Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 22

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q="(HSHL05/HSRR04)"
Check title to add to marked list
Sort by
help
Knowledge for Climate 2008-2014 [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
This is the final report (eindrapport) of the national Knowledge for Climate (KfC) research program. The program was set up in 2007 to explore the consequences of climate change for the Netherlands and how they should be managed. To that end, an inde ...
help
Kennis voor Klimaat 2008-2014 : verantwoording en resultaten [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
Dit is het eindrapport van het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (KvK). Het programma is in 2007 opgezet om de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Daartoe is een onafhankelijke stichtin ...
help
Met oog op de toekomst : Regionale klimaat Adaptatie Strategie Haaglanden [Monograph]
Greuningen, H. van \ Döpp, S. \ Norren, E. van \ Projectgroep ACC Klimaat \ [2014]
Haaglanden heeft de ambitie om in 2050 een klimaatbestendige internationale topregio te zijn (Regionaal Structuurplan 2020). Om deze ambitie te realiseren is het van belang om rekening te houden met veranderingen in de toekomst en om nu al de kansen ...
help
Monitoring en evaluatie van adaptatie op regionaal en lokaal niveau : rapport KvK thema 8: casussen Stadsregio Rotterdam en Regio Haaglanden [Monograph]
Klostermann, J.E.M. \ Arts, S.M.G. \ Sandt, K. van de \ Minnen, J. van \ Betgen, C.D. \ [2014]
Eindrapport van onderdeel Kennis voor Klimaat met de titel “Monitoren en evalueren van effecten, kwetsbaarheden en adaptatiebeleid als gevolg van klimaatverandering op verschillende ruimtelijke schalen”. Het rapport beschrijft twee casussen waarin mo ...
help
Regiospecifieke klimaatinformatie voor Haaglanden en Regio Rotterdam : syntheserapport [Monograph]
Bessembinder, J. \ Wolters, D. \ Hove, L.W.A. van \ 2013
Haaglanden en Regio Rotterdam zijn beide sterk verstedelijkte gebieden met een hoge economische activiteit in de Zuidvleugel van de Randstad. Door de sterke verstedelijking en de hoge economische activiteit is het gebied gevoeliger voor weersextremen ...
help
Tailoring information about climate change and its impacts [Monograph]
Bessembinder, J.J.E. \ Overbeek, B.A. \ Jacobs, C.G.W. \ Reidsma, P. \ Schaap, B.F. \ Delsman, J. \ Verboom, J. \ Bodegom, P. van \ Witte, J.P.M. \ [2012]
Resultaten van onderzoek naar klimaatverandering en de mogelijke effecten zijn vaak niet beschikbaar in een vorm waarin ze direct door anderen gebruikt kunnen worden. Gebruikers van klimaat- en impactinformatie hebben vaak ook geen goed overzicht ove ...
help
Methode voor het genereren van uurneerslagreeksen in een toekomstig klimaat [Monograph]
Bessembinder, J. \ 2012
Het stedelijk en landelijk watersysteem in Zuid-Holland reageert snel op neerslag door het grote percentage verhard oppervlak. Om de gevolgen van hevige neerslag goed te kunnen inschatten heeft men daarom neerslaggegevens per uur nodig. In Zuid-Holla ...
help
Mid term report Knowledge for Climate: Hotspot Haaglanden Region [Monograph]
Döpp, S. \ Lammers, A. \ 2012
The high degree of urbanisation and high economic value of the region make Haaglanden a unique area, both nationally and internationally. And yet this region is also vulnerable to the consequences of climate change. For instance, the expectation is t ...
help
Modelling and observing urban climate in the Netherlands [Monograph]
Hove, B. van \ Steeneveld, G.-J. \ Jacobs, C. \ Maat, H. ter \ Heusinkveld, B. \ Elbers, J. \ Moors, E. \ Holtslag, B. \ cop. 2011
Volgens de klimaatscenario’s van het KNMI uit 2006 zal de gemiddelde temperatuur in Nederland in de komende decennia verder stijgen. Hittegolven zullen naar verwachting vaker voorkomen en de intensiteit van met name zomerse buien kan toenemen. In ste ...
help
Exploring the urban heat island intensity of Dutch cities : assessment based on a literature review, recent meteorological observation and datasets provide by hobby meteorologists [Monograph]
Hove, L.W.A. van \ Steeneveld, G.J. \ Jacobs, C.M.J. \ Heusinkveld, B.G. \ Elbers, J.A. \ Moors, E.J. \ Holtslag, A.A.M. \ 2011
In the present study, an up-to-date assessment of the current Urbana Heat Island (UHI)-intensity in urban areas in the Netherlands has been made. The underlying question is whether or not thermal comfort will be a critical issue considering urbanizat ...
