil opgelegd, maar dit is vrij d ...
help
Kleien met klimaat, hoe ziet Nederland eruit in 2100? [Presentation]
Vliet, M. van \ Jongman, B. \ 2011
Mathijs van Vliet en Brenden Jongman, IVM (2011). Kleien met klimaat, hoe ziet Nederland eruit in 2100?, gepresenteerd tijdens de Workshop Kleien met klimaat (Lijn 4, Waterland), Knooppunt Klimaat, 1 december, Amersfoort.
help
Risks of high river temperatures for energy production under future climate [Poster]
Vliet, M. van \ Ludwig, F. \ Zwolsman, J.J.G. \ Kabat, P. \ 2010
Deltas in Depth Theme 9: Managing risks of extreme climate events, Session DD 9.1: Quantifying climate risks. Risks of high river temperatures for energy production under future climate, Michelle van Vliet, Wageningen University, the Netherlands (201 ...
help
Climate Change and Global water resources [Presentation]
Ludwig, F. \ Kabat, P. \ Alcamo, J. \ Voss, F. \ Biemans, H. \ Vliet, M. van \ Franssen, W. \ Hadelland, I. \ Clark, D. \ 2009
Fulco Ludwig (2009). Climate Change and Global Water Resources, presented at the Holland Climate House on December 11, COP15, Copenhagen (Wageningen University). How will climate change affect global water resources?
help
Klimaatverandering en gezondheid in Nederland : stand van zaken \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Scientific article]
Huynen, M.M.T.E. \ Vliet, A.J.H. van \ 2009
Klimaatverandering heeft mogelijke gezondheidseffecten in Nederland, zoals veranderingen in (a) temperatuurgerelateerde effecten, hittestress en luchtverontreiniging, (b) allergieën, (c) vectorgebonden infectieziekten en (d) voedsel- en watergebonden ...
help
De Natuurkalender 2004-2008 [Monograph]
Vliet, A.J.H. van \ Bron, W.A. \ Mulder, S. \ cop. 2009
De start van het Europese Fenologienetwerk in 2001 is de aanleiding geweest voor Wageningen University en het VARA radioprogramma Vroege Vogels om in Nederland met De Natuurkalender van start te gaan. Met financiering van diverse subsidieprogramma‟s ...
help
Meer plagen en meer allergie? : Pollen, huisstofmijt en eikenprocessierups [Presentation]
Vliet, A. van \ 2008
Arnold van Vliet, Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse, Wageningen UR (2008). Presentatie Meer plagen en meer allergie? Pollen, huisstofmijt en eikenprocessierups van Arnold van Vliet tijdens het Oploopdebat "Klimaatverandering en Gezondheid", gehoude ...
help
De Natuurkalender [Fact sheet]
Vliet, A. van \ [2008]
Gedurende de projectperiode worden steeds meer planten en dieren toegevoegd aan het waarnemingsprogramma. Naast toename van het aantal soorten streven we ook naar een zo groot mogelijk aantal vrijwilligers, die waarnemingen insturen.
help
Nature’s calendar [Fact sheet]
Vliet, A. van \ [2008]
During the project period more plants and animals were added to the observation programme. In addition to an increase in the number of species, we also aim to recruit as many volunteers as possible to send in observations.
help
Klimaatverandering \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Article]
Vliet, J. van \ Löffler, M. \ Janssen, M. \ Bodegom, P.M. van \ Aerts, R. \ 2006
Dit themanummer bevat de volgende bijdragen: Het klimaat en de duinen (J. van Vliet); Klimaat en klimaatverandering (M. Löffler); Zwakke schakels, sterke natuur (M. Janssen); Klimaatverandering in de duinen : hoe gaan duinplanten om met natte voeten? ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.