help
Time series transformation tool: development and use in CCsP projects [Monograph]
Bessembinder, J. \ Bakker, A. \ Leander, A. \ Feijt, A. \ [2011]
Parallel aan de ontwikkeling van de KNMI’06 klimaatscenario’s in 2006 is er een tool ontwikkeld om tijdreeksen voor temperatuur en neerslag voor de toekomst te genereren. Deze tijdreeksen zijn vaak nodig voor klimaatimpact en -adaptatiemodellen. Het ...
help
Inventarisatie urban heat island in Nederlandse steden met automatische waarnemingen door weeramateurs [Monograph]
Wolters, D. \ Bessembinder, J. \ Brandsma, T. \ 2011
Steden zijn over het algemeen warmer dan het landelijk gebied er omheen (het urban heat island of UHI). Hierdoor kunnen onder stadsbewoners tijdens warme perioden in de zomer eerder gezondheidsproblemen optreden als gevolg van warmte (hittestress). T ...
help
Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang met toekomstscenario’s en trendmatige ontwikkelingen : managementsamenvatting [Monograph]
Hoogvliet, M. \ Brolsma, R. \ Hendriks, D. \ Kuijper, M. \ Visser, A. \ Appelman, W. \ Harmelen, T. van \ Eupen, M. van \ Goosen, H. \ Groot, M. de \ Smidt, R. \ Koekoek, A. \ Koomen, E. \ Versteeg, R. \ Roelevink, A. \ cop. 2011
Klimaatverandering veroorzaakt in Haaglanden tal van effecten. Hoewel het tempo en de omvang van de veranderingen nog onzeker zijn, mag worden aangenomen dat we ons kunnen aanpassen. Echter, op een aantal punten is dat aanpassingsvermogen beperkt of ...
help
Haaglanden nat en droog [Presentation]
Paauwe, C. \ 2011
Presentatie vanuit Waterkader Haaglanden tijdens Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Ruimtelijke klimatologische verschillen binnen Nederland : met speciale aandacht voor de regio’s Haaglanden en Rotterdam [Monograph]
Wolters, D. \ Homan, C. \ Bessembinder, J. \ 2011
Kleinschalige ruimtelijke verschillen in klimaat worden meestal veroorzaakt door verschillen in oppervlaktekenmerken. Zo is het boven zandgrond bij zonnig weer vaak warmer en droger dan boven veengrond. Het lokale klimaat kan zo over een afstand van ...
help
Scientific aspects of the research proposal [Fact sheet]
2010
Despite all international, national and local initiatives to mitigate climate change, a certain degree of climate change is unavoidable. Urban environments in particular seem vulnerable to its consequences: increased risk of flooding, droughts and he ...
help
Klimaatmonitoring in de stad [Brochure]
[2010]
Provincie Zuid–Holland en gemeente Rotterdam laten via deze brochure kennis nemen van een aantal lopende praktijkgerichte projecten die het klimaat in stedelijk gebied monitoren. Als laaggelegen deltastad krijgt Rotterdam op termijn te maken met zees ...
help
Regiospecifieke klimaatinformatie voor Haaglanden en regio Rotterdam [Fact sheet]
Bessembinder, J. \ 2010
De Hotspots Haaglanden en Regio Rotterdam zijn van groot economisch belang. Onder de huidige klimaatomstandigheden is waterbeheer al complex, maar door klimaatverandering en veranderingen in het ruimtelijke gebruik wordt dit nog lastiger.
help
Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang met toekomstscenario’s en trendmatige ontwikkelingen [Monograph]
Hoogvliet, M. \ Brolsma, R. \ Hendriks, D. \ Kuijper, M. \ Visser, A. \ Appelman, W. \ Harmelen, T. van \ Eupen, M. van \ Goosen, H. \ Groot, M. de \ Smidt, R. \ Koekoek, A. \ Koomen, E. \ Versteeg, R. \ Roelevink, A. \ 2010
Klimaatverandering veroorzaakt in Haaglanden tal van effecten. Hoewel het tempo en de omvang van de veranderingen nog onzeker zijn, mag worden aangenomen dat we ons kunnen aanpassen. Echter, op een aantal punten is dat aanpassingsvermogen beperkt of ...
help
Projecten eerste tranche mei 2010 [Brochure]
Pater, F. de \ 2010
Kennis voor Klimaat (KvK) is een onderzoeksprogramma waarin kennis wordt ontwikkeld voor een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Dit betekent Nederland dusdanig inrichten dat het de gevolgen van klimaatverandering het hoofd kan bieden. Wageni ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